Śp. Jean Binkowski

 

Pożegnała się z tym światem Jean Binkowska, dnia 18 –go października 2017r przeżywszy 86 lat, żona Śp. Mieczysława Binkowskiego, oraz mama córek: Micheline “Misia” Jaminski (mąż Richard) i Jeanine

Leonhard (mąż Brian).

Pożegnanie odbędzie się w sobotę 4-go listopada o 9-tej rano w kościele Our Lady of the Woods Church pod adresem 10731 W 131 St., Orland Park Il. 

Msza pogrzebowa o godz. 10-ej.

Po Mszy św. na Cmentarz Zmartwychwstania, Justice, IL

Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

Wyrazy współczucia dla rodziny składa przewodniczący prezydium Komitetu Edukacji ZPPA Stanisław Zagata 

wraz z Zarządem i Grupa ZNP 3244.

Zarząd Główny ZPPA wraz z Prezesem Józefem Cikowskim, Dyrektorami i Prezesami składają kondolencje na ręce całej rodziny zmarłej Śp. Jean Binkowski

 

Odbył się Konkurs Par Tanecznych -2017

22 października 2017 r w siedzibie Związku Podhalan, 4808 S Archer Ave, Chicago,

 Odbył się Konkurs Par Tanecznych do XXXV Festiwalu ''Na góralską Nutę''.

 

Prezes ZPPA Józef Cikowski, wice prezes Zdzisław Dorula wraz z członkami Zarządu Głównego o 2 po południu dokonali uroczystego otwarcia.

Impreza zgromadziła całe rzesze podziwiających popisy taneczne tancerzy w różnych kategoriach wiekowych.

Członkowie Komitetu Imprez - zawsze ci sami - zadbali o smaczny poczęstunek.  Za ciężką i oddaną pracę - dziękujemy.

Oto nazwiska: Wiesława i Józef Kula, Stanisław Waksmundzki, Stanisława Czarniak, Katarzyna Pająk, Bronisława Maciusiak, Maria Madetko, Maria Krzysiak, Władysław Krzysiak, Małgorzata Dorula, Barbara Sarna, Krystyna Chyc, Maria Gocał.

Oczywiście Konkurs Par Tanecznych nie odbyłby się bez muzykantów, którzy całą imprezę przygrywali tancerzom.

Na ręce muzykantów kierujemy wielkie podziękowanie. A oto ich nazwiska: Krzysztof Kula, Łukasz Gawron, Józef Kadłub, Józef Bobek, Adrian Chrobak, Jan Różałowski, Leopold Kułach, Karol Kowalczyk.

Prowadzący - Zuzanna Sołtys i Piotr Waliczek.

 

Sekretarz Generalny ZG ZPPA z wizytą na Podhalu

 

ks Władysław Zązel

Andrzej Skupień, Helena Studencka, Alojzy Lichosyt 

W '' Biołyj Izbie'' siedzibie oddziału Związku Podhalan w Nowym Targu, odbyły się posiady - powitanie ks Władysława Zązla z powrotem na Podhalu - gdzie wrócił przeszedłszy na emeryturę. Ksiądz Władysław Zązel - wieloletni kapelan Związku Podhalan - cieszy się wśród górali ogromnym szacunkiem. Dlatego też posiady zgromadziły wielu przyjaciół księdza, członków Zarządu Głównego , włodarzy, zespół Mali Śwarni z kierowniczką Bernadetą Szumal.

Inauguracja roku akademickiego na PPWSZ- Nowy Targ – Kokoszków

Nowy Rok Akademicki w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu rozpoczął się pod sztandarem WSPOLNOTY.

Uczelnia otrzymała ufundowany przez Związek Podhalan w Północnej Ameryce, w Kanadzie, w Austrii oraz w Polsce przepiękny sztandar, na którym widnieją symbole - tak zwane LOGO - tych góralskich organizacji, rozproszonych po całym świecie.

 

Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się Mszą św.

By przewodniczyć koncelebrowanej Mszy św.  w kościele św. Katarzyny, przybył do Nowego Targu metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Byli też goście Z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i z uniwersytetów słowackich. Inaugurację uświetnił koncert chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W uroczystej mszy św. uczestniczyli także wykładowcy PPWSZ z ks. dr hab. Stanisławem Gulak, rektorem uczelni na czele, studenci oraz zaproszeni goście.

Homilię podczas mszy świętej u św. Katarzyny” głosił sam metropolita. - Prawdziwa nauka nie boi się pytań, a człowiek nauki, który jest prawy wewnętrznie wie, że musi stawiać sobie coraz dalej idące pytania, coraz głębiej wnikające w istotę rzeczy. Na tym polega etos uniwersytetu i wszystkich uczelni akademickich– mówił abp Marek Jędraszewski, podkreślając, że bez tego nie będzie rozwoju nauki.Arcybiskup zauważył, że jak mówił Jan Paweł II uczelnia winna być prawdziwą Alma Mater, a więc dobrą matką, zatroskaną o wychowanie studentów w duchu mądrości. Nie powinna bać się pytań i dawania uczciwych i prawych odpowiedzi.

Wprost z kościoła władze uczelni, władze miasta, a także minister Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego udali się na rynek, aby wiązankę biało-czerwonych kwiatów złożyć pod płaskorzeźbą św Jana Pawła II, która znajduje się na frontowej ścianie nowotarskiego ratusza.