Koło nr 45 Poronin im. Zofii Gracy

Dnia 3 maja 2015 roku w godzinach popołudniowych w Domu Podhalan odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła 45 Poronin im. Zofii Gracy. Licznie zgromadzonych członków serdecznie przywitała prezeska Koła Zofia Ustupska Bobak. Złożyła szczegółowe sprawozdanie za ostatni rok z działalności finansowej Zarządu Koła, przedstawiła listę imprez, donatorów i sponsorów. Protokół zebrań odczytała sekretarka protokółowa Anna Szatkowska. W podsumowaniu działalności Zarządu Koła należy podkreślić duże znaczenie osobowości prezeski, która sposobem bycia, postępowaniem, umiejętnością współżycia, świetną organizacją pracy, potrafiła zebrać wokół siebie ludzi z pełnym oddaniem i determinacją pracujących na rzecz krzewienia i rozwoju kultury, sztuki, tradycji ludu Podhala. Mamy w Kole wielu ofiarnie pracujących ludzi, szczodrych sponsorów, donatorów, którzy współpracują z nami w realizacji podjętych zamierzeń i planów.  Prezes ZG ZPPA Józef Cikowski przeprowadził wybory a następnie odebrał przysięgę na wierność Konstytucji. Pogratulował Zarządowi i członkom Koła Poronin dobrej owocnej pracy i dalszych osiągnięć.

2015-05-poronin

W skład nowego Zarządu weszli:

Kapelan Ks. Robert Lojek

Prezes Zofia Ustupska Bobak

Wiceprezes Dr Bronisław Orawiec

Wiceprezeska Małgorzata Łazarczyk

Sekretarz protokółowy Anna Szatkowska

Dyrektor Tomasz Lassak

Sekretarz finansowy Anna Skupień

Skarbnik Zofia Haza

Chorąży Andrzej Bunda

Chorąży Władysław Haza

Marszałek Jan Polak

Komisja rewizyjna Maria Łazarczyk

Komisja rewizyjna Anna Maciata

Komisja rewizyjna Maria Gocał

Korespondent Mgr Jan Skupień

 

Komitet Imprez;

Halina Macura, Jan Macura, Bernadeta Macura Gurrola, Anna Trzebunia, Helena Bunda, Wojciech Dorula, Halina Stasik, Robert Stasik, Aniela Świder, Andrzej Świder, Małgorzata Polak, Danuta Ustupska, Stanisława Stasik, Maria Marusarz, Monika Stasik, Stanisław Dudzic, Tadeusz Dzierzęga,

Korespondent Koła Poronin mgr Jan Skupień

 

 

wzor

Z inicjatywy śp. Marii Galicy „Teremulkuli” i jej syna Jana 29 marca 1987 roku zostało założone Koło nr 45 Poronin im. Zofii Gracy. Pierwszy zarząd koła przedstawiał się następująco: prezes Tadeusz Majerczyk, wiceprezesi: Franciszek Bustrycki i Halina Macura, sekretarz protokołowy - Tadeusz Bobak, sekretarz finansowy - Janina Bobak, skarbnik - Marianna Urwara, marszałek - Stanisław Jarząbek, dyrektor - Maria Galica. 10 kwietnia 1987 r. na zebraniu Zarządu Głównego ZP koło Poronin otrzymało nr 45 i zostało przyjęte w poczet Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Poronianów w Chicago nie było wtedy tak wielu, jak innych mieszkańców Podhala, niemniej jednak zapał i tęsknota pozwoliły na to, aby koło rozwijało swoją działalność, bo potrzeb było wiele. Od samego początku czynny i wierny patronat nad prawidłową działalnością koła sprawowała „barz honorno i hojno krzesnomatka” śp. Maria Galica „Teremulkula”. 18 sierpnia 1988 r. nowym prezesem został Jan Trebunia. Rozpoczął się napływ kolejnych nowych członków do koła .W tym czasie sekretarzem finansowym była Zofia Majerczyk.

Potrzeba odrestaurowania kościoła parafialnego w Poroninie stała się powodem organizowania przez członków koła wielu imprez. Przez wiele kolejnych lat przekazywane były pokaźne sumy na ten cel. Na uroczystym „opłatku” 11 grudnia 1988 r. ks. Józef Łukaszczyk rodem z Murzasichla został kapelanem koła. Zarząd i członkowie koła od samego początku brali czynny udział w wielu imprezach organizowanych przez Związek Podhalan i nie tylko. Wsparli inicjatywę budowy kościoła na Pardałówce, a także zakup maszyn do szpitala w Zakopanem i wyposażenie Klubu Sportowego „Poroniec” w Poroninie. 25 lutego 1990 r. powołano nowy zarząd, w skład którego wchodzili: Anna Trzebunia – prezes, dr Bronisław Orawiec i Maria Trebunia – wiceprezesi, Władysław ¯egleń-Skupień – sekretarz finansowy, Halina Macura – skarbnik, Małgorzata Polak – sekretarz protokołowy, Anna Skupień, Kazimiera Zubek i Adam Trzebunia – komisja rewizyjna. Marszałkiem został Jan Trebunia, chorążymi: Tadeusz Bobak i Andrzej Majerczyk, dyrektorem do Zarządu Głównego – Maria Galica.

makieta_img_218 

 Zarząd koła Poronin - 1990

W lutym 1991 r. szeregi koła Poronin zasilili nowi członkowie. Franciszek Łojas-Kośla przyjął stanowisko chorążego, był też inicjatorem „¯ywego Różańca”, a Tadeusz Bobak został skarbnikiem. 14 listopada 1993 r. w kościele pod wezwaniem św. Daniela odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru koła. Na uroczystość przybyło wielu prominentnych delegatów z Polski, jak też bardzo liczne grono przedstawicieli poszczególnych kół przy Związku Podhalan. Zorganizowanie i sprawowanie pieczy nad wykonaniem sztandaru przyjęła na swoje barki prezes Anna Trzebunia. Działalność koła wiąże się również z Klubem Sportowym „Tatry”, w którym wspaniałe wyniki osiąga rodzina Trzebuniów i Orawców-Wyśnich. Ważną postacią w szeregach koła Poronin jest dr Bronisław Orawiec-Wyśni, wiceprezes koła, ceniony kardiolog i sportowiec. Ogromne znaczenie w łączności Podhalan w Ameryce z góralami w kraju są organizowane od 1991 r. przez dr. Orawca góralskie posiady, nawiązujące do dawnych zwyczajów.

10. rocznica istnienia koła Poronin i z tej okazji uroczysta msza św. w kościele św. Daniela oraz bankiet w Domu Podhalan przypada na dzień 27 kwietnia 1997 roku.

Honorowym gościem z Polski był wieloletni proboszcz parafii Poronin ks. Jan Łasut, który przekazał na ręce prezes Anny Trzebuni błogosławieństwo od Ojca Świętego Jana Pawła II. Koło Poronin wydało wtedy swój pierwszy Jubileuszowy Pamiętnik. Na bankiecie zebrano pokaźną sumę pieniędzy na pokrycie dachu kościoła w Poroninie. Członkowie koła Poronin nigdy nie szczędzili grosza i przez cały czas wspomagali finansowo budowę szkoły w Suchem i remont Szkoły Podstawowej w Poroninie. W pamięci poronianów pozostaje również piękny „opłatek” 11 stycznia 1997 r. w „biołej izbie” Domu Podhalan. To świąteczne spotkanie swoją obecnością zaszczycili goście z Polski: Aniela Bafia i Maria Jamrych. Stronę artystyczną urozmaicił goszczący w Chicago zespół „Poloki”.

 makieta_img_220

10-lecie koła Poronin

W latach 1997-1998 nastąpiły zmiany w zarządzie koła. Dyrektorem została Stanisława Łukaszczyk, wiceprezesem - Maria Marusarz, sekretarzem finansowym – Anna Skupień i chorążym – Stanisław Stachoń. Ze smutkiem poronianie przyjęli wiadomość o śmierci głównego założyciela i dyrektora koła Marii Galicy – 4 maja 1998 r., która zmarła po ciężkiej chorobie w swojej rodzinnej wiosce - Poroninie. W uroczystościach pogrzebowych brało udział liczne grono działaczy społecznych i politycznych, oddając honory i uznania za wkład śp. Marii Galicy w szerzenie kultury i tradycji podhalańskiej na emigracji. Koło Poronin przesłało na ręce rodziny list kondolencyjny oraz wieńce. Dnia 25 sierpnia 2002 r. koło Poronin obchodziło już 15. rocznicę swojego istnienia, uczczoną uroczystą mszą św. i okazałym bankietem w Domu Podhalan, który prowadzili Stanisława Łukaszczyk-Capiak wraz z dr. Bronisławem Orawcem-Wyśnim. Wśród honorowych gości znalazła się dyrektor szkoły w Suchem Krystyna Zabrzewska. Poronianie byli gospodarzami na XXV Sejmie Związku Podhalan w Północnej Ameryce i wywiązali się wzorowo ze swojego zadania. Odbył się też bankiet z tej okazji. Przez cały okres 13-letniej działalności prezes Anny Trzebuni odbywały się liczne uroczystości, pikniki, zabawy i posiady.
W marcu 2003 r. wybrany został nowy zarząd. Prezesem został Wojciech Dorula, wiceprezesami: dr Bronisław Orawiec-Wyśni i Mieczysław Ujwary, sekretarzem protokołowym – Maria Marusarz (obecnie Stanisław Dudzic), sekretarzem finansowym – Henryk Dorula, skarbnikiem – Tadeusz Bobak, dyrektorem – Stanisława Łukaszczyk-Capiak, a w skład komisji rewizyjnej weszli: Halina Macura, Tadeusz Majerczyk i Stanisław Stachoń, który został również chorążym koła. Podstawowym zadaniem zarządu było zachęcenie wszystkich poronianów do aktywnej działalności i powiększenie szeregów koła. W historycznej mszy św. podhalańskiej, która miała miejsce po raz pierwszy w śródmieściu Chicago w Katedrze pod wezwaniem Świętego Imienia 4 maja 2004 r. zarząd koła przyjął z rąk kapelana ZP poświęcony przez Jana Pawła II różaniec. 26 października 2003 r. w kościele pw. św. Ryszarda odbyła się uroczysta msza św. za zmarłych członków koła Poronin (Józef Świder, Jan Trebunia, Maria Trebunia, Andrzej Galica, Władysław Skupień, Maria Galica, Karolinka Macura, Stanisław Polak, Stanisław Gąsienica). Mszy przewodniczył ks. Robert Łojek wraz z ks. Józefem Gutem – gościem z Polski. Po mszy odbyło się spotkanie, na którym wybrano ks. Roberta Łojka kapelanem koła, a dla ks. Józefa Guta zebrano dużą sumę pieniędzy na renowację kościoła w Jaworznie-Szczakowej. W dniach 8-9 listopada 2003 r. w Domu Podhalan odbył się XXI festiwal „Na Góralską Nutę”. Patronat nad imprezą powierzono poronianom, a konferansjerem był prezes koła Wojciech Dorula wraz z Marią Krzeptowską-Giewont. Na zabawie andrzejkowej 22 listopada 2003 r. w programie kabaretowym „Zopotocek” udział wzięli: Józef Czernik, Wojtek Wojtanek, Joanna Bobak, Wojciech Dorula, Monika Dorula, a pomysłodawcą kabaretu była Halina Gąsienica.

Poronianie nadal biorą czynny udział we wszystkich ważnych spotkaniach i uroczystościach, nie odmawiają nigdy pomocy potrzebującym, zawsze stają tam, gdzie są wzywani. Podczas pobytu delegacji Zarządu Głównego ZPPA na audiencji u Ojca Świętego wiceprezes Koła nr 45 Poronin dr Bronisław Orawiec-Wyśni uzyskał błogosławieństwo papieskie dla wszystkich członków koła i ich rodzin.

makieta_img_222 
Członkowie i zarząd koła Poronin - 2003