Koło nr 73 Zaskale

     Zaskale to nieduża wioska położona niedaleko Nowego Targu, licząca około 1000 mieszkańców. W latach 70. powstał tam POM, w którym naprawiano maszyny rolnicze. Wybudowano dwa bloki i stołówkę dla przyjezdnych pracowników POM-u. Kilka lat później w pomieszczeniach stołówki urządzono Dom Opieki Społecznej. Początkowo Zaskale należało do parafii Szaflary. W roku 1986 rozpoczęła się w Zaskalu budowa kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha. Wkrótce przy kościele utworzono cmentarz. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych kościół w Zaskalu stał się parafią. Proboszczem został ks. Krzysztof Kopeć. Związek Podhalan w Zaskalu co roku organizuje w miejscowej remizie strażackiej konkursy potraw regionalnych, w których uczestniczą gospodynie ze wszystkich wsi gminy Szaflary.

Pomysłodawcą założenia koła Zaskale był Wacław Mucha przy współpracy znajomych z Zaskala. Na pierwsze spotkanie do domu Wacława Muchy przybyli: S. Gacek, R. Gacek, J. Stanek, A. Gacek, G. Bień, J. Kalata, J. Szlaga i J. Mucha. Rozmawiali na temat założenia koła, a tematem przewodnim była pomoc kościołowi i szkole oraz utworzenie klubu piłki nożnej. Pierwsze zebranie zaskalan odbyło się 5 grudnia 1999 roku. Gośćmi byli: prezes koła Ostrowsko Zdzisław Domalik z żoną, chorąży tego koła – Stanisław Ludzia, marszałek Związku Podhalan Jan Pietka. Wybrano 20-osobowy zarząd koła w składzie: prezes – Anna Matuz, wiceprezesi: Wacław Mucha i Janina Fasiczka, sekretarz protokołowy – Anna Bień, skarbnik – Marek Cisoń, sekretarz skarbowy – Grażyna Gacek, dyrektor – Leon Król, wicedyrektor – Piotr Nosal, komisja rewizyjna: A. Cetera, A. Gacek, M. Stanek, W. Kamińska, G. Bień, J. Szeliga, Z. Mrowca, marszałkowie: R. Gacek, J. Kalata, E. Walkosz, P. Laba, J. Kamiński.

Od samego początku koło organizowało zabawy, pikniki i „opłatki”, z których dochód przeznaczano na pomoc rodakom z Zaskala, m.in. na rozbudowę kościoła czy szkołę. Zebrania członków koła odbywają się w Hamlin Club, dzięki życzliwości Anny i Stanisława Jarząbków, którzy udostępniają salę. Koło pomogło Janinie Weron, która po śmierci męża Bogdana pragnęła spełnić jego marzenie i wydać książkę ze zbiorem jego opowiadań. Stało się to możliwe dzięki wsparciu finansowemu koła Zaskale.
Na jednym z kolejnych zebrań zmienił się nieznacznie skład zarządu koła. Sekretarzem protokołowym została Agnieszka Gacek, sekretarzem skarbowym – Zofia Mrowca, wicedyrektorem – Stanisław Mrozek, wiceprezesem – Anna Waksmundzka.
Obecnie Koło nr 73 Zaskale liczy 80 członków.

Zarząd koła Zaskale pragnie podziękować wszystkim członkom koła za pomoc w organizowaniu różnego rodzaju imprez.