Koło nr 60 Małe Ciche Wiktorówki


makieta_img_314

     „Syćko to piękne, co z Podhola momy,
     nasym przodkom, dziadkom my zawdzięcomy.
     Ciesymy sie syćka i dumni my z tego,
     ze sie wywodzimy z Podhola Skalnego”.

     Michał Cieśla

W dniu 7 sierpnia 1993 roku zwołaliśmy zebranie organizacyjne Koła nr 60 Małe Ciche – Wiktorówki, na którym wybraliśmy zarząd: Helena Glista – prezes, Tadeusz Pawlikowski i Antonina Górz – wiceprezesi, Danuta Gogola – sekretarz protokołowy, Maria Galica – sekretarz finansowy, Krystyna Joniak – skarbnik, Tadeusz Pawlikowski – dyrektor, Helena Rabiańska, Józef Pawlikowski, Andrzej Joniak senior – komisja rewizyjna, Piotr Galica, Jacek Glista, Andrzej Joniak jr – chorążowie, kapelan - ks. Stanisław Drewniaka.
W dalszych latach działalności naszego koła funkcje prezesów pełnili: Antonina Górz, Piotr Galica i ponownie te obowiązki pełni Antonina Górz.

W krótkiej historii działalności naszego koła przeżyliśmy wspaniałe i radosne chwile, gdy Królową Związku Podhalan została wybrana nasza krajanka – Anna Joniak. Przeżyliśmy bardzo, gdy został zamordowany członek naszego koła śp. Tadeusz Pawlikowski.

Członkowie sumiennie wypełniają i realizują cele wyznaczone na zebraniu organizacyjnym, pielęgnują duchowe wartości narodowe i podhalańskie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Związku Podhalan za trud i wielki wkład w rozwój tej organizacji. Koło nr 60 Małe Wiktorówki składa Związkowi Podhalan w Ameryce Północnej z okazji jubileuszu 75-lecia serdeczne gratulacje i gorące słowa uznania oraz życzenia dalszego rozwoju. Wielu sukcesów i dalszej owocnej pracy w krzewieniu i utrzymywaniu tradycji, obyczajów i kultury naszych ojców.

 

makieta_img_317