Koło nr 37 Groń-Leśnica

     Koło nr 37 Groń-Leśnica ZPPA powstało 26 sierpnia 1979 roku w Lemont na zebraniu u państwa Czesława i Katarzyny Tomala. Głównym inicjatorem powstania koła był śp. Andrzej Wróbel – honorowy prezes Związku Podhalan. Założycielami koła byli: Czesław i Katarzyna Tomala, Bronisław i Władysława Koziel, Władysław Tomala, Andrzej Wróbel (syn Olesia), Józef i Józefa Gal, Władysław i Wiktoria Para, Andrzej Wróbel, Leon Kwak, Eugeniusz i Wiktoria Nowak oraz wielu innych. Przez pierwsze 11 lat prezesem koła był Czesław Tomala, a dyrektorem przez lat 17 - Andrzej Wróbel. W skład zarządu wchodzili wtedy: Wiktoria Para – wiceprezes, Jan Budz – sekretarz protokołowy, Władysława Koziel – sekretarz finansowy, Władysław Tomala – chorąży, Władysław Leśnicki i Józef Gal – rada gospodarcza. Honorowymi członkami koła są: Stanisław Janik – były prezes Związku Podhalan i Edward Derwiński – były kongresman. W tamtym czasie zostały zakupione 3 dzwony do kościoła w Groniu. Jeden kupiła rodzina Tomalów, drugi był od członków koła i parafian Groń-Leśnicy zamieszkałych w USA, a trzeci – od Władysława Pary i Stanisława Gal. Koło organizowało różne zabawy i pikniki, z których dochód przeznaczano na potrzeby koła i donacje na Dom Podhalan.

     W latach 90. rozpoczął swą działalność w kole i w Zarządzie Głównym ZP Marian Bryja. Z ojczystego kraju przywiózł nie tylko umiejętności w tańcu i śpiewie góralskim, ale przede wszystkim wielkie umiłowanie góralszczyzny. Umiejętności swoje przekazywał młodemu pokoleniu prowadząc przy Domu Podhalan „Szkółkę pieśni i tańca”. Chlubą naszego koła był zespół „Ślebodni w USA” założony przez Mariana Bryję. Zespół prezentował wysoki poziom i koncertował nie tylko w Illinois, ale w różnych miejscach Ameryki oraz w Kanadzie. W 1990 roku wybrany został nowy zarząd w składzie: Marian Bryja – prezes, Jan Budz i Wiktoria Para – wiceprezesi, Marian Gal – sekretarz protokołowy, Władysław Koziel – skarbnik, Władysław Tomala – chorąży, Andrzej Wróbel – dyrektor. Koło prowadziło ożywioną działalność. Wysłano do Polski wiele donacji na różne cele m.in. na kościół w Gliczarowie, budowę Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu, budowę szpitala w Nowym Targu, salę katechetyczną w Leśnicy, zespół „Ślebodni” w Groń-Leśnicy. Z inicjatywy prezesa organizowano zabawy i zbiórkę pieniędzy na budowę remizy OSP w Leśnicy. Zebrano ponad $4000 od ludzi, a z zabaw uzyskano $6000. Pieniądze te wysłano do Polski na potrzeby budowy.

Po kilku latach działalności koła nastąpiła zmiana w zarządzie i jego skład przedstawiał się następująco: Marian Bryja – prezes i dyrektor, Jan Waliczek – zastępca dyrektora, Wiktoria Para i Józef Mąka – wiceprezesi, Katarzyna Tomala – skarbnik, Jan Las i Wiesław Wilczek – chorążowie. Podczas ostatniej 4-letniej działalności członkowie koła brali udział w imprezach ZP i poszczególnych kół. Wysłano wiele donacji do Polski m.in. dla ludzi dotkniętych klęską pożaru lub śmiercią żywiciela rodziny, na Ogród Różańcowy w Ludźmierzu, na zakup karetki pogotowia dla szpitala w Nowym Targu, sprzęt medyczny dla Ośrodka Zdrowia w Groń-Leśnicy, donacje dla zespołów góralskich „Zawaternik” i „Ślebodni” działające w Groń-Leśnicy.

W roku 2000 nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. Został nim Wiesław Wilczek. Dwa lata później powołany został nowy zarząd, który działa do dnia dzisiejszego w składzie: Wiesław Wilczek – prezes, Wiktoria Para i Józef Mąka – wiceprezesi, Janina Mąka – sekretarz, Helena Studencka – skarbnik, Marian Bryja – dyrektor, Joanna Cieśla – zastępca dyrektora, Jan Las i Władysław Szarek – chorążowie, Władysław Para i Czesław Tomala – komisja rewizyjna, ks. Idzi Stacherczak – kapelan koła. Ks. Idzi Stacherczak po raz pierwszy w historii naszego koła został wybrany na kapelana. Wspiera on nasze koło duchowo, dobrą radą i słowem Bożym, biorąc czynny udział w corocznych mszach św. w kościele św. Brunona. Nowy prezes Wiesław Wilczek był inicjatorem zaproszenia ks. proboszcza Stanisława Pająka z Polski i zorganizowania uroczystego bankietu z udziałem dostojnego gościa. Dochód z bankietu przekazany został na budowę kaplicy cmentarnej przy parafii Groń. Na zaproszenie i prośbę o pomoc odpowiedziało wielu naszych parafian. Na bankiecie bawiło się ponad 400 osób. Dzięki ofiarności wszystkich rodaków mogliśmy wysłać na budowę kaplicy ponad $45000. Dziękujemy wszystkim, a szczególnie naszym rodakom-ofiarodawcom, których datki były tak hojne.

Każde koło ZP ma swoją kapelę, która uświetnia wszystkie uroczystości religijne i świeckie. Gronianie i leśniczanie mogą poszczycić się wieloma talentami. Warto wspomnieć kapelę pod kierownictwem Stanisława Pająka, byłego kapelmistrza Zarządu Głównego ZP. „Twój głos muzyko jest nom kochany, bo ty przegodać umies w kozdej dusy i choćby cłek nie wiym jak zapłakany, jak mu zagros to sie uciesy”.

W miarę swoich możliwości członkowie zarządu nie pozostają obojętni na potrzeby naszych rodaków w Polsce. W ostatnim czasie, oprócz pomocy przy budowie kaplicy cmentarnej, przekazaliśmy $3000 na zakup komputerów oraz $1500 – na remont podłóg w Szkole Podstawowej w Groniu. Było to możliwe dzięki ofiarodawcom – byłym uczniom tej szkoły. Utrzymujemy bliski kontakt z oddziałem ZP w Groniu-Leśnicy. Bliskie naszym sercom są działające tam zespoły góralskie „Zawaternik” i „Ślebodni”. Przekazujemy i dla nich pomoc pieniężną. Przesłaliśmy również pieniądze na modernizację kaplicy na Aniołowym Wierchu. Wysyłając $1000 dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, składamy hołd pokory dla wszystkich nieuleczalnie chorych. Wiemy, że jest to „kropla w morzu potrzeb”.

W sierpniu 2003 roku parafia św. Jacka w Groniu obchodziła jubileusz 50-lecia. I chociaż serca wszystkich rodaków były w tym dniu w naszym drewnianym kościółku, tylko nieliczni mogli uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości, m.in. członkowie zarządu: Wiesław Wilczek i Wiktoria Para.

Od początku Koło nr 37 Groń-Leśnica współpracowało z Zarządem Głównym Związku Podhalan popierając różne inicjatywy, jak też włączając się w remont obecnej siedziby ZP. Tak, jak przez te wszystkie lata, nadal będziemy wspólnie pracować dla dobra naszego koła, Związku Podhalan i naszej rodzinnej miejscowości, nad utrzymaniem i podnoszeniem naszej podhalańskiej kultury, obyczajów i tradycji polskich w naszej drugiej ojczyźnie – Ameryce.

Patrząc optymistycznie w przyszłość Koła nr 37 Groń-Leśnica Związku Podhalan w Północnej Ameryce, nie zapominamy również o członkach naszego koła, którzy odeszli, wspominając ich w modlitwie. A byli to: Andrzej Wróbel, Władysław Tomala, Aleksander Wróbel, Zofia Wróbel, Stanisław Wilczek, Władysław Kęsek, Stanisław Dziadkowiec, a także wielu innych parafian zmarłych na obczyźnie. Wspomnieć należy wszystkich zmarłych członków naszych rodzin, którzy już na zawsze pozostaną w Groniu. Niech odpoczywają w pokoju.

Chlubą naszego Koła nr 37 Groń-Leśnica jest sztandar, przedstawiający patrona naszej parafii w Groniu – św. Jacka

 

Zarząd Koła Nr 37 Groń Lesnica:

Kapelan- Ks. Idzi Stacherczak

Prezes- Wiesław Wilczek

Wiceprezeska- Wiktoria Para

Wiceprezes- Stanisław Janik

Sekretarz Protokólowy- Janina Mąka

Sekretarz Finansowy- Helena Studencka

Dyrektor Koła- Marian Bryja

Wicedyrektor- Stanisław Pająk

Komisja Rewizyjna; Władysław Para, Władysław Dziadkowiec, Jan Mucha

Chorąży- Jan Waliczek i Jan Łas