YouTube List ZPPA

 

 

 

 

 

XXXII SEJM ZPPA – PRZESŁANIE PREZESA  STANISŁAWA  W. SARNA

Szanowni Członkowie

Związku Podhalan Północnej Ameryki
 
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.

Ostomili Bracia Górale zrzeszeni w Związku Podhalan Północnej Ameryki, wielkimi krokami

zbliża się ważne wydarzenie jakim jest  XXXII Sejm ZPPA. Dla mnie jako Prezesa oraz członków Zarządu Głównego, to czas składania sprawozdań za okres trzech lat działalności materialnej a zarazem kulturalnej organizacji, bedzie można podsumować, podziękować a nade wszystko planować przyszłość działalności.
W tym czasie pełnienia tak ważnej funkcji Prezesa Związku Podhalan Północnej Ameryki oddałem  całe swoje serce, prywatny czas i rodzinę dla naszej góralskiej organizacji, ciężką pracą  i reprezentacją  dbałem o jej dobro oraz pozycję w życiu społecznym na Polonii,  w Polsce  i Świecie jak najlepiej umiałem. Będąc Prezesem  dla mnie, rodziny i rodnej miejscowości to  wielki  zaszczyt i honor prowadzić  Związek Podhalan w Północnej  Ameryce.
Pragnę wyrazić słowa podziękowań dla mojej żony Barbary, dzieci, całej rodziny i wszyskim tym którzy wspierali mnie wyrozumiałością, pracą i wsparciem finansowym.

Bóg Wom Zapłać.
Oczekiwanie na Sejm to czas przygotowań urzędników Zarządu Głównego do sprawozdań z ich działalności za okres trzech lat. Słowa podziękowań kieruje do gospodarza sejmu  Koła nr. 55 Ratułów które na ostatnim sejmie zgłosiło się do tak odpowiedzialnej funkcji. Powoływane są już Komisje Sejmowe,  które rozpoczną swoja pracę aby rzetelnie przygotować się do tego wydarzenia. Komisja Mandatów przygotowuje listę delegatów poszczególnych Kół według opłacanych składek do organizacjii, po XXXI Sejmie brana jest średnia za trzy lata  - jeden delegat na dziesięciu Członków Koła. Komisja poprawek do Konstytucji ZPPA będzie przyjmować wnioski na 30 dni przed Sejmem aby te wnioski opublikować dla delegatów aby sie zapoznali z nimi. Komisja Finansowa która ma na celu sprawdzeni dochodów i rozchodów poszczególnych podmiotów Zarządu Głównego i złożenia raporu finansowego na Sejmie. Powołane Komitety Zaproszeń i Pamiętnika Sejmowego są odpowidzialne za zaproszenia gości oraz wydania pamiętnika. Ważną częścią będzie msza święta dziękczynna za kolejne trzy lata działalności oraz błagalna o opiekę i wytwałość w tej naszej działalności. Bankiet Sejmowy to czas na podziękowanie dla działaczy, sponsorów którzy przez trzy lata wspierali Zarząd Główny.  Nadchodzący Sejm odbywa się w roku Wielkiego Jubileuszu 95-Lat Działalności a zarazem  45-tej rocznicy wizyty Jana Pawła II św. w Polsce i Ameryce, po tylu latach wypowiedziane przez niego słowa do Górali: 

Ta piękna ziemia jest równocześnie i ziemią trudną. Kamienistą. Górską. Nie tak urodzajną, jak równiny nad Wisłą. I dlatego też od tej podkarpackiej, podtatrzańskiej ziemi niech mi będzie wolno odwołać się do tego, co zawsze było bliskie polskiemu sercu: umiłowanie ziemi i praca na roli. Nikt nie zaprzeczy, że kryje się w tym nie tylko sprawa serca, wątek uczuciowy, ale także wielki problem społeczno-ekonomiczny. Strony tutejsze szczególnie dobrze znają ten problem, bo właśnie stąd, gdzie był największy niedostatek ziemi i często wielka bieda, emigrowali ludzie, daleko poza Polskę i poza ocean. Tam szukali pracy i chleba — i znajdowali je. Dzisiaj pragnę im wszystkim, po całym świecie — a zwłaszcza w Ameryce: tam ich najwięcej — gdziekolwiek są, powiedzieć „Szczęść Boże”. Niech nie zapominają Ojczyzny, rodziny, Kościoła, modlitwy — wszystkiego, co stąd wynieśli. Bo chociaż musieli emigrować z braku dóbr materialnych, to przecież wynieśli stąd wielkie bogactwo i dziedzictwo duchowe.

” Niech pilnują, aby stawszy się materialnie bogatymi, duchowo nie zubożeli. Aby stawszy się Amerykanami, nie przestali być góralami. Ani oni, ani ich dzieci, ani wnuki”.                                                                                      Dziś, jako prezes Związku Podhalan w Ameryce, jednej z największej i najbardziej prężnej
organizacji polonijnej w Ameryce, oświadczam że jesteśmy wierni tradycjom podhalańskim,
które z wielką dumą i szacunkiem  przekazujemy  naszym dzieciom,  które urodziły się w nowej Ojczyźnie, a w sercach mają  miłość do Ojczyzny i Podhala. Z wielkim szacunkiem i  dumą zakładają stroje góralskie, tańczą, śpiewają, zachowują obrzędy kościelne i rozmawiają nie tylko językiem polskim, ale też gwarą naszych Ojców.  Prężnie działają nasze Koła rozsiane po całej Ameryce - w New Jersey, w Arizonie, na słonecznej Florydzie, w Michigan oraz w Chicago, gdzie jest ich najwięcej. To wszystko bardzo buduje i napawa dumą, a zarazem refleksją. Jak mocna musi być ta więź z Rodną  Ziemią Ojców naszych, jak mocne jej umiłowanie, skoro związek Podhalan trwa  i wraz z upływem lat, jeszcze bardziej się rozwija i tętni życiem w  Ameryce,  pod obcym niebem narodziło się drugie najprawdziwsze Podhale, niby takie samo uduchowione z tą samą tradycją, sercem, pieśnią i tańcem, gwarą  i  wiarą ojców, ale troszeczkę inne mające nieść pomoc materialną tym co pozostali za Wielką Wodą  w tak zwanym  starym kraju. Dobroduszna i sumienna to jest pomoc którą namacalnie znać na rodzinnym Podhalu. Amerykańscy górale nie sprzeniewierzyli się żyjąc w Wielkim Świecie ale wspierali Podhale. Żyjąc i pracując  na obczyźnie tęsknili za ojczstą ziemią, rodzinnym domem który to opuścili „ Dla Chleba”. Zawsze pozostali jednak sobą uczciwi, prawi i pracowici dbając  i miłując rodzinne tradycje i kulturę. To jest  prawdziwa wspólna radość, która zawsze jednoczy Podhalan obojętnie gdzie się znajdują. Tak było dawniej, jest teraz i pozostanie na zawsze. Pragne przytoczyć słowa świetego Jana Pawła II Wielkiego :

 

„Górale to jedyne wswoim rodzaju społeczeństwo, które nosi w sobie znamiona wielkiej tradycji tradycji,tak wielkiej, że trzeba ażeby ona trwała nadal, a żeby żaden obyczaj, żaden styl i moda

współczsności tej wielkiej podhalańskiej tradycji nie zniszczyły  i nie wyparły.”

 

Jak  wciąż ważne są te słowa w spółczesnym świecie dla nas Podhalan, zrzeszonych w Związku Podhalan w Północnej Ameryce to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. Dlatego ważnośc odbywających się Sejmów jest zabezpieczeniem przed współczenymi zagrożeniami zatracenia naszych wartości. Sejm  to czas kiedy  nasze myśli uciekają daleko w przeszłość, do czasów kiedy w sercach naszych przodków rodził się pomysł utworzenia Związku Podhalan.
Ale to też czas podsumowań  refleksji  z działalności obecnego Zarządu Głównego  i członków ZPPA. Zarząd Główny odpowiedzialny jest nie tylko za zaplanowane imprez, uroczystości, ale także konstytucyjnie za Dom Podhalan - siedzibę Związku Podhalan w Północnej Ameryce, która jest nazywana ''świątynią na Archer w Chicago''. Dom Podhalan prowadzony jest gospodarską ręką gazdy, Prezesa .
Nadchodzący Sejm to także czas, kiedy z nadzieją patrzymy w przyszłość. Planowanie przyszłości nie jest łatwe,  nie wiedząc co nas czeka w kolejnych latach działalności. Inicjatywa zakupu działki to marzenie nas wszystkich górali. Zgromadzone  przez ostatnie trzy lata finanse oraz zainwestowanie ich, to spory dochód w zależności od stóp procentowych dla organizacji. A więc jesteśmy bogatymi kulturalnie i materialnie jak przystało na górali. Pierwszy Sejm ZPPA odbył się 8 czerwca 1930r. rozpoczął się uroczstą mszą św. w Kościele Świętego Serca. W tym roku 2024 po raz trzydziesty drugi Górale w Ameryce będą obradować, planować i wybierać w Domu Podhalan - siedzibie Związku Podhalan w Północnej Amerye.                                                                                                                

 

Szanowni  Bracia Podhalanie.
Dziś - jako prezes Związku Podhalan w Północnej  Ameryce, Stanisław Wojciech Sarna pragnę serdecznie Wam wszystkim z całego serca podziękować - za waszą góralską postawę, za waszą działalność, za waszą współpracę i pomoc materialną i finansową. Bez Waszego zaangażowania sukces nie byłby możliwy. Dziękuję tak licznym sponsorom i donatorom. Słowa  podziękowania i uznania należą się  pozostałym członkom Zarządu Głównego, którzy również swój czas i swoje umiejętności poświęcają dla dobra Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Słowo „Przepraszam” kieruje  do tych, których uraziłem lub nasze poglądy były sprzeczne. Jesteśmy tylko ludźmi którzy nie są perfekcyjni. Chylę również czoła dla byłych Prezesów i Zarządów Głównych, którzy przez dziesięciolecia działalności prowadzili i dbali  o dobro jakie dzisiaj Związek Podhalan w Północnej  Ameryce posiada niech ono służy kolejnym pokoleniom Górali za Wielką Wodą.
 
SZANOWNI DELEGACI NA SEJM ZPPA.

 

Ja Stanisław Wojciech Sarna obecny Prezes Zarządu Głównego

 Związku Podhalan w Północnej Ameryce,

 korzystając z prawa i obowiązku Konstytucji ZPPA Artykuł XIV, Paragraf 1, punkt 1.

 

ZWOŁUJE XXXII SEJM

ZWIĄZKU PODHALAN w PÓŁNOCNEJ AMERYCE

Który odbędzie się w dniach 31 sierpień, 1-2 wrzesień 2024 roku.


Serdecznie WAS zapraszam. Delegatów na Sejm - przedstawicieli wszystkich kół ZPPA -
prosze o rozwagę, odpowiedzialność i madrość w podejmowaniu decyzji i w dyskusjach.

Proszę aby nadrzędnym celem wszystkich Delegatów,  było zawsze  dobro

Związku  Podhalan w Północnej Ameryce.

Szczęść Wam  Boże na  ten czas Sejmu.


Z góralskim pozdrowieniem
Prezes

Stanisław Wojciech Sarna

 

Piknik Koła Nr. 67 Pieniążkowice

 

Zarząd koła nr. 67 Pieniążkowice 

serdecznie zaprasza na coroczny  piknik który odbędzie się 23 czerwca 2024r. u Red Gate Woods (10003 Archer Ave.). Piknik rozpocznie się msza sw o godzinie 10:45am. 

Po mszy, zapraszamy na smaczne jedzenie. Bedzie wiele atrakcji dla dzieci (, bouncehouse, magic show/pokaz zwierząt, itd.) oraz loteria fantowa z super nagrodami. Do tańca będzie grał DJ Robert oraz muzyka goralska.

 

Serdecznie zapraszamy! Przychodźcie do nas!

Prezeska Krystyna Wicher wraz z zarządem

 

 

 

Piknik Koła Nr 38 Ludzmierz 

 

Zarząd koła nr 38 Ludzmierz serdecznie zaprasza  piknik który odbędzie się 23 czerwca 2024r. 

Slovenian Catholic Mission , 

14252 Main Street w Lemont.

Piknik rozpocznie się Msza swieta o godzinie 11.30 AM

Bedzie wspaniale jedzenie, roznorodne trunki, zimno piwo i lody nowotarskie!

Bedzie wiele atrakcji dla dzieci i doroslych oraz loteria fantowa z super nagrodami.

 Do tańca będzie grał DJ Masterboy.

Wystep zespolu “Wierchy”.

 

Serdecznie zapraszamy! Przychodźcie do nas!

Prezes: Robert Radecki  z zarządem.

 

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN PÓŁNOCNEJ AMERYKI

Zaprasza na
WIELKI PIKNIK PODHALAŃSKI
7 LIPCA 2024 r.

Slovenian Catholic Mission
14246 Main St., Lemont, IL

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 11:00 pm.
Super zabawa, bogata loteria fantowa
GŁÓWNA NAGRODA -  $3,000
Sponsor: NAPA Auto Parts Zofia i Paweł Bobak

BILET DO POLSKI - Sponsor Linie Lotnicze LOT
Występy zespołów góralskich,
Zabawy dla dzieci i dorosłych, bouncy house, klauny, malowanie
twarzy, dojenie krowy, piłowanie drewna, konkurs na cepra i ceperkę, 

przejazd dorożkami.
Smaczne jadło, zimne lody i napoje.
Do tańca przygrywać będzie
Mańcorz i Zubek Band,  DJ Krys

Więcej informacji:
Katarzyna Chlebek- (773) 383-2016
Jan Król- (773)-592-8413
Stanislaw Sarna - (708)-205-3502
Zapraszamy:  Biznesy z swoimi stoiskami.
(708)-205-3502

 

 

 

 

ZAPRASZAMY na ODPUST KOŁA Nr 69 SKRZYPNE

23 czerwca 2024 roku

Rozpoczynamy mszą św o godz 10.00 AM

w intencji żywych i zmarłych członków koła,

w kościele św Alberta Wielkiego w Burbank.

Po mszy św zapraszamy na posiady do sali pod kościołem.

Na smaczny posiłek, napitki i inne atrakcje.

ZAPRASZAMY.

Zarząd koła Nr 69 Skrzypne z prezeską Czesią Wojdyła.

 

 

 

PIKNIK KLUBU NARCIARSKIEGO  "TATRY".

 

Niedziela 30 czerwca 2024 roku.

Początek o godz 12.00 w południe - MSZA św 

Po raz pierwszy na PÓŁNOCY:  Schiller Woods Grove - Polana NR 10 

Loteria fantowa z niezliczonymi nagrodami - główna nagroda: Rower Górski!

Oczywiście pyszne polskie jedzenie, napoje, DJ z muzyką, gry i zabawy dla dzieci 

i dorosłych. 

Giełda sprzętu narciarskiego - niebywałe okazje!

ZAPRASZAMY.

 

 

 Zarząd Koła Nr 37 GROŃ LEŚNICA

serdecznie zaprasza na WIELKI FESTYN GÓRALSKI

 który odbędzie się w niedzielę 7 lipca 2024 roku.

Rozpoczynamy mszą św o godz 12.00 AM

w PEACE MEMORIAL CHURCH, 10300 W 131St, Palos Park. 

Jak co roku z kołem Groń Leśnica - wspaniała zabawa!!

Gościnnie wystąpią zespoły '' Ślebodni w USA'' oraz "Mali Ślebodni".

 Do tańca przygrywać będzie zespół "River Band" oraz kapela "Ziandary".

Wyśmienita kuchnia regionalna, orzeźwiające napoje, zimne piwko, wspaniałe drinki.

Bardzo bogata loteria fantowa - a w niej do wygrania cenne nagrody.

Wiele atrakcji dla dzieci - między innymi  dmuchane miasteczko, obstacle course, przejażdżka na kucykach i domowe ZOO.

Wiele atrakcji dla dorosłych.

Do zobaczenia 7 lipca.

 ZAPRASZAMY

Prezes - Stanisław Janik i Zarząd Koła.

Tel: prezes: S. Janik - 815-693-3213

 sekretarz: Ewelina N. Chotarski - 773-941-9181