Koło Nr 46 Stare Bystre pod patronatem Sw. Stanisława Biskupa Męczennika

     Zebranie założycielskie koła odbyło się 15 listopada 1987 roku. Wzięło w nim udział 40 osób. Zwołane zostało z inicjatywy Stanisława Obrochty i Tadeusza Cieśli. Pierwsze zebranie koła miało miejsce 6 grudnia tego samego roku w Domu Podhalan. Chęć przynależności do koła zgłosiło 60 członków. Pierwszy zarząd koła: kapelan – ks. Józef Łukaszczyk, prezes – Tadeusz Cieśla, wiceprezesi: Stanisław Obrochta (Licorz), Aniela Sendecka, sekretarz protokołowy – Władysława Kopeć - Kubowa, sekretarz finansowy – Aniela Łukanus, skarbnik – Józef Juchas jr, chorąży – Jan Łukanus, komisja rewizyjna: Józef Łukanus, Stanisław Bukowski, Anna Sieczka. 24 stycznia 1988 r. odbyło się spotkanie i urządzono bankiet w Domu Podhalan, w którym uczestniczył kustosz Sanktuarium M.B. Ludźmierskiej, proboszcz parafii Ludźmierz ks. kanonik Tadeusz Juchas. Dochód z bankietu przeznaczono na renowację sanktuarium z okazji jubileuszu 25-lecia koronacji Cudownej Figury M.B. Ludźmierskiej. 26 listopada 1989 roku na uroczystej mszy św. w kościele pw. św. Jana Bożego został poświęcony sztandar koła. Później w Domu Podhalan odbył się bankiet. W uroczystościach wzięło udział wielu dostojnych gości, w tym pochodzący ze Starego Bystrego ks. Tadeusz Juchas.

makieta_img_226 makieta_img_228

makieta_img_229

W rocznicę10-lecia poświęcenia przez Jana Pawła II i gazdowania repliki Cudownej Figury M.B. Ludźmierskiej w Sanktuarium Maryjnym w Munster oo. karmelici bosi wraz z ks. Tadeuszem Juchasem odprawili uroczystą mszę św. Klub Parafii Ludźmierz i Koło Stare Bystre zorganizowały bankiet w Domu Podhalan, z którego dochód przeznaczono na sanktuarium w Ludźmierzu. Za okazaną pomoc ks. Tadeusz podziękował członkom koła na zebraniu w dniu 3 października 1993 roku. 10 kwietnia 1999 r. gościem koła był diakon Władysław Takuśki, rodak ze Starego Bystrego, kończący seminarium duchowne w Mendelain. Uroczystości związane z wyświęceniem kapłańskim odbyły się w Mendelain w grudniu 1994 r. i w Katedrze Św. Imienia w Chicago w maju 1995. Koło urządziło ks. Władysławowi prymicję. Swoją pierwszą tak uroczystą mszę św. ks. Władysław Takuśki odprawił w kościele św. Jacka. Przyjęcie prymicyjne odbyło się w Domu Podhalan. Była to pierwsza tego typu uroczystość w historii siedziby góralskiej. Zgodnie z życzeniem członków koła Stare Bystre, honorowym kapelanem koła został ks. kanonik Tadeusz Juchas. Honorowymi członkami: prezes Michał Cieśla, ks. Władysław Takuśki, sołtys Starego Bystrego Józef Szaflarski i Jan Obrochta. 20 listopada 1994 roku koło gościło wójta Czarnego Dunajca Kazimierza Dzielskiego. W grudniu 1995 ks. Władysław Takuśki został nowym kapelanem koła. 12 stycznia 1997 r. nowym prezesem został Stanisław Obrochta.
4 stycznia 1998 roku koło obchodziło 10-lecie istnienia. Uroczystą mszę św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Cicero celebrował ks. Tadeusz Dzieszko. Bankiet z tej okazji odbył się w Domu Podhalan. 10 stycznia 1999 roku koło miało zaszczyt gościć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 ze Starego Bystrego - Władysławę Mulicę, piastującą stanowisko kierownicze przez 36 lat. W dowód wdzięczności pani Władysławie wręczono 36 róż. We wrześniu 1999 roku koło pełniło funkcję gospodarza XXIV Sejmu ZPPA. 4 grudnia 1999 roku gościliśmy Anielę Staszel, dyrektora Szkoły nr 1 w Starem Bystrem oraz Genowefę Miętus ze Szkoły nr 2. W czasie spotkania zwróciły się do koła z prośbą o pomoc dla swoich szkół. Koło wspierało też m.in. kościół na Skałce w Starem Bystrem, Ochotniczą Straż Pożarną, Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, powodzian w Polsce, organizacje charytatywne. Aby pomagać potrzebującym, urządzaliśmy zabawy, przygotowywaliśmy odpusty z imprezami, uroczystości opłatkowe, bankiety itp. Koło współpracowało z proboszczem parafii M.B. Częstochowskiej, a obecnie proboszczem św. Konstancji ks. kanonikiem Tadeuszem Dzieszko i parafią. Organizowało imprezy towarzyszące uroczystościom kościelnym: pikniki, spotkania opłatkowe. Ks. kanonik Tadeusz Dzieszko pozostał kapelanem koła. 9 maja 2004 roku honorowym członkiem Koła nr 46 Stare Bystre został ks. Jan Kordaczka, redaktor pism katolickich w Polsce. W ostatnich latach koło urządzało pikniki na terenie farmy państwa Bożeny i Tadeusza Rebidasów (członków koła). W 2003 roku do koła wstąpił zespół Młodzi Mistrzowie Sztuki Podhalańskiej Andrzeja Krzeptowskiego – Bohaca. W latach 2003/2004 do koła wstąpiło najwięcej członków - 26 osób.

Zarządy koła na przestrzeni lat przedstawiają się następująco: kapelani- honorowy kapelan ks. prałat Tadeusz Juchas, ks. kanonik Tadeusz Dzieszko, ks. Władysław Takuśki. Prezesi: Tadeusz Cieśla, Stanisław Obrochta-Licorz. Dyrektorzy: Tadeusz Cieśla, Stanisław Obrochta-Licorz, Stanisław Wróbel, Wiesław Mulica. Zastępca przez wszystkie kadencje – Stanisław Obrochta-Licorz. Wiceprezesi: Stanisław Obrochta-Licorz, Józef Juchas, Aniela Sendecka, Maria Bukowska, Władysława Kowalczyk. Sekretarz protokołowy – Władysława Kopeć – Kubowa. Sekretarze finansowi: Aniela Lukanus-Garczek, Krystyna Bednarz, Tadeusz Cieśla, Józef Juchas jr, Anna Rubiś. Skarbnik – Józef Juchas. Marszałkowie: Stanisław Bukowski - Musiorz, Andrzej Gancarczyk. Chorążowie: Stanisław Ogrodny, Jan Lukanus, Jan Łowisz, Stanisław Panek, Stanisław Bukowski - Kupciaga, Zbigniew Bednarz, Wiesław Mulica, Stanisław Bukowski - Muscorz, Andrzej Gancarczyk, Józef Kwak, Jan Kwak, Bronisław Kwak. Komisja rewizyjna: Stanisław Bukowski - Muscorz, Anna Sieczka, Józef Lukanus, Stanisław Wróbel, Ludwika Bobak - Krawcowa. Obecny zarząd koła: honorowy kapelan – ks. prałat Tadeusz Juchas, kapelani: ks. kanonik Tadeusz Dzieszko, ks. Władysław Takuśki, prezes – Stanisław Obrochta - Licorz, wiceprezesi – Joe Juchas jr i Władysława Kowalczyk, sekretarz protokołowy – Władysława Kopeć - Kubowa, sekretarz finansowy – Anna Rubiś, skarbnik – Józef Juchas senior, dyrektor – Wiesław Mulica, zastępca dyrektora – Stanisław Obrochta - Licorz, chorążowie: Józef Kawka, Jan Kwak, Bronisław Kwak, Stanisław Bukowski - Muszorz, Andrzej Gansarek, komisja rewizyjna: Józef Lukanus, Stanisław Wróbel, Ludwika Bobak - Krawcowa. Zmarli członkowie koła do dnia 4 czerwca 2004 roku: Maria Juchas, Józef Logas, Zygmunt Szaflarski, Józef Bolesław Kieta, Jan Obrochta (honorowy członek), Maria Obrochta, Joe Ligas jr, Leszek Furczon, Michał Cieśla (honorowy członek).
Po latach naszej działalności usłyszeliśmy od Ojca Świętego słowa na temat górali i naszej kultury: „To jedyne w swoim rodzaju społeczeństwo, które nosi na sobie znamiona wielkiej polskiej tradycji. Tak wielkiej, że trzeba ażeby ona trwała nadal, ażeby żaden obyczaj, żaden styl i moda współczesności tej wielkiej podhalańskiej tradycji nie zniszczyły i nie wyparły”. Pomni na naukę Jana Pawła II z wielkim zaangażowaniem i sukcesem krzewimy sztukę i kulturę, tradycje polskie i podhalańskie w USA.

 

makieta_img_231

 

Zarząd Koła nr 46 Stare Bystre