Koło nr 36 Skawa

     Koło nr 36 Skawa Związku Podhalan w Północnej Ameryce zostało utworzone dnia 7 kwietnia 1979 roku. Do grona założycieli należały rodziny Gacków oraz Czyszczoniów. Zadaniem koła była praca charytatywna i społeczno-religijna. Koło zorganizowało kilka bardzo udanych imprez. Działało w duchu poszanowania konstytucji i popierało Związek Podhalan.

W 1981 roku koło liczyło 30 członków i pracowało energicznie pod kierunkiem prezesa Władysława Rapacza. W skład zarządu koła, oprócz prezesa W. Rapacza, wchodziły następujące osoby: Tadeusz Cieślak – wiceprezes, Krystyna Gacek – wiceprezes, Teresa Cyrwuś – sekretarz protokołowy, Tadeusz Cyrwuś – sekretarz finansowy, Władysława Sularska – skarbnik, Tadeusz Cieślak – dyrektor, komisja rewizyjna: Wanda Czyszczoń i Józef Gacek.