Koło nr 29 Gronków im. Jakuba Nowaka

     Koło nr 29 Gronków zostało założone w Chicago dnia 17 kwietnia 1974 roku. Początek tego koła wiąże się z przyjazdem do Ameryki ks. Adama Biela, który przyjechał do Detroit, a stamtąd do Chicago w kwietniu 1972 roku. Odwiedził Franciszka i Marię Kowalczyk oraz Antoniego i Marę Kowalczyk. Zamieszkał w parafii Pięciu Braci Męczenników. Na spotkaniu z gronkowianami zrodził się pomysł założenia koła. 16 kwietnia zorganizowano pożegnanie ks. Adama Biela. W tym czasie powstał też komitet zabawy, w skład którego weszli: przewodniczący Franciszek Kowalczyk, Maria Kowalczyk, Jan Bryja, Zofia Bryja, Joachim Bryja. 16 kwietnia odbyła się zabawa, z której dochód wyniósł $1498 (rozchód - $648, pozostało z zabawy $850). Komitet organizacyjny uchwalił, aby $500 przekazać na kościół, a pozostałe $350 dla ks. Adama Biela.

17 lutego 1974 roku komitet zorganizował spotkanie, na które przyszły 24 osoby. Przewodniczący Franciszek Kowalczyk nie brał udziału w tym spotkaniu ze względu na sprawy rodzinne. Wtedy powstał nowy komitet prowadzony przez dyrektora Joachima Bryję – Koło Literacko-Dramatyczne. Przewodniczącym został Jan Bryja – prezes, Bronisław Kowalczyk i Anna Rozylowicz – wiceprezesi, Anna Bryja – sekretarz protokołowy, Joachim Bryja – sekretarz finansowy, Józef Bryja – skarbnik. 28 kwietnia 1974 roku zorganizowano zebranie zarządu, na którym koło otrzymało numer 29. Prezes ZPPA Józef Króżel przyjął przysięgę od nowego koła, do którego należało 75 osób. Wybrano dyrektora oraz radę gospodarczą, w skład której weszli: Stanisław Nowak, Józef Bochnak, Leopold Częszczak oraz Jan Groński. Tymczasowym sekretarzem protokołowym został Jan Dziatkowiec. Nowy prezes Jan Bryja zaproponował nadanie kołu imienia śp. Jakuba Nowaka, pochodzącego z Gronkowa obywatela USA, który w ciężkich czasach powojennych zrzekł się amerykańskiego obywatelstwa i został sołtysem. Na XVI Sejmie ZPPA koło otrzymało nagrodę w wysokości $25.00 za największą ilość członków. W roku 1978 zarząd został nieco zmieniony: prezes - Jan Bryja, wiceprezesi: Stan Kowalczyk i Anna Rozylowicz, sekretarz protokołowy – Bronisława Marek, skarbnik – Józef Bryja, komisja – Józef Bochniak, Jan Groński, Leopold Częszczak. 14 października 1979 r. koło Gronków bierze liczny udział w bankiecie Zarządu Głównego ZPPA z okazji 50-lecia istnienia związku.

W roku 1980 zarząd znów się zmienił, wiceprezesem została Michalina Leśnicki. Trzy lata później (1983 r.) został wybrany wiceprezes – Franciszek Kowalczyk. W tym samym roku koło otrzymało nowy sztandar, którego fundatorami byli Bronisława i Kazimierz Marek oraz Józef i Ludwina Bochnak. Poświęcenie sztandaru odbyło się 8 kwietnia 1984 r. w kościele Jana Bożego. Prezes Jan Bryja, ze względu na zły stan zdrowia, zwrócił się z prośbą do wiceprezesa Franciszka Kowalczyka o zastąpienie go na stanowisku prezesa. Franciszek Kowalczyk przyjmując stanowisko podziękował odchodzącemu prezesowi za jego 10-letnią pracę. Jan Bryja pozostał honorowym prezesem koła. Powstał nowy zarząd: Franciszek Kowalczyk – prezes, Andrzej Wilczek oraz Genowefa Szewczyk – wiceprezesi, Bronisława Marek – sekretarz protokołowy, Joachim Bryja – sekretarz finansowy, Józef Bryja – skarbnik, komisja rewizyjna: Jan Groński, Stan Kowalczyk, Anna Szewczyk. W roku 1990 nowym wiceprezesem została Janina Plata, a chorążym - Jan Dziatkowiec.
W latach 80. gościliśmy księży z Gronkowa: Wojciecha Mroszczka, Kazimierza Loręcowicza, Władysława Zarębczana oraz Józefa Grońskiego. Dwa razy odwiedził nas proboszcz Gronkowa ks. Tadeusz Targosz. W okresie całej swojej działalności koło czynnie wspierało budowę i renowację remizy, kościoła Najświętszego Serca Marii w Polsce. Brało też udział w budowie starego i nowego Domu Podhalan.
W roku 1999 koło obchodziło srebrny jubileusz 25-lecia istnienia. W roku 2000 Józefa Murzański została wybrana na stanowisko wiceprezesa, a rok później - Stanisław Para. Od tamtego czasu zarząd koła nie uległ zmianie i przedstawia się następująco: Franciszek Kowalczyk – prezes, Stanisław Para i Józefa Murzański – wiceprezesi, Joachim Bryja - sekretarz finansowy, Józef Bryja – skarbnik, Maria Remiasz – asystent sekretarza finansowego oraz komisja rewizyjna: Stanisław Kowalczyk, Jan Groński, Anna Szewczyk, chorąży Jan Dziatkowiec oraz Stanisław Bryja.
Koło istnieje 35 lat i ma już za sobą wiele pracy. W roku 2004 zakupiony został nowy sztandar, który będzie poświęcony 19 września na mszy świętej 75-lecia Zarządu Głównego ZP.