Go Cart w Domu Podhalan

 

 

Wice prezes d/s Kultury Zdzisław Dorula  i Prezes Józef Cikowski

Najnowszy GO CART do rozlosowania

Ufundowany przez Zofię i Józefa Ligasów - już w Domu Podhalan!!

Zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej loterii, z której całkowity dochód przeznaczony jest na spłatę pożyczki Domu Podhalan.

Cena losu - tylko 5 dolarów.