Koło nr 42 Białka Tatrzańska

„... Białka na downyk wieś fundamentak...”

     Tak pisała poetka z Białki Hanna Nowobilska i nie myliła się, ponieważ historia Białki jako parafii sięga początków wieku XVII. Wieś położona jest w przepięknej i malowniczej dolinie rzeki Białki, wypływającej z Morskiego Oka. Od strony południowej graniczy z Bukowiną Tatrzańską i widokami na najwyższe szczyty pasma Karpat: Słowacki Gerlach i Lodowy, od zachodu przez wierchy z Groniem, od północy – z Białą i Trybszem, a od wschodu rzeka Białka oddziela ją od Czarnej Góry. Dziś Białka Tatrzańska to największy ośrodek wyciągów narciarskich na Podhalu, dawniej to wczasy letnie, a jeszcze wcześniej – pasterstwo, zbójnicy, a nawet podobno i rudę żelaza próbowano tu wydobywać.

makieta_img_206

Przełom XIX i XX wieku to początki wyjazdów ludzi Podhala za „wielką wodę”. Z Białki w tym okresie wyjechali m.in.: Zygmuntowicz, Łapka, Dąbrowski, Obłaźny, Dziadkowiec, Furczoń, Nowobilski, Rusin, Łacniak. Jednym z bardzo aktywnych działaczy organizacyjnych w tworzeniu stowarzyszeń i kół, a później Związku Podhalan w Ameryce był Antoni Zygmuntowicz – pierwszy prezes Towarzystwa Tatrzańskiego, a później wiceprezes Koła nr 1 im. Jana Sabały. Znanym muzykantem tego okresu był Józef Nowobilski, również pochodzący z Białki. Następny większy przypływ białczan do Ameryki to lata sześćdziesiąte. W tym czasie przybyły rodziny: Haładyna, Bafia, Hornik, Malec, Gryglak, Budze, Bury, Chowaniec i Dąbrowski. O tym, iż białczanie chcą się organizować i pracować w szeregach Związku Podhalan świadczy fakt, że w latach 1969-1972 funkcję wiceprezesa ZPPA pełnił Stanisław Nowobilski (Kościelny), po dzień dzisiejszy jako najmłodszy wiceprezes w historii Związku Podhalan. Próbę zorganizowania się białczan podjęto jesienią 1974 r. organizując udaną zabawę w Columbia Hall. Całkowity dochód przekazano na kościół, ale do założenia koła nie doszło. Organizowaniem tej zabawy zajmował się Władysław Nowobilski (Kościelny) z rodziną. Dopiero w 1982 r. z inicjatywy Józefa Bafii (Albinow), uczestnika wspomnianej zabawy, dochodzi do zwołania zebrania organizacyjnego w dniu 6 czerwca. Zebranie odbyło się w Domu Podhalan przy 51st i Whiple, a przeprowadził je ówczesny prezes związku – Józef Gil. Na spotkanie przybyło 36 osób, które postanowiły utworzyć koło Białka Tatrzańska z kolejnym numerem w związku tj. 42. Wybrany został również zarząd koła z prezesem i dyrektorem w jednej osobie, a został nim Józef Bafia. Pierwsze zebranie robocze Koła nr 42 Białka Tatrzańska odbyło się w domu Marii i Tadeusza Pytel przy 49th i Karlov, gdzie spisano konstytucję koła i ustalono plan jego działalności. Główne wytyczne i cele działania to: pomoc rodzinnej wiosce, a zwłaszcza kościołowi, siostrom zakonnym, szkole i straży pożarnej. To właśnie z inicjatywy i na prośbę koła po raz trzeci podjęto się dokończenia budowy wieży na kościele parafialnym. List w tej sprawie do proboszcza ks. Stanisława Brody oraz kard. Franciszka Macharskiego nie znalazł jednak poparcia. Doszło jednak do zmiany proboszcza i ks. Stanisław Maślanka podjął to wyzwanie. Wieżę na kościele wykończono w pierwotnie zaplanowanym stylu, a jej poświęcenie odbyło się w 1993 roku. Na uroczystości koło reprezentowali: prezes Józef Bafia oraz członkinie Anna Dziubasik i Antonina Wolski-Wodziak. Na budowę tej wieży, pokrycie kościoła blachą miedzianą i całkowity remont plebani białczanie i koło przekazali sumę $34500. W tym czasie przeprowadzono również rozbudowę remizy strażackiej, na co koło przekazało $4500. Koło zakupiło pierwszy telewizor kolorowy dla Szkoły Podstawowej w Białce i magnetowid. Przekazano też $500 na budowę schodów do kościoła na Brzegach, budowę kościoła na Bachledówce i Wały Częstochowskie. Przesyłano też skromne donacje dla sióstr zakonnych w Białce. Ponadto koło pomaga finansowo dobrze spisującym się drużynom piłki nożnej „Watra”, zarówno tu, jak i w Polsce. Dołącza do wszystkich zbiórek, jakie organizuje Związek Podhalan, łącznie z sumą $3000 na budowę Domu Podhalan i $2000 na jego remont. W 10. rocznicę powstania koło postarało się o piękny sztandar, które wykonały trzy siostry pod Warszawą, a pomagał w tym ks. dr Józef Nowobilski (Skupniow). Na sztandarze z jednej strony widnieje flaga i godło Polski, a z drugiej – Matka Boska Ostrobramska widniejąca nad wejściem do kościoła parafialnego w Białce. Poświęcenie sztandaru odbyło się 31 maja 1992 r. w kościele św. Józefa w Chicago. Uroczysty bankiet miał miejsce w Domu Podhalan, a przybyli na niego goście z Polski: ks. proboszcz S. Maślanka i sołtys wsi Białka W. Piszczek.

makieta_img_208

Poświęcenie sztandaru

Członkowie koła Białka bardzo czynnie włączają się w działalność organizacyjną i kulturalną ZPPA. Jako pierwsze na pierwszym festiwalu „Na Swojską Nutę” zgłosiły się białczanki: z haftami i gorsetami była Ludwika Szwajcer-Turziak, z moskolami - Anna Dzibasik, z wierszami i gadkami – Józef Bafia, który później został jednym ze współprowadzących i organizatorów kolejnych festiwali. W 1987 r. Związek Podhalan podjął decyzję o rozpoczęciu nadawania programu radiowego na stacji WPNA 1490 AM. Prezes związku Józef F. Króżel i wiceprezes Janina Duda zwrócili się z prośbą o jego prowadzenie do prezesa koła Białka. Józef Bafia prowadził ten program przez 5 lat dobierając do współpracy Andrzeja Gędłka – dziś obydwaj są właścicielami programu radiowego „Na góralską nutę”. 11 sierpnia 1991 roku Królową Związku Podhalan została Basia Nowobilska (Józka Pipisiowego) z naszego koła, wcześniej była nią również Teresa Obłaźna, zaś w roku 2004 Zbójnikiem Roku został przedstawiciel Białki Zbyszek Łukaszczyk. W roku 2001 koło Białka wraz z kołami nr 57 Bukowina Tatrzańska i nr 40 Biały Dunajec zorganizowali wspólny piknik, który okazał się bardzo udany pod względem organizacyjnym. Uczestniczyła w nim ogromna ilość osób. W roku 2004 koło po raz pierwszy urządziło „opłatek”, w którym wzięło udział ponad 200 osób z Białki, mimo że liczba członków naszego koła w chwili obecnej sięga sześćdziesięciu kilku osób.

A oto członkowie zarządu Koła nr 42 Białka Tatrzańska, działającego przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce, na przestrzeni 22 lat jego działalności: prezes – Józef Bafia, wiceprezes: Jan Goryl, Tadeusz Pytel, Józef Nowobilski, Helena Wąsowicz, Helena Medlak, Bronisława Stopka, Anna Skupień, sekretarz – Maria Liptak, skarbnicy: Maria Pytel i Marian Łukaszczyk, sekretarze protokołowi: Krzysztof Wąsowicz i Janina Nowobilska, dyrektor – Józef Bafia, zastępca dyrektora – Stanisław Nowobilski, rada gospodarcza: Józef Liptak, Franciszek Kowalczyk, Władysław Medlak, Władysław Nowobilski, Stanisław Nowobilski (Kościelny), Józef Nowobilski, Marian Łukaszczyk, Stanisław Nowobilski (Gandera), Anna Skupień, Józefa Klimek, chorążowie: Józef Nowobilski, Józef Goryl, Józef Trybuła.

makieta_img_209

Zarząd i członkowie koła: stoją od lewej: Kasia Klimek, Krystyna Nowobilska, Józef Nowobilski, Józef Bafia, Helena Para, Helena Michniak, Władysław Michniak, Stanisław Nowobilski, Józef Korkosz; siedzą: Józefa Klimek, Janina Nowobilska, Anna Dziubasik, Anna Skupień; w przykucku: Ania i Agnieszka Klimek.

  wzor

 

Wybory w kole Białka Tatrzańska

 

2015-04-bialka tatrzanska wybory 25


W dniu 22 lutego 2015r w Domu Podhalan odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Nr. 42 Białka Tatrzańska, na które przybyła liczna grupa członków i sympatyków koła. Swoją obecnością zaszczycił nas: Prezes ZG.ZPPA Józef Cikowski, Vice Prezeska Zofia Bobak, oraz były prezes ZG. Andrzej Gędłek.

Zebranie miało szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy zabrakło na nim założyciela i wieloletniego prezesa ŚP. .Józefa Bafi.

W trakcie spotkania wielokrotnie wspomniano jego osobę.

Pamieć o zmarłych członkach koła, członkach ich rodzin oraz ŚP. Józka uczczono wspólną modlitwą, którą poprowadził Ojciec Bartłomiej Stanowski-Kapelan naszego koła. Po sprawozdaniach sekretarza protokółowego, oraz sekretarza finansowego, przystąpiono do dyskusji w której poruszono wiele istotnych tematów i spraw dotyczących naszego koła oraz naszej rodzinnej wioski. Padło wiele ciekawych propozycji. Jedną z nich jest organizacja pierwszego pikniku, ustalono już miejsce i termin. Będzie to w ogrodach przynależnych do kościoła Ojców Cystersów "Na Górce" w Willow Springs. Prawdopodobny termin to niedziela 26 lipca 2015.

Bardzo pozytywną częścią zebrania było przyjecie 10-ciu nowych członków.

Po odwołaniu starego zarządu przystąpiono do wyborów, które przeprowadził dyrektor ZG. Franciszek Kowalczyk. Po wyborach odbyło się zaprzysiężenie nowego zarządu.

Skład zarządu:

 

•   Prezes -                          Marian Łukaszczyk

•   1-Vice Prezes -               Józef Nowobilski

•   2-Vice Prezes-                Anna Skupień

•   Dyrektor -                       Stanisław Nowobilski

•   Zastępca  Dyrektora-      Marian Łukaszczyk

•   Sekretarz Protokółowy-  Angelika Kipta

•   Sekretarz Finansowy -    Maria Liptak

•   Skarbnik -                      Janina Nowobilski

•   Rada Gospodarcza: Helena Mędlak, Maria Kowalczyk, Maria Nowobilska, Tina       Plewa i Peter Łukaszczyk

•   Choraży: Józef Nowobilski, Jan Trybuła, Jan Nowobilski i Tadeusz Dąbrowski.

 

Jako nowy prezes koła pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom starego zarządu za pracę, poświęcenie, oraz wielkie zaangażowanie w działalności koła. Szczególne podziękowania należą się Józefie Klimek i Stanisławowi Nowobilskiemu, którzy zrezygnowali z funkcji w zarządzie. Józia osładzała nam życie swoimi wypiekami na wszystkich imprezach. Nowemu zarządowi życzę siły do pracy zrozumienia i sukcesów. Cieszy fakt, że w zarządzie znaleźli się bardzo młodzi członkowie koła.

Z serdecznym pozdrowieniem

Prezes - Marian Łukaszczyk