Koło nr 57 Bukowina Tatrzańska im. Józefa Pitoraka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarzad:

Prezes - Andrzej Majerczyk

Wiceprezes - Jacek Kobylarczyk

Wiceprezes - Joanna Galica

Skarbnik - Stanisława Podczerwińska

Sekretarz Finansowy - Janina Łacniak

Sekretarz Protokołowy - Jolanta Kobylarczyk

Dyrektor - Jan Łacniak

Wicedyrektor -  Maria Wojtyczka

Chorąży -  Józef Łacniak

Wicechorąży -  Jan  Trybuła

Marszałek - Józef Majerczyk

Kapelmistrz - Andrzej Szymczyk

Korespondent - Maria Wojtyczka

Kapelan - Ks. Michał Blicharski

Komisja Rewizyjna - Stanisław Wojtyczka, Helena Majerczyk, Ewa Mucha,

Katarzyna Trybuła

 

Jak wielu górali z Podhala, tak kilku mieszkańców z Bukowiny Tatrzańskiej przyjechało do Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 70. Jechało, aby się dorobić. Czas jednak robi swoje.

Posiedzieli na chwilę i jakoś tak – zostali.  Zostali, ale w ich sercach ciągle tkwiła myśl o rodzinnych stronach.

Pamiętali bardzo wymowny wiersz Józefa Pitoraka „Orzeł”

„Hej Ty Orle, królu ptoków, Ojcyźniany herbie!

Kieby jo tak mog wysoko podskocyć do Ciebie!

I pofrunąć razem z tobom, jak pod niebem chmurka!

I wytargać z twego skrzydła za kapelus piórko!

I nosić go życie całe! Nosić zawdy! Hyrnie!

Cobyś ptoku mój herbowy bywoł ino przy mnie!”

makieta_img_295

Pamiętali także słowa Józefa Koszarka o ślebodzie:

„Wytrysła tu z granitowej skały, jak lelujka, kie jom korzyń przygniato,

Na skrzydłak orlik przeszła świat cały i znów w hole wraco”.

Ale nie tylko tam śleboda ma swoje grunty, bo także tu na amerykańskiej ziemi próbuje ona wtrącać się w życie tych, którzy pochodzą z wioski Józefa Pitoraka.

Pamięć o ludziach, rodzinnej wiosce, zwyczajach i o najbliższej rodzinie rodziła tęsknotę w ich sercach. Zeby trochę temu zaradzić, postanowili założyć koło rodzinnej wioski w Chicago przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej.

W dniu 8 grudnia 1991 roku zostalo zalozone Kolo Nr 57 im. Jozefa Pitoraka przy ZPPA

 

Zaglądnij na stronę internetową Naszego Koła a znajdziesz informacje o naszej historii , działnosci i wiele wiecj.

 

Zapraszamy na stronę internetowa

 

www.kolobukowinatatrzanska.org

 

Koło ma ambitne plany na przyszłość, przede wszystkim podtrzymywanie tradycji ludowych kultury góralskiej np. wystawianie sztuk regionalnych .

wzor

 

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 57 Bukowina Tatrzańska im. Józefa Piteraka.

W niedzielę dnia 10 lutego na posiedzeniu Koła ukonstytuował się

Zarząd w składzie:

prezes- Andrzej Majerczyk

wiceprezes - Ela Mucha

wiceprezes - Jan Stasik

skarbnik - Anna Cekus

sekretarz - Maria Wojtyczka

sekr. fin. - Małgorzata Stasik

dyrektor - Józef Łacniak

z-ca dyr. - Andrzej Szymczyk

chorąży - Jan Trybuła

z-ca Chor. - Józef Majerczyk

marszałek - Jan Stasik

z-ca Marsz. - Jan Łacniak

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Wojtyczka, Helena Majerczyk, Maria Chowaniec.

 

 


 

     Tak wielu górali z Podhala, tak kilku mieszkańców z Bukowiny Tatrzańskiej przyjechało do Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 70. Jechało, aby się dorobić. Czas jednak robi swoje. Posiedzieli na chwilę i jakoś tak – zostali. Zostali, ale w ich sercach ciągle tkwiła myśl o rodzinnych stronach.

Pamiętali bardzo wymowny wiersz Józefa Pitoraka „Orzeł”
„Hej Ty Orle, królu ptoków, Ojcyźniany herbie!
Kieby jo tak mog wysoko podskocyć do Ciebie!
I pofrunąć razem z tobom, jak pod niebem chmurka!
I wytargać z twego skrzydła za kapelus piórko!
I nosić go życie całe! Nosić zawdy! Hyrnie!
Cobyś ptoku mój herbowy bywoł ino przy mnie!”

makieta_img_295

Pamiętali także prawdziwe słowa Józefa Koszarka o ślebodzie: „Wytrysła tu z granitowej skały, jak lelujka, kie jom korzyń przygniato, na skrzydłak orlik przeszła świat cały i znów w hole wraco”. Ale nie tylko tam śleboda ma swoje grunty, bo także tu na amerykańskiej ziemi próbuje ona wtrącać się w życie tych, którzy pochodzą z wioski Józefa Pitoraka. Pamięć o ludziach, rodzinnej wiosce, zwyczajach i o najbliższej rodzinie rodziła tęsknotę w ich sercach. ¯eby trochę temu zaradzić, postanowili założyć koło rodzinnej wioski w Chicago przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej. 8 grudnia 1991 roku z inicjatywy Jana Jacniaka, Michaliny Kobylarczyk, Józefa i Andrzeja Majerczyków oraz Stanisławy Bafii odbyło się pierwsze zebranie rodzin z Bukowiny Tatrzańskiej zamieszkałych w Chicago i jego okolicach. Na spotkaniu zdecydowano o założeniu Koła Bukowina Tatrzańska im. Józefa Pitoraka, które zostało zarejestrowane w ZPPA pod nr 57. Tego dnia został wybrany i zaprzysiężony pierwszy zarząd koła w składzie: prezes: Jan Lacniak, wiceprezesi – Piotr Dunajczan i Janina Budz, sekretarz protokołowy – Stanisława Bafia, sekretarz finansowy – Stanisława Sulka, skarbnik – Michalina Kobylarczyk, marszałek – Józef Majerczyk, chorąży – Andrzej Majerczyk, dyrektor – Adam Konieczny, komisja rewizyjna: Władysław Bunda, Władysław Szewczyk, Janina Dunajczan. Po roku prezesem został Piotr Dunajczan, który piastuje ten urząd do dnia dzisiejszego.

W ciągu 12-letniej działalności zmieniały się osoby na stanowiskach zarządu. W 1993, 1994, 1995 i 1996 roku Michalina Kobylarczyk i Stanisław Wojtyczka byli wiceprezesami, Michalina Kobylarczyk od roku 1993 do 1998 – zajmowała stanowisko dyrektora, zaś Stanisław Wojtyczka w roku 1997 był członkiem komisji rewizyjnej. Stanisława Bafia aż do roku 1999 pełniła funkcję sekretarza protokołowego, a w latach 1997-1999 – stanowisko członka komisji rewizyjnej. Maria Wojtyczka do roku 1996 sprawowała funkcję sekretarza finansowego, od 1997 do 2002 – wiceprezesa, a w 2003 – wicedyrektora. Maria Majerczyk od 1993 do 1998 roku była skarbnikiem. Józef Majerczyk - Kusper do roku 1996 obejmował stanowisko marszałka, a od 1998 – chorążego. Władysław Bunda przez pierwsze 2 lata działalności koła był jego dyrektorem. Andrzej Mejerczyk aż do 1997 roku sprawował funkcję chorążego. Janina Budz w latach 1993-1997 pełniła funkcję członka komisji rewizyjnej, zaś od roku 1998 do 2002 – wiceprezesa. Janina Dunajczan od 1993 do 1997 zajmowała stanowisko członka komisji rewizyjnej, a od 1998 do 2003 – była dyrektorem koła. Jan Cudzich od 1993 do 1996 roku wypełniał obowiązki członka komisji rewizyjnej, a od roku 1997 przez 2 lata – marszałka. Władysław Szewczyk od 1997 r. zajmuje stanowisko sekretarza finansowego. Anna Cekus od 1997 roku pełni funkcję skarbnika. Helena Majerczyk od 1998 roku wchodzi w skład komisji rewizyjnej. Katarzyna Kramarz w latach 1999-2003 była sekretarzem koła. Jacek Kobylarczyk od 2000 roku zajmuje stanowisko wicedyrektora. Ewa Mucha w latach 2000-2003 była członkiem komisji rewizyjnej. Katarzyna Trybuła funkcję wiceprezesa pełniła w roku 2002 i 2003. Bogusław Kramarz od roku 2003 jest wiceprezesem, Józef Majerczyk od 2000 roku wypełnia obowiązki marszałka, a Anna Mrowca od roku 2003 zasiada w komisji rewizyjnej.

W początkowym okresie działalności koło organizowało zabawy taneczne, z których dochód był częściowo przekazywany na rozbudowę szkoły podstawowej, na potrzeby kościoła i Domu Ludowego w rodzinnej wiosce. W 1996 roku członkowie koła wystawili sztukę teatralną pt. „Zatraceniec”, napisaną przez patrona koła Józefa Pitoraka. 2 kwietnia 1997 r. w kościele św. Błażeja odbyła się uroczysta msza św. w intencji śp. Józefa Pitoraka, na której spotkali się członkowie koła i goście z Polski – zespoły „Gronicki” i „Harnasie”. W tym samym roku koło wystawiło drugi spektakl ”Gwołtu co się nie robi” Aleksandra Fredry z przełożeniem gwarowym Jana Guta Mostowego. W 1999 roku wystawiono kolejną sztukę Józefa Pitoraka „Zielone obyczaje”. Rok później, z inicjatywy Janiny Budz, została zorganizowana pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Ohio. W kwietniu 2001 roku zadecydowano o zorganizowaniu pierwszego odpustu na dzień Najświętszego Serca Jezusowego, który odbył się w kościele oo. karmelitów w Munster (Indiana). W sierpniu wspólnie z kołami Biały Dunajec i Białka Tatrzańska koło zorganizowało piknik.

8 lutego 2000 roku na posiedzeniu zarządu prezes koła Piotr Dunajczan wystąpił z wnioskiem o wykonanie sztandaru w związku z nadchodzącą 10. rocznicą istnienia koła. Projekt sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej Jaworzyńskiej po jednej i godłem koła – po drugiej stronie wykonał Józef Cekus. Sztandar wykonały siostry zakonne felicjanki w Krakowiw. 30 grudnia 2001 r. odbyła się uroczysta msza św. w kościele św. Błażeja połączona z uroczystym poświęceniem sztandaru. Mszę celebrowali: ks. Franciszek Florczyk, ks. Tadeusz Juhas z Ludźmierza (kapelan ZP w Polsce) i o. Wacław Lech (kapelan ZP w Ameryce). 5 stycznia 2002 roku w Domu Podhalan w Chicago zorganizowano bankiet dla uczczenia 10-lecia koła i poświęcenia sztandaru. Jednym z honorowych gości był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Stanisław Hodorowicz, pochodzący w rodzinnej Bukowiny. Stanisław Hodorowicz jest też założycielem i rektorem Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Koło po części sponsorowało rozwój tej instytucji. Bankiet uświetnił występ członków naszego koła, którzy wystawili „Szopkę” Józefa Pitoraka oraz występy artystyczne – śpiew i taniec w wykonaniu członków koła i ich dzieci.

Członkowie koła sponsorują od kilku lat wydawnictwo parafii w Bukowinie Tatrzańskiej „Idzie Hyr”. Miesięcznik czytają parafianie w rodzinnej wiosce, jak również członkowie koła Bukowina Tatrzańska w USA. Tradycją wsi Bukowina Tatrzańska jest odpust wiejski przypadający w święto kościelne Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzonego w rodzinnej wsi w pierwszą niedzielę po Bożym Ciele. Decyzją zarządu koła z lutego 2001 roku, podobna uroczystość odbywa się w tym samym czasie w Chicago. Po mszy członkowie koła spotykają się na pikniku, gdzie wspominają dawne czasy. Koło Bukowina stara się uczestniczyć we wszystkich ważniejszych uroczystościach podhalańskich, np. we mszy św. podhalańskiej w katedrze w Downtown w Chicago.

 

makieta_img_298

 

Kołu przewodniczy obecnie zarząd w składzie: prezes – Piotr Dunajczan, wiceprezesi: Ewa Mucha i Bogusław Kramarz, sekretarz protokołowy – Maria Wojtyczka, sekretarz finansowy – Władysław Szewczyk, skarbnik – Anna Cekus, chorąży – Józef Majerczyk - Kusper, marszałek – Józef Majerczyk, dyrektor – Michalina Kobylarczyk, wicedyrektor – Katarzyna Kramarz, komisja rewizyjna: Stanisław Wojtyczka, Helena Majerczyk, Anna Mrowca.
I tak minęło już 12 lat od powstania tej naszej małej organizacji, której przewodnią myślą stały się słowa: „Nie puscoj, nie puscoj łobycaju swego, bo na stare roki uciesys sie z niego”.


makieta_img_299

 

Zarząd Koła Nr 57 Bukowina Tatrzańska

Prezes - Andrzej Majerczyk

Wiceprezeska - Ewa Mucha

Wiceprezes - Jan Stasik

Skarbnik - Anna Cekus

Sekretarz Finansowy - Małgorzata Grzybek

Sekretarz Protokólowy - Katarzyna Trybuła

Dyrektor - Michalina Kobylarczyk

Wicedyrektorka - Maria Wojtyczka

Chorąży: Jan Trybula, Jozef Majerczyk

Marszalek - Janusz Stasik

 Komisja Rewizyjna; Stanisław Wojtyczka, Helena Majerczyk, Józef Łacniak

 

Praca w Kole układa się bardzo  dobrze. Koło ma ambitne plany na przyszłość, chodzi między innymi o podtrzymywanie tradycji ludowych poprzez wystawianie sztuk o treści regionalnej.  Wielce udaną imprezą było spotkanie opłatkowe, w którym wziął również udział  prezes ZPPA Stanisław Zagata. Podkreślano potrzebę współpracy Kół szczególnie mniejszych z Zarządem  Głównym ZPPA. Po odebraniu przysięgi od Zarządu Koła prezes ZPPA pogratulował zebranym dotychczasowych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów.