ZPPA

Skład Nowego Zarządu Głównego ZPPA po wyborach na XXIX Sejmie

Polish Highlanders Alliance of North America

Board of Directors

 Kapelan - O. Jacek Palica

Wice kapelan - O. Józef Zuziak

Wice kapelan - Ks. Sławomir Kurc

Wice kapelan - Ks. Franciszek Florczyk

Wice kapelan - O. Bartłomiej Stanowski

Wice kapelan - O. Łukasz Kleczko

 

Prezes ZPPA - Józef Cikowski

Sekretarz Generalny - Helena Studencka

Wiceprezeska - Zofia Bobak - Ustupska

Wiceprezes do spraw gospodarczych 

Wiceprezes do spraw kultury - Zdzisław Dorula

Wiceprezes na stany wschodnie - Małgorzata Stopka

Wiceprezes na stany zachodnie - Jan Gacek

Sekretarz Protokółowy - Józef Fryźlewicz

Sekr. Finansowy - Mateusz Staszel

Skarbnik - Józef Zoń

Marszałek - Tomasz Radecki

Chorąży - Józef Krzystyniak, Andrzej Drużbacki

Korespondent - Wojciech Dorula

Kapelmistrz - Marek Bukowski

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Mrożek, Maria Rafacz, Danuta Wasik Hansen, Maria Komorowska, Maria Madetko