Koło nr 30 Ciche

 

  

Koło nr 30 Ciche Górne.

Dnia 10 lutego w Domu Podhalan odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze na którym został wybrany Zarząd:

kapelan                            -      Idzi Stacherczak

prezes                               -      Czesława Szymusiak

wiceprezes                       -      Józef Michniak

wiceprezes                       -      Tomek Styrczula

sekr. prot.                         -      Janina Marusarz

skarbnik                           -      Ewa Michniak

sekr. fin.                           -      Anna Bobak

dyrektorzy do

ZG ZPPA                        -      Anna Bobak

                                              Józek Michniak

chorążowie                      -      Władysław Marusarz

                                      Andrzej Szczechula

komisja rewizyjna           -      Józefa Marusarz

                             Maria Szwajnos

                                      Karol Orszulak

korespondent                   -      Andrzej Fiedor

Omówiono harmonogram imprez, ustalono m.in. piknik oraz zabawę.

W zebraniu uczestniczył prezes ZPPA Stanisław Zagata oraz z-ca sekr. gen. Jan Skupień.

                      prezes: Czesława Szymusiak

 


 

    

Koło powstało w listopadzie 1974 roku. Założycielami byli: Leopold Michniak i Władysław Złoza oraz kilku cichowianów. W styczniu 1975 roku odbyło się pierwsze zebranie wyborcze, na które przyszło 71 osób. Wybraliśmy zarząd. Prezesem został Czesław Tylka, wiceprezesami – Leopold Michniak i Anna Tylka, sekretarzem protokołowym – Anna Bobak, sekretarzem finansowym – Stanisława Boblak, skarbnikiem – Andrzej Boblak, dyrektorem – Władysław Knapczyk. Przysięgę odebrała Janina Duda – dyrektor i prezes koła Szaflary. Celem założenia koła było niesienie pomocy naszej wiosce Ciche Górne, w której zaczęto budować kościół pod wezwaniem św. Józefa Robotnika – patrona naszego koła.

Pierwszy zarząd i członkowie koła Ciche

Przez te 25 lat mieliśmy pięciu prezesów. Byli to: Czesław Tylka, Władysław Knapczyk, Leopold Michniak, Józef Krzysiak i obecny prezes - Czesława Szymuniak-Fidor. Urządziliśmy 30 zabaw, 2 przedstawienia (kilkakrotnie powtarzane): jedno pod tytułem „Rewizja u Kuby”, drugie – „Wigilia na Podhalu”. Trzykrotnie zorganizowaliśmy „opłatek” i dwa razy piknik. W kwietniu 1984 roku urządziliśmy bankiet z okazji 10-lecia koła. Mieliśmy zaszczyt gościć ks. Stanisława Tylkę z Anglii, naszego cichowiana „Cujowego”. Dla niego zorganizowaliśmy małe posiady. W 1989 roku gościliśmy ks. proboszcza z Cichego Jana Nowobilskiego wraz z jego bratem ks. Władysławem. Z tej okazji odbył się uroczysty bankiet. Kupiliśmy też sztandar dla koła z okazji 15-tej rocznicy istnienia. Odbył się bankiet. W 1990 r. gościliśmy naszą cichowiankę – profesor Stanisławę Boblak-Collan z Nowego Jorku i zorganizowaliśmy posiady góralskie. Mieliśmy też w gościnie ks. Józefa Iwulskiego z Cichego. Też my go przywitali po góralsku. W 1996 roku byliśmy gospodarzami XXIII Sejmu ZPPA. Rok później odwiedził nas cichowianin – ks. Jacek Styrczula. Z Cichego pochodzą też dwie Królowe Związku Podhalan: Halina Skik i Małgosia Ustupska. Kolejny bankiet urządziliśmy 25 kwietnia 1999 roku. 1 maja w Cichem obchodzony jest odpust, dwukrotnie zorganizowaliśmy podobny w Chicago. Na jednym z nich gościł ks. pochodzący z Cichego Oklapków. Przygotowując się do obchodów 25-lecia, przejrzeliśmy książki protokołowe i finansowe. Dowiedzieliśmy się z nich, jak bardzo pomogliśmy naszej wsi. Ostatnio zafundowaliśmy ogrzewanie dla kościoła w Cichem. Pomogliśmy też trochę w Domu Podhalan. Obecnie szykujemy się do pikniku, który odbędzie się we wrześniu.

Od kilku lat zarząd pozostaje bez zmian: prezes – Czesława Szymusiak-Fidor, wiceprezesi: Franciszek Skik i Helena Orszulak, sekretarz finansowy i dyrektor – Anna Bobak, sekretarz protokołowy – Józef Michniak, skarbnik – Ewa Michniak, rada gospodarcza: Maria Chrobak, Józefa Marusarz i Karol Orszulak, chorąży: Władysław Marusarz i Kazimierz Bednarz, zastępca dyrektora – Józef Michniak.

Z okazji 75-lecia ZPPA Koło nr 30 Ciche życzy dalszej owocnej pracy dla zarządu, przesyła serdeczne życzenia dla całej braci podhalańskiej.