Koło nr 69 Skrzypne

    makieta_img_267  Z okazji jubileuszu 75-lecia Związku Podhalan w Północnej Ameryce życzymy całej braci góralskiej zrzeszonej w Związku Podhalan dalszego rozwoju i sukcesów na następne lata działalności w krzewieniu kultury i tradycji podhalańskiej na obczyźnie.
Szczęść wam Boże!

Pierwszy zarząd: kapelan – ks. Franciszek Florczyk, prezes Jan Franciszek Wyroba, wiceprezesi: Jan Piszczor i Zofia Kudlik, skarbnik – Franciszek Piszczor, sekretarz protokołowy – Danuta Gut, dyrektor – Józef Borowicz oraz Tadeusz Śmiałek, komisja rewizyjna: Zbigniew Cieślak i Jan Piszczor, chorążowie: Jan Marusarz i Władysław Tylka.

Skrzypne nase Skrzypne ukochano wiosko
tęsknimy za tobą, tęsknota jest gorzko.
Wyjechaliśmy se tu za te wielkie wody
momy tu dolary, ino brak tej ślebody.
Wtorom wspominomy, kiedyśmy tam rośli
Łza sie w oku kręci smutek w sercu gości.
Żol tych piyknych smreków, potoków w ubocy
Tych piyknych widoków nikt już nie zabocy.
Dobze ze tu momy ten Dom Podhalański
To sie nom przyblizo ten nas świat góralski.
Założyliśmy se to Skrzypniańskie Koło
żeby było nom tu śwarniej i wesoło.
Chcemy tys pomagać, gdy Skrzypne w potrzebie
Pan Bóg ten trud wynagrodzi kie będziemy w niebie.
O Matko Bosko Patronko Kościoła Nieustającej Pomocy
błogosław skrzypnianom w życiu,
bądź przy nich we dnie w nocy
Niech sie kozdy z nas przekona,
ze nie opuścis nos na tej gościnnej
Ziemi Waszyngtona.

Jak w każdej wiosce na Podhalu, tak i w Skrzypnem mamy nowo wybudowany kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W modlitwach parafianie proszą swą patronkę, by była ich pomocą i ratunkiem. Chociaż w ostatnich czasach warunki bytowania w Skrzypnem zmieniły się na lepsze, ludzie nadal jednak emigrują. I tutaj należą się słowa uznania dla Zofii Mrowca-Psotowej, inicjatorki założenia koła Skrzypne. Przez wiele lata związana z Domem Podhalan obserwowała prace poszczególnych kół, które hojnie wspierały swoją miejscowość w Polsce. Dołożyła wszelkich starań i 18 stycznia 1998 roku koło Skrzypne zostało przyjęte do Związku Podhalan w Północnej Ameryce, otrzymując numer 69. Do ludzi, którzy przyczynili się do utworzenia koła należy też pierwszy prezes Jan Franciszek Wyroba. Wspaniały organizator pracy związkowej prowadził ożywioną działalność pozyskując nowych członków. Na uznanie zasługuje również wiceprezes Zofia Kudlik, znana ze swej ofiarnej pracy dla dobra koła oraz pomocy dla rodzinnej wioski.
Konstytucję koła opracował syn prezesa Andrzej Wyroba. Czytamy w niej m.in.: o rozbudzaniu w szeregach organizacji braterstwa i poszanowania wspólnego; przywiązaniu i miłości do ziemi ojców, tak wśród członków, jak i ich dzieci; krzewieniu kultury, oświaty, zamiłowania do gwary, literatury i sztuki podhalańskiej; niesieniu pomocy materialnej oraz dążeniu do polepszenia warunków życiowych naszych bliskich w Polsce; prowadzeniu ożywionej działalności organizacyjnej i przyczynianiu się do podniesienia piękna Podhala.
Zarząd koła wraz z członkami organizuje różnego rodzaju imprezy (zabawy), z których dochód przeznacza na potrzeby koła i wsi Skrzypne. Wysłano donacje np.: na zakupienie szopki bożonarodzeniowej do kościoła w Skrzypnem i ogrodzenie cmentarza, ufundowano ławki w kościele. Wygospodarowano także fundusze dla szkoły, na zakup sztandaru oraz komputera i książek do biblioteki szkolnej. Stale wspomagamy straż pożarną poprzez np. zakup pompy strażackiej, sprzętu bojowego, ubrań dla strażaków czy przekazanie pieniędzy na remont budynku remizy i wyposażenie kuchni. Braliśmy udział w wielu imprezach Związku Podhalan oraz poszczególnych kół, popieraliśmy dobre inicjatywy. Włączyliśmy się również w budowę obecnej siedziby Domu Podhalan.
Po 5 latach działalności koła, w styczniu 2003 roku, nastąpiły zmiany w zarządzie koła. Obecnie tworzą go: kapelan – ks. Franciszek Florczyk, prezes – Jan Mrowca, wiceprezesi: Jan Jarząbek i Zofia Kudlik, sekretarka protokołowa – K. Kuśmierzak, skarbnik – Stanisława Bukowska, dyrektor – Józef Chramiec oraz Wiesław Siuta, komisja rewizyjna: Jan Piszcor (Borlogow), Jan Piszcor (Wujtow) i Marian Chramiec, komitet imprez: Helena Chramiec, Maria Cieślak, Zofia Kwak, Janina Piszcor i Helena Landowska.

 

makieta_img_369

 

Postawiliśmy na młodych ludzi. Mamy nadzieję, że tak, jak poprzednicy nie będą szczędzić sił oraz zapału do pracy w kole. Liczymy też na pomoc i ofiarność wszystkich rodaków wywodzących się ze Skrzypnego, w celu dalszego rozwoju i działalności koła. W roku 2003 ustaliliśmy, aby ostatnia niedziela czerwca każdego roku była „Odpustem Skrzypniańskim”.

W imieniu nowego zarządu koła i wszystkich członków ponownie składamy najserdeczniejsze życzenia dla całej braci podhalańskiej.
Szczęść Boże