Śp. Stanisław Cikowski

 

 

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że pożegnał się z tym światem w wieku 62 lat

 

Śp. Stanisław Cikowski.

 

Na ręce Prezesa ZPPA Józefa Cikowskiego składamy wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci brata.

Szczere kondolencje składamy również dla żony Krystyny i całej Rodziny.

Niech dobry Bóg ukoi Wasz ból w tym niezwykle trudnym czasie a Śp. Stanisław niech odpoczywa w pokoju.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie.

Zarząd Główny ZPPA wraz z Dyrekcja.

„Co słychać wśród Podhalan” od piatku 13 marca 2020 r.

 

Wszystkie dotychczas zaplanowane imprezy i wydarzenie Związku Podhalan

w Północnej Ameryce są czasowo zawieszane.

Powód wszystkim dobrze znany.   

Na bieżąco będziemy informować o ewentualnych zmianach i terminach.

O zebraniach w Kołach ZPPA informuje Prezes Kola lub członkowie Zarzadu.

 

 

  

Szanowni Państwo,

Należy wierzyć, że ta niebezpieczna pandemia koronawirusa, która dotknęłą wszystkie społeczności na całym świecie, zostanie przerwana jak najszybciej i będziemy mogli powrócić do normalności w niedalekiej przyszłości.

Życzę Państwu w miarę spokojnego, bezstresowego oraz zdrowego przetrwania pandemii COVID-19.

Informacje przygotował

dr Bronisław Orawiec

Chicago, 22 marca 2020 r.

 

Dr med. Bronisław Orawiec, Lekarz Naczelny ZPPA

 

 

 

Koronawirus: informacje

 

Czym jest koronawirus?

Koronawirus to nowy nieznany wcześniej wirus (SARS-Cov-2), który może rozprzestrzeniać się pomiędzy ludźmi. Wirus ten został zidentyfikowany po raz pierwszy w grudniu 2019 roku w Chinach. Wywołuje on chorobę układu oddechowego o nazwie choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19). Choroba ta została zakwalifikowna przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 jako pandemia, co oznacza, że koronawirus jest epidemiologicznym zagrożeniem dla całego świata. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Jak rozprzestrzenia się COVID-19?

Wirus, powodujący chorobę COVID-19 pojawił się prawdopodobnie ze źródła zwierzęcego, ale teraz rozprzestrzenia się pomiędzy ludźmi. Wirus ten przenosi się drogą kropelkową u osób, którzy są zainfekowane, są ze sobą w bliskim kontakcie i kaszlą albo kichają. Wirusem tym można się także zarazić dotykając wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie. Więcej informacji na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa znajduje sie na stronie: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html

Jakie są objawy chorobowe COVID-19?

Choroba najczęściej objawia się:

 • gorączką
 • kaszlem
 • dusznościami
 • zmęczeniem

Łagodny przebieg choroby obserwuje się u około 80-85% przypadków, natomiast ciężki przebieg choroby występuje u około 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, osoby którym towarzyszą inne choroby, w szczególności choroby przewlekłe takie jak: przewlekła choroba obturacyjna płuc, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze krwi, cukrzyca, choroby nerk, zmniejszona odporność ustroju, chemioterapia, itp. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że młodsze grupy wiekowe mogą również mieć ciężki przebieg chroby COVID-19.

 

Jak można się chronić przez zakażeniem?

 • Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Używaj odkażacza do rąk na bazie alkoholu, który zawiera co najmniej 60% alkoholu
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zachowaj bezpieczną odległość (1,5-2 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierchnie dotykowe, np. biurko, lady, stoły, poręcze, klamki, itp.
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 • Odżywiaj się zdrowo (warzywa, owoce) i pamiętaj o nawadnianiu organizmu (codziennie pij około 2 litry płynów, najlepiej wodę).
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródel wiedzy o koronawirusie. Wiecej informacji w j. polskim: https://www.gov.pl/web/koronawirus; oraz w j. angielskim: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Jakie są możliwości diagnostyczne na COVID-19?

Potwierdzenie choroby COVID-19 dokonuje się na podstawie wyników testów laboratoryjnych z pobranych próbek oddechowych. Badania na szczep koronawirusa powodującego COVID-19 można obecnie wykryć tylko w publicznym laboratorium zdrowia, ale to najpewniej się zmieni, kiedy testy będą bardziej dostępne. Dalsze informacje będą się pojawiały zgodnie z informacjami ogłaszanymi przez Centrum Kontroli Chorób (CDC), Illinois Department of Public Health, Chicago Department of Public Health, Ministerstwo Zdrowia RP, Urząd Głównego Inspektora Sanitarnego RP.

Co powinny zrobić osoby, które niedawno podróżowały do obszaru, w którym rozprzestrzenia się COVID-19?

Osoby, które podróżowały w dotkniętym obszarze, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące poruszania się przez okres 14 dni oraz kwarantanna. Jeśli w tym okresie wystąpią objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, trudności w oddychaniu to osoba powinna zasięgnąć porady lekarskiej. Przed wyjazdem do swojego lekarza, należy zadzwonić do gabinetu i poinformować o swojej podróży oraz objawach. Personel udzieli instrukcji, jak uzyskać pomoc i opiekę bez narażania innych osób na zarażenie oraz chorobę. Podczas choroby należy unikać kontaktu z ludźmi, aby zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się choroby na innych.

Czy istnieje szczepionka na COVID-19?

Obecnie nie ma szczepionki przeciw koronawirusowi powodującemu chorobę COVID-19. Wiele firm na całym świecie prowadzi badania nad wyprodukowaniem bezpiecznej i efektywnej szczepionki. Analizy mówią o okresie 12-18 miesięcy, zanim szczepionka będzie ogólnodostępna.

Jakie jest leczenie na chorobę COVID-19?

Obecnie nie ma specyficznego leczenia. Osoby z COVID-19 są leczeni objawowo, w zależności od symptomów i powikłań. Choroba COVID-19 może przebiegać bezobjawowo, ale może prowadzić do zapalenia płuc i ostrej niewydolności oddechowej. Większość przypadków przebiega łagodnie i wymagają leczenia tylko objawowego. Ciężkie przypadki są leczone w szpitalach, a najcięższe – na oddziałach intensywnego nadzoru (ICU).

Zarządzenie „Stay at Home” – kryzysowe rozporządzenie Gubernatora J.B.Pritzkera pozostania w domu wszystkich mieszkańców stanu Illinois

W dniu 20 marca 2020 r. Gubernator Stanu J.B. Pritzker ogłosił kryzysowe rozporządzenie nakazujące, aby wszyscy w stanie Illinois pozostali w domu. Rozporządzenie będzie obowiązywać od 21 marca 2020 o godz. 5 po południu do 7 kwietnia 2020 r (albo dłużej). Rozporządzenie ma na celu spowolnienie tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nie oznacza to, że na ulice wyjdą żołnierze czy wojsko. Jednak wszyscy mieszkańcy stanu Illinis powinni pozostać w domu, jeśli nie muszą wychodzić z powodu wykonywania pewnych zawodów i służb, wizyt lekarskich czy dokonania podstawowych zakupów, etc. Nakaz pozostania w domu zezwala na wyjście po żywność i leki, do banku, do pralni, aby zatankować auto. Wszystkie drogi lokalne, w tym autostrady międzystanowe i płatne, pozostaną otwarte dla ruchu. Wszystkie mniej w tej chwili istotne biznesy jak m.in. salony fryzjerskie czy siłownie zostaną zamkniete. Gubernator Pritzker powiedział m.in: „Nie jest to dla mnie łatwa decyzja, ale zdaję sobie sprawę, że jest to wybór pomiędzy ratowaniem życia ludzkiego, a swobodą życia". https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/march/StayAtHomeOrder.html

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie przekazów z CDC, IDPH, CDPH, WHO, MZ RP i GIS RP.

Poniżej linki do stron internetowych z uaktualnianymi na bieżąco informacjami na temat pandemii koronawirusa.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://mapakoronawirusa.pl/#world-map

W załączeniu znajdują się wybrane obrazowe informacje w j. polskim oraz j. angielskim, które mogą być przydatne dla nas wszystkich, w tym bardzo trudnym okresie pandemii choroby COVID-19.

Szanowni Państwo,

Należy wierzyć, że ta niebezpieczna pandemia koronawirusa, która dotknęłą wszystkie społeczności na całym świecie, zostanie przerwana jak najszybciej i będziemy mogli powrócić do normalności w niedalekiej przyszłości.

Życzę Państwu w miarę spokojnego, bezstresowego oraz zdrowego przetrwania pandemii COVID-19.

Informacje przygotował

dr Bronisław Orawiec

Chicago, 22 marca 2020 r.

www.drorawiec.org

 

 

 

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

W obliczu rozprzestrzeniania się wirusa COVI19 oraz w intencji troski o zdrowie naszej społeczności, Związek Lekarzy Polskich w Chicago podjął poniższe działania.  Prosimy o przekazanie informacji:

 1. Uruchomiona jest bezpłatna infolinia

1-855-WIRUS19 (1-855-947-8719)

Szybko można dowiedzieć się o podstawowych sprawach związanych z zagrożeniem chorobą, profilaktyką i innymi niezbędnymi informacjami w oparciu o dane z CDC (Center for Disease Control and Prevention), IDPH (Illinois Deprt. of Public Health), CDPH  (Chicago Depat. of Public Health), MZ i GIS RP (Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny Rzeczypospolitej Polskiej).

 1. Nasza strona internetowa www.zlpchicago.org

 zawiera najnowsze i stale uaktualniane informacje o wirusie.  Są one w jeżyku polskim dla pacjentów, oraz są instrukcje dotyczące postepowania w oparciu o wytyczne dla lekarzy (in English).

 1. Wysyłamy treść ulotek i informacji do lekarzy i biznesów oraz organizacji z prośbą o wydrukowanie, umieszczenie w widocznym miejscu bądź nawet przekazywanie pacjentom/klientom. W ciągu weekendu winny być przekazane elektronicznie.
 2. Występujemy do IDPH i CDPH o uruchomienie polskiej wersji informacyjnej o wirusie. Są wersje informacyjne English, Spanish, pojawia się Chinese. Absolutnie winna być wersja Polish.

Bardzo proszę o dołączenie do wspólnej walki z zagrożeniem naszego zdrowia a nawet życia.

Przekazywanie informacji Waszym słuchaczom, czytelnikom, członkom organizacji będzie służyło wspólnej sprawie.

Dziekuje,

Marek Rudnicki, MD Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago

 

Szczęść Boże.

 

W załączniku przesyłam ważne informacje w j. polskim dotyczące Wielkiego Tygodnia,

Pozdrawiam serdecznie

 

Fr. Marek M. Smolka

 

Ta wiadomość jest przeznaczona dla wszystkich duchownych i pracowników parafii w

Archidiecezji.

Uwaga: Poniższe wskazówki i wszystkie aktualne wytyczne można znaleźć na naszej stronie internetowej Coronavirus / COVID-19 IZZY

Msza Krzyżma NIE będzie odprawiana publicznie. NIE będziemy też obchodzić dorocznego Dnia Refleksji. Kardynał Cupich i biskupi pomocniczy odprawią Mszę św. w

Katedrze Świętego Imienia. Będzie ona transmitowana na żywo dla dobra wiernych, aby mogli uczestniczyć w niej w swoich domach.

Oleje święte nie zostaną przekazane aż do czasu ustąpienia obecnego kryzysu zdrowotnego.

Liturgia Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia nie będzie publicznie celebrowana w

naszych parafiach.

 • NIE należy organizować żadnych publicznych uroczystości, nawet na zewnątrz,

włącznie z Drogą Krzyżową w Wielki Piątek.

 • NIE należy rozdawać czy przekazywać poświęconych palm. Jeśli jednak kapłan

błogosławi prywatnie palmy, mogą one być przechowane do dystrybucji w późniejszym

terminie, który zostanie ustalony przez USCCB i / lub Archidiecezję Chicago.

 • Przyjęcie sakramentów podczas Wielkanocy przez kandydatów RCIA i katechumenów

należy odłożyć na później - wskazówki zostaną udzielone w przyszłości, po ustąpieniu

kryzysu.

 • Msza Wieczerzy Pańskiej (bez obmycia stóp), Liturgia Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna będzie sprawowana przez kardynała Cupicha i biskupów pomocniczych w Katedrze Świętego Imienia bez wiernych i będzie transmitowana na żywo. Jeśli / kiedy Msza Wieczerzy Pańskiej celebrowana będzie prywatnie w Waszej parafii, nie będzie podczas niej rytuału obmycia stóp.
 • Nie należy odprawiać nabożeństw z udzielaniem Komunii św. ani obecnie, ani w czasie

Wielkiego Tygodnia, dopóki nie uzyskamy pozwolenia na udział w liturgiach publicznych.

 • Proszę nadal postępować zgodnie z wytycznymi CDC: nie pozwalać, by w kościele lub

poza nim, w tym samym czasie, gromadziło się więcej niż 10 osób, zachowywać dystans

społeczny, czyścić i dezynfekować kościoły po przebywaniu w nich wiernych.

Jak zapewne widzieliście, zaktualizowane wytyczne dotyczące pogrzebów i czuwań przy

zwłokach bliskich (wakes) zostały rozesłane w środę 18 marca i umieszczone na IZZY. Prosimy o ich przestrzeganie, włącznie z zawieszeniem WSZYSTKICH liturgii publicznych, w tym wszystkich Mszy św. i nabożeństw.

Powyższe wskazówki i wszystkie aktualne instrukcje liturgiczne, zgodnie z wytycznymi CDC i właściwych organów, obowiązujące w tym czasie, można znaleźć na naszej stronie Coronavirus

/ COVID-19 IZZY. Często odwiedzaj tę stronę, aby zapoznać się z tym, jak najlepiej służyć ludowi Bożemu podczas tej pandemii.

W uroczystość Świętego Józefa, prosimy o jego wstawiennictwo, aby wyjednał nam moc i pomógł uzyskać wskazania, których wszyscy potrzebujemy, by prowadzić nasze rodziny parafialne w tym trudnym czasie.

Święty Józefie, zwierciadło cierpliwości i obrońco świętego Kościoła, módl się za nami.

Zostańcie w pokoju,

Biskup Ron Hicks

 

 

 

 

I Przegląd Solistów i Muzyk Podhalańskich w USA

im. Karola Stocha – Waki

Zapraszamy     o godz. 6: 00 wieczorem do Domu Podhalan

 

Konkurs ma na celu podtrzymanie bogatych tradycji muzykowania podhalańskiego na ziemi amerykańskiej, kultywowanie, i propagowanie tradycyjnego sposobu grania, urozmaicenie nut, czystość i oryginalność melodii.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, jak chodzi o muzyki, i tak samo konkurs solistów.

1-sza kategoria Dziecięca

- wiek do 15-tu lat

2-ga kategoria Młodzieżowa

- od 16 - 20 lat

3-cia kategoria Dorośli -

od 21 lat w górę

W Konkursie mogą wziąć udział

muzyki, oraz soliści - grający na skrzypcach.

- Uczestnik może wziąć udział

w Konkursie w składzie muzyki, oraz jako solista.

- Laureat z poprzedniego roku

nie może wziąć udziału w konkursie w kategorii, w której zwyciężył, może jednak wystąpić w innej kategorii wiekowej czy w innym konkursie.

 

- Muzyki i soliści występują

w tradycyjnych strojach, i oczywiście grają na tradycyjnych instrumentach .

- Czas występu muzyki z jednym

prymista nie może przekroczyć 10 minut

- Czas występu solisty nie

może przekroczyć 5 minut

- Wszyscy występujący w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, i wyróżnienia.

W kategorii młodzieżowej jak i dorośli zwycięzcy otrzymają Statuetki - specjalnie wykonane na ten Konkurs.

„WAKOWE GĘŚLE”

Specjalnie powołane na ten

Konkurs Jury, oceni wszystkich występujących według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru 1-5 pkt

- wykonanie muzyczne, techniczna

Doskonałość gry 1-5 pkt

- oryginalność stylu muzycznego

1-5 pkt

- strój regionalny 1-5 pkt

Zgłoszenia do konkursu

należy dokonać telefonicznie u v-ce Prezesa ZPPA Zdzisława Doruli do dnia 1-go marca 2020 roku.

708 269-0479

 

email :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone

na Józefinkach Muzykanckich, które odbędą się w dniu: 22-go marca 2020 roku w Domu Podhalan.

Wszyscy Laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych wystąpią na Józefinkach Muzykanckich.

Uwagi Końcowe;

Organizatorzy przewidują

w przyszłości wprowadzić do Konkursu inne konkurencje, takie jak;

- Gra na instrumentach pasterskich: piszczałki, fujarki 1-dno otworowe, 2-u otworowe, rogi, trąbity

- Dudy Podhalańskie - Koza

- Śpiew grupowy kobiet / dziewczyn/

- Śpiew grupowy męski

- Śpiew Pytacy .

 

 

"Tam gdzie są wasi bracia, tam gdzie są wasze dążenia, wasza praca, wasze miłości, tam jest miejsce waszego codziennego spotkania z Chrystusem"

 

 

 

 

Zarząd Koła Nr 40 Biały Dunajec im. Andrzeja Skupnia Florka zaprasza wszystkich członków, Białodunajczan oraz wszystkich chętnych wstąpienia do Koła na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w sobotę 21 marca br. w Domu Podhalan. Rozpoczynamy o 6: 00 wieczorem, w programie zebrania: sprawozdanie za rok ubiegły

Omawianie nowych spraw na nadchodzący rok, wybory nowego zarządu, zaprzysiężenie nowych członków

Prosimy o liczne i punktualne przybycie.

Z poważaniem Prezes Jan Król wraz z zarządem.

 

 

 

 

Józefinki Muzykanckie 2020.

Józefinki Muzykanckie to święto wszystkich muzykujących Górali.

„Msza św. Muzykancka" - w intencji żywych i zmarłych muzykantów - to jedna z najpiękniejszych uroczystości, a kościół rozbrzmiewa nutkami podhalańskimi wielkiej "Góralskiej Orkiestry Symfonicznej".

Zarząd Główny ZPPA zaprasza serdecznie na "Józefinki Muzykanckie"

Msza św z udziałem licznych kapel góralskich, odbędzie się w kościele św. Kamila, w niedziele 22 marca o godz. 2: 00 po południu.

Po mszy św zapraszamy do Domu Podhalan na wspólne muzykowanie i prezentacje kapel góralskich.

Muzykanci w środowisku podhalańskim, to liczna, wspaniała grupa - od tych najmłodszych do najstarszych

To w muzyce góralskiej tkwi sedno góralskich talentów.

Od wielu lat, muzykanci najpierw gromadzą się w kościele, na wspólnej modlitwie, a potem przenoszą się do Domu Podhalan, gdzie do późnych godzin koncertują kapele góralskie w różnych składach, radując wszystkie góralskie serca.

To również popularne imieniny Józefa.

.Serdecznie zapraszamy.

Prezes Józef Cikowski

Wice prezes d/s kultury Zdzisław Dorula

Zarząd Główny ZPPA

 

 

 

REKOLEKCJE PODHALAŃSKIE - 2020 r

 

Temat: "Świętość Jana Pawła II, przykład i wyzwanie dla każdego człowieka".

 

Rozpoczęcie:

27 marca – piątek –7: 30 wieczorem Droga Krzyżowa - z udziałem dzieci i młodzieży - a po niej Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym.

28 marca – sobota 6: 30 wieczorem Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

29 marca – niedziela 12: 00 w południe Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym, a po jej zakończeniu wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale.

 Na zakończenie rekolekcji możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Rekolekcje poprowadzi O Adam Filas - z Kanady - Oblate World Missions

Rekolekcje odbędą się w Kościele Sacred Heart

 8245 W 111 St, Palos Hills, IL 60465

ZAPRASZAMY wszystkich do wspólnej, wielkopostnej modlitwy.

ZG ZPPA

 

 

Koło Nr 64 Czarna Góra serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawczo- wyborcze, które odbędzie się w sobotę 28 marca br. o godz. 4: 00 po południu w Domu Podhalan.

Zapraszamy wszystkich członków oraz chętnych do wpisania się do Koła.

W programie: sprawozdanie za miniony rok, omówienie spraw bieżących i wybór nowego Zarządu Koła.

Po zebraniu będzie podany smaczny obiad.

Zaprasza Prezes Grzegorz Sarna wraz Zarządem Koła Nr 64 Czarna Góra.

 

 

 

 

Zarząd Koła Nr 45 Poronin im. Zofii Gracy zawiadamia, że zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbędzie się w sobotę 28 marca 2020 r. o godz. 6: 00 wieczorem w Domu Podhalan. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła, Poronianów, młodzież oraz chętnych i zainteresowanych do wstąpienia w szeregi naszego Koła i aby pomogli przy organizacji wielu charytatywnych imprez oraz zrealizować nasze piękne i szczytne cele, które przed sobą stawiamy. Przedstawimy sprawozdanie z działalności naszego Koła i ustalimy plan działania na rok bieżący. Po wyborze i zatwierdzeniu nowego zarządu będzie podany obiad. Bardzo prosimy o punktualne i liczne przybycie.

Po informacje prosimy dzwonić (773) 418-1262 lub (708) 646-6405

Serdecznie zaprasza prezes Zofia Ustupska Bobak wraz z Zarządem

 

 

Zarząd Koła Nr 23 Odrowąż Podhalanski serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się w sobotę 28 marca 2020r. o godz. 5: 30 po południu w Domu Podhalan. Zapraszamy wszystkich członków oraz chętnych do wpisania się do koła.  W programie zebrania sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz wybór Nowego Zarządu. Prosimy o punktualne przybycie.

Zaprasza Prezes Zofia Kulawiak wraz z Zarządem.

 

 

 

 

 

WYBÓR ZBÓJNIKA NA ROK  2020/21

Zarząd Główny i Komitet Imprez przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce serdecznie zaprasza Podhalan oraz całą Polonię na coroczną imprezę, jaką jest „Wybór Zbójnika Roku ZPPA” w niedzielę 29 marca 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 3: 00 po południu w Domu Podhalan.

Przewidzianych jest wiele atrakcji i niespodzianek.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

1). Wybór „Honielnika” wiek do 12 lat.

2). Wybór „Kandydata na Zbójnika” od 13 lat do 17 lat.

3). Wybór „Zbójnika Roku” od 18 lat.

Wiceprezes d/s kultury

Zdzisław Dorula tel. 708 269-0479

ZAPRASZAMY

 

 

„Co słychać wśród Podhalan” od 13 marca 2020 r.

 

 

Zawiadamiam.
 
Zebranie Dyrekcji w dniu dzisiejszym odwolane!!
 
O nastepnym terminie zebrania bedziemy informowac.
 
" Nie lekajcie sie" nawolywal sw Jan Pawel II.
 
Z wyrazami szacunku.
 
Helena Studencka
 
 
 
 
 

WAŻNE !!!
Ze względu na zagrożenie związane z coronawirusem, informujemy, że ograniczamy wymiar naszego Dnia Skupienia dla ZPPA w Munster, IN.
Spotkanie nasze rozpoczniemy Mszą Św. o godz. 12.00, po niej Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa
z krótką konferencją. Obiad w Sali Bankietowej zakończy Dzień Skupienia.
Prosimy równocześnie, aby wszystkie osoby chore, w starszym wieku oraz o niższej odporności pozostały w domu i łączyły się z nami poprzez transmisję internetową na stronie carmelitefathers.com

Dziękujemy za wyrozumiałość i łączymy się we wspólnej modlitwie przed tronem Gaździny Ludźmierskiej.

O. Bartłomiej Stanowski
Kapelan ZPPA

 
 
 

 Przegląd Solistów i Muzyk Podhalańskich im.Karola Stocha Waki


Który miał się odbyć w sobotę 14 marca w Domu Podhalan jest ODWOŁANY

 


 
Józefinki  Muzykanckie ODWOŁANE

 

WICE PREZES D/S KULTURY ZDZISLAW DORULA 

 

 

Marcowe 2020r. Zebranie Dyrekcji i Prezesów.

Uprzejmie zawiadamiam, że zebranie Dyrekcji w miesiącu marcu odbędzie się

w piątek 13 marca 2020 roku

w Domu Podhalan o godz. 7.30 wieczorem.

Oprócz spraw bieżących, związanych z działalnością Związku Podhalan, poruszone zostaną zagadnienia związane ze zbliżającym się Sejmem ZPPA - powołane zostaną Komitety Sejmowe.

Prosimy o liczne i punktualne przybycie.

Zwracamy się do Kół ZPPA, które nie zapłaciły za strony Pamiętnika 90 lecia ZPPA,

 aby uregulowały zapłatę.

Z poważaniem:

Prezes - Józef Cikowski 

Sekretarz Gen - Helena Studencka

 

 

 I Przegląd Solistów i Muzyk Podhalańskich w USA

 1. Karola Stocha – Waki

Zapraszamy w sobotę 14 marca o godz. 6: 00 wieczorem do Domu Podhalan

 

Konkurs ma na celu podtrzymanie bogatych tradycji muzykowania podhalańskiego na ziemi amerykańskiej, kultywowanie, i propagowanie tradycyjnego sposobu grania, urozmaicenie nut, czystość i oryginalność melodii.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, jak chodzi o muzyki, i tak samo konkurs solistów.

1-sza kategoria Dziecięca

- wiek do 15-tu lat

2-ga kategoria Młodzieżowa

- od 16 - 20 lat

3-cia kategoria Dorośli -

od 21 lat w górę

W Konkursie mogą wziąć udział

muzyki, oraz soliści - grający na skrzypcach.

- Uczestnik może wziąć udział

w Konkursie w składzie muzyki, oraz jako solista.

- Laureat z poprzedniego roku

nie może wziąć udziału w konkursie w kategorii, w której zwyciężył, może jednak wystąpić w innej kategorii wiekowej czy w innym konkursie.

 

- Muzyki i soliści występują

w tradycyjnych strojach, i oczywiście grają na tradycyjnych instrumentach .

- Czas występu muzyki z jednym

prymista nie może przekroczyć 10 minut

- Czas występu solisty nie

może przekroczyć 5 minut

- Wszyscy występujący w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, i wyróżnienia.

W kategorii młodzieżowej jak i dorośli zwycięzcy otrzymają Statuetki - specjalnie wykonane na ten Konkurs.

„WAKOWE GĘŚLE”

Specjalnie powołane na ten

Konkurs Jury, oceni wszystkich występujących według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru 1-5 pkt

- wykonanie muzyczne, techniczna

Doskonałość gry 1-5 pkt

- oryginalność stylu muzycznego

1-5 pkt

- strój regionalny 1-5 pkt

Zgłoszenia do konkursu

należy dokonać telefonicznie u v-ce Prezesa ZPPA Zdzisława Doruli do dnia 1-go marca 2020 roku.

708 269-0479

 

email :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone

na Józefinkach Muzykanckich, które odbędą się w dniu: 22-go marca 2020 roku w Domu Podhalan.

Wszyscy Laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych wystąpią na Józefinkach Muzykanckich.

Uwagi Końcowe;

Organizatorzy przewidują

w przyszłości wprowadzić do Konkursu inne konkurencje, takie jak;

- Gra na instrumentach pasterskich: piszczałki, fujarki 1-dno otworowe, 2-u otworowe, rogi, trąbity

- Dudy Podhalańskie - Koza

- Śpiew grupowy kobiet / dziewczyn/

- Śpiew grupowy męski

- Śpiew Pytacy .

 

 

"PODHALAŃSKI” DZIEŃ SKUPIENIA

 

 

"Tam gdzie są wasi bracia, tam gdzie są wasze dążenia, wasza praca, wasze miłości, tam jest miejsce waszego codziennego spotkania z Chrystusem"

 

 

To piękna tradycja organizowania Dnia Skupienia w Wielkim Poście przez Ojców Karmelitów Bosych z Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej w Munster, Indiana.

  Członkowie i przyjaciele Związku Podhalan Ameryki Północnej: Zarząd, Prezesi i Dyrektorzy spotykają się na wspólnej modlitwie. Dzień skupienia to czas wyciszenia wewnętrznego, czas refleksji i zastanowienia nad życiem każdego człowieka.

 Tegoroczny Wielkopostny Dzień Skupienia odbędzie się w niedzielę 15 marca 2020 roku.

W programie:

- godz. 10.00 rano ''Droga Krzyżowa''

- godz. 12.00 uroczysta msza św. z kazaniem pasyjnym

- po mszy św. - Obiad

- godz. 3 pm "Gorzkie Żale"

- wielkopostna konferencja

- wspólny Różaniec.

 

Serdecznie zapraszamy.

Ojcowie Karmelici

Zarząd Główny ZPPA

 

 

 

Władysław Michniak, Prezes Kola Nr 33 Dzianisz, wraz z całym Zarządem, serdecznie zaprasza wszystkich członków, Dzianiszanów i chętnych do zapisania się do Koła, na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w niedziele 15 marca br. o godz. 2: 00 po południu w Domu Podhalan.

Barz Piyknie Pytajom!

 

 

 

Zarząd Koła Nr 81 Bustryk zawiadamia i zaprasza wszystkich członków, mieszkańców wsi, oraz chętnych, którzy by chcieli zapisać się do naszego Koła, na zebranie sprawozdawczo wyborcze. Zebranie odbędzie się w niedzielę 15 marca 2020r. o godz.

2: 00 po południu w Domu Podhalan. Prosimy o punktualne przybycie.

Po informację prosimy dzwonić (773) 443 -8575

Serdecznie zapraszamy.

Prezes Anna Zalińska wraz z zarządem

 

 

Zarząd Koła Nr 40 Biały Dunajec im. Andrzeja Skupnia Florka zaprasza wszystkich członków, Białodunajczan oraz wszystkich chętnych wstąpienia do Koła na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w sobotę 21 marca br. w Domu Podhalan. Rozpoczynamy o 6: 00 wieczorem, w programie zebrania: sprawozdanie za rok ubiegły
Omawianie nowych spraw na nadchodzący rok, wybory nowego zarządu, zaprzysiężenie nowych członków
Prosimy o liczne i punktualne przybycie.
Z poważaniem Prezes Jan Król wraz z zarządem.

 

 

 

Józefinki Muzykanckie 2020.

 

 

Józefinki Muzykanckie to święto wszystkich muzykujących Górali.

„Msza św. Muzykancka" - w intencji żywych i zmarłych muzykantów - to jedna z najpiękniejszych uroczystości, a kościół rozbrzmiewa nutkami podhalańskimi wielkiej "Góralskiej Orkiestry Symfonicznej".

Zarząd Główny ZPPA zaprasza serdecznie na "Józefinki Muzykanckie"

Msza św z udziałem licznych kapel góralskich, odbędzie się w kościele św. Kamila, w niedziele 22 marca o godz. 2: 00 po południu.

Po mszy św zapraszamy do Domu Podhalan na wspólne muzykowanie i prezentacje kapel góralskich.

Muzykanci w środowisku podhalańskim, to liczna, wspaniała grupa - od tych najmłodszych do najstarszych

To w muzyce góralskiej tkwi sedno góralskich talentów.

Od wielu lat, muzykanci najpierw gromadzą się w kościele, na wspólnej modlitwie, a potem przenoszą się do Domu Podhalan, gdzie do późnych godzin koncertują kapele góralskie w różnych składach, radując wszystkie góralskie serca.

To również popularne imieniny Józefa.

.Serdecznie zapraszamy.

 

Prezes Józef Cikowski

 

Wice prezes d/s kultury Zdzisław Dorula

Zarząd Główny ZPPA

 

 

REKOLEKCJE PODHALAŃSKIE - 2020 r

 

Temat: "Świętość Jana Pawła II, przykład i wyzwanie dla każdego człowieka".

 

Rozpoczęcie:

27 marca – piątek –7: 30 wieczorem Droga Krzyżowa - z udziałem dzieci i młodzieży - a po niej Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym.

28 marca – sobota 6: 30 wieczorem Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

29 marca – niedziela 12: 00 w południe Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym, a po jej zakończeniu wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale.

 Na zakończenie rekolekcji możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Rekolekcje poprowadzi O Adam Filas - z Kanady - Oblate World Missions

Rekolekcje odbędą się w Kościele Sacred Heart

 8245 W 111 St, Palos Hills, IL 60465

ZAPRASZAMY wszystkich do wspólnej, wielkopostnej modlitwy.

ZG ZPPA

 

 

 

Zarząd Koła Nr 45 Poronin im. Zofii Gracy zawiadamia, że zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbędzie się w sobotę 28 marca 2020 r. o godz. 6: 00 wieczorem w Domu Podhalan. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła, Poronianów, młodzież oraz chętnych i zainteresowanych do wstąpienia w szeregi naszego Koła i aby pomogli przy organizacji wielu charytatywnych imprez oraz zrealizować nasze piękne i szczytne cele, które przed sobą stawiamy. Przedstawimy sprawozdanie z działalności naszego Koła i ustalimy plan działania na rok bieżący. Po wyborze i zatwierdzeniu nowego zarządu będzie podany obiad. Bardzo prosimy o punktualne i liczne przybycie.

Po informacje prosimy dzwonić (773) 418-1262 lub (708) 646-6405

Serdecznie zaprasza prezes Zofia Ustupska Bobak wraz z Zarządem

 

 

 

Zarząd Koła Nr 23 Odrowąż Podhalanski serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się w sobotę 28 marca 2020r. o godz. 5: 30 po południu w Domu Podhalan. Zapraszamy wszystkich członków oraz chętnych do wpisania się do koła.  W programie zebrania sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz wybór Nowego Zarządu. Prosimy o punktualne przybycie.

Zaprasza Prezes Zofia Kulawiak wraz z Zarządem.

 

 

 

 

 

 

WYBÓR ZBÓJNIKA NA ROK  2020/21

 

 

Zarząd Główny i Komitet Imprez przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce serdecznie zaprasza Podhalan oraz całą Polonię na coroczną imprezę, jaką jest „Wybór Zbójnika Roku ZPPA” w niedzielę 29 marca 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 3: 00 po południu w Domu Podhalan.

Przewidzianych jest wiele atrakcji i niespodzianek.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

1). Wybór „Honielnika” wiek do 12 lat.

2). Wybór „Kandydata na Zbójnika” od 13 lat do 17 lat.

3). Wybór „Zbójnika Roku” od 18 lat.

Wiceprezes d/s kultury

Zdzisław Dorula tel. 708 269-0479

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

W tym Tygodniu w SUPER EXPRESSIE:

- Zebranie w Koła Białka Tatrzańska

W małej sali Domu Podhalan w Chicago odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Nr 42 Białka Tatrzańska.

- Gratulacje z okazji Chrztu Świętego

 Serdeczne gratulacje z okazji Chrztu Świętego kochanej Adrianki Łukaszczyk dla dumnych rodziców Paulinki i Piotrka Łukaszczyk, jak również dla szczęśliwych dziadków.

- Naukowe stypendia dla góralskiej młodzieży 

W siedzibie Związku Podhalan w Chicago, odbył się coroczny Bankiet Stypendialny z udziałem studentów, zaproszonych gości, członków Komitetu Edukacji.

- Nowy prezes Koła Gronków

W Domu Podhalan w Chicago odbyło się zebranie sprawozdawcze – wyborcze Koła Nr 29 Gronków. Omawiano na nim ważne sprawy dla koła oraz przeprowadzono rozliczenie finansowe za ubiegłoroczny okres działalności oraz za uroczystość opłatkową zorganizowaną przez koło 11 stycznia tego roku.

 

„Co słychać wśród Podhalan” od 7 marca 2020 r.

 

Obchody Dnia Gen. Kazimierza Pułaskiego w Domu Podhalan

 

 

 

'' Żołnierze go uwielbiają. Są ciągle pod urokiem tego trzydziestoletniego generała, który galopując z pełną szybkością, strzela z pistoletu, rzuca pistolet nad końską głową i zsuwa się z siodła, by złapać pistolet zanim upadnie na ziemię''

 

(Gazeta ''Sun'' w New Jersey z marca 1778 roku tak pisała o gen K. Pułaskim)

Zarząd Główny ZPPA serdecznie zaprasza na obchody Dnia Generała Kazimierza Pułaskiego. Uroczystości odbędą się sobotę 7 marca 2020 roku o godz. 10: 00 rano w Domu Podhalan a także w ogrodach siedziby ZPPA, gdzie znajduje się najstarsze popiersie Gen. Kazimierza Pułaskiego.

W programie wystąpią harcerze oraz dzieci ze Szkółki Pieśni i Tańca przy ZPPA. Zapraszamy przedstawicieli organizacji polonijnych, weteranów, przedstawicieli kościoła, nauczycieli, członków Związku Podhalan w Ameryce, aby swoją obecnością oddali hołd bohaterowi obojga narodów Gen. Kazimierzowi Pułaskiemu.

Zarząd Główny ZPPA

Wice prezes d-s kultury Zdzisław Dorula

 

 

Zarząd Koła Nr 24 Szaflary serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się w sobotę 7 marca 2020r. o godz. 6: 00 wieczorem w Domu Podhalan. Zapraszamy wszystkich członków oraz chętnych do wpisania się do koła.  W programie zebrania sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz wybór Nowego Zarządu. Po zebraniu podany będzie obiad, prosimy o punktualne przybycie.

Zaprasza Prezes Katarzyna Kalata wraz z Zarządem.

 

 

 

Zarząd Koła Nr 58 Ząb pragnie poinformować i serdecznie zaprosić na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę 7 marca 2020 roku o godz. 5: 30 po południu w Domu Podhalan. W programie zebrania, sprawozdania za rok 2019 oraz plany na rok bieżący, obiad. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wstąpić w szeregi naszego Kola 58 Ząb.

Prezes Krzysztof Bukowski wraz z Zarządem.

 

 

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Czarny Dunajec Kola Nr 21, odbędzie się w sobotę 7 marca 2020 roku w Domu Podhalan o godz. 5: 30 po południu.

Zarząd Klubu serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz wszystkich czarnodunajczan chętnych do wspólnej pracy żeby przyszli na zebranie i wpisali się do Koła. Czekamy na Was i na Wasze pomysły żeby ten klub dalej istniał i był jednym z najbardziej aktywnych kol Związku Podhalan. Bardzo prosimy o obecność, ponieważ mamy wiele spraw do omówienia tj. podsumowanie roku 2019, wybór nowego zarządu oraz nowe sprawy jak: piknik, Sejm ZPPA i Jubileusz 70-lecia istnienia Klubu Czarny Dunajec.

Po zebraniu podany odbędzie się instalacja nowego zarządu, kiedy to przy dobrej kolacji będzie można przyjemnie porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi czy dawnymi sąsiadami.

Za Zarząd Klubu Maria Komorowska - prezes

 

 

 

 

 

Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski

 

Zapraszamy dzieci, młodzież, ale też dorosłych na Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski. Organizowany przez ZPPA. W roku 2020 konkurs odbędzie się w niedziele 8 marca Rozpoczęcie o godz. 1:00 po południu w Domu Podhalan. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Przewidziane są ciekawe i cenne nagrody. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 1 marca 2020

Email adres -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lub telefonicznie - 708 745 2883

Założeniem programowym konkursu jest propagowanie i kultywowanie gwarowej recytacji i gawędziarstwa na ziemi Amerykańskiej.

Regulamin Konkursu:

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem gwarę używaną na terenie: Podhala, Spisza Orawy i Pienin. Każdy występujący może uczestniczyć w konkursie recytatorskim, jak gawędziarskim.

Występujący w konkursie może recytować tylko jeden wiersz, lub opowiedzieć jedną gawędę.

Występujący w konkursie musi być ubrany w tradycyjnym stroju regionu, który reprezentuje. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

Dzieci do lat 12-tu

Młodzież 13 lat - 18 lat

Dorośli 19 lat wzwyż

Oceny recytatorów i gawędziarzy dokona jury wg następujących kryteriów:

Dobór repertuaru w/g wieku 1-5 pkt

Czystość gwary 1-5 pkt

Poziom wykonania, aktorstwo 1-5 pkt

Opanowanie pamięciowe tekstu 1-5 pkt

Ogólny wyraz artystyczny

Oryginalność stroju 1-5 pkt

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci 1-szych, 2-ich i 3-ich miejsc otrzymają upominki książkowe, ufundowane przez ZPPA,

i nagrody upominki przyznane w zależności od środków pozyskanych od sponsorów.

Regulamin opracował: Marian Bryja

 

 

Wydział Podhalanek im. Heleny Marusarz zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze w niedziele 8 marca 2020 r. Rozpocznie się Mszą Św. Dziękczynną o godz. 12: 30 po południu w kościele Sw. Faustyny przy 5201 S. McVicker Ave. Chicago.

Po mszy sw. udajemy się do Domu Podhalan na zebranie. Zapraszamy wszystkie Podhalanki obecność obowiązkowa w strojach regionalnych nowe członkinie mile widziane.

Prezes Maria Gocał wraz z zarządem

 

 

 

 

 

 I Przegląd Solistów i Muzyk Podhalańskich w USA

im. Karola Stocha – Waki

Zapraszamy w sobotę 14 marca o godz. 6: 00 wieczorem do Domu Podhalan

 

Konkurs ma na celu podtrzymanie bogatych tradycji muzykowania podhalańskiego na ziemi amerykańskiej, kultywowanie, i propagowanie tradycyjnego sposobu grania, urozmaicenie nut, czystość i oryginalność melodii.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, jak chodzi o muzyki, i tak samo konkurs solistów.

1-sza kategoria Dziecięca

- wiek do 15-tu lat

2-ga kategoria Młodzieżowa

- od 16 - 20 lat

3-cia kategoria Dorośli -

od 21 lat w górę

W Konkursie mogą wziąć udział

muzyki, oraz soliści - grający na skrzypcach.

- Uczestnik może wziąć udział

w Konkursie w składzie muzyki, oraz jako solista.

- Laureat z poprzedniego roku

nie może wziąć udziału w konkursie w kategorii, w której zwyciężył, może jednak wystąpić w innej kategorii wiekowej czy w innym konkursie.

 

- Muzyki i soliści występują

w tradycyjnych strojach, i oczywiście grają na tradycyjnych instrumentach .

- Czas występu muzyki z jednym

prymista nie może przekroczyć 10 minut

- Czas występu solisty nie

może przekroczyć 5 minut

- Wszyscy występujący w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, i wyróżnienia.

W kategorii młodzieżowej jak i dorośli zwycięzcy otrzymają Statuetki - specjalnie wykonane na ten Konkurs.

„WAKOWE GĘŚLE”

Specjalnie powołane na ten

Konkurs Jury, oceni wszystkich występujących według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru 1-5 pkt

- wykonanie muzyczne, techniczna

Doskonałość gry 1-5 pkt

- oryginalność stylu muzycznego

1-5 pkt

- strój regionalny    1-5 pkt

Zgłoszenia do konkursu

należy dokonać telefonicznie u v-ce Prezesa ZPPA Zdzisława Doruli do dnia 1-go marca 2020 roku.

708 269-0479

 

email :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone

na Józefinkach Muzykanckich, które odbędą się w dniu: 22-go marca 2020 roku w Domu Podhalan.

Wszyscy Laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych wystąpią na Józefinkach Muzykanckich.

Uwagi Końcowe;

Organizatorzy przewidują

w przyszłości wprowadzić do Konkursu inne konkurencje, takie jak;

- Gra na instrumentach pasterskich: piszczałki, fujarki 1-dno otworowe, 2-u otworowe, rogi, trąbity

- Dudy Podhalańskie - Koza

- Śpiew grupowy kobiet / dziewczyn/

- Śpiew grupowy męski

- Śpiew Pytacy .

 

 

 

 

Władysław Michniak, Prezes Kola Nr 33 Dzianisz, wraz z całym Zarządem, serdecznie zaprasza wszystkich członków, Dzianiszanów i chętnych do zapisania się do Koła, na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w niedziele 15 marca br. o godz. 2: 00 po południu w Domu Podhalan.

Barz Piyknie Pytajom!

 

 

 

Zarząd Koła Nr 81 Bustryk zawiadamia i zaprasza wszystkich członków, mieszkańców wsi, oraz chętnych, którzy by chcieli zapisać się do naszego Koła, na zebranie sprawozdawczo wyborcze. Zebranie odbędzie się w niedzielę 15 marca 2020r. o godz.

2: 00 po południu w Domu Podhalan. Prosimy o punktualne przybycie.

Po informację prosimy dzwonić (773) 443 -8575

Serdecznie zapraszamy.

Prezes Anna Zalińska wraz z zarządem