Koło nr 53 Parafii Klikuszowa

     Koło nr 53 Parafii Klikuszowa powstało latem 1991 roku. Pomysł, by założyć koło wyszedł od młodszej generacji naszych parafian, którzy wyemigrowali za „wielką wodę” w latach 80. zeszłego stulecia. Wspomnieć musimy także o starszych parafianach, którzy działali tu wcześniej społecznie, skupiając się w Kole nr 2 im. W. Orkana. Wymienić należy: Helenę Augustyn, która pochodziła z Lasku, a przez wiele lat była prezesem Koła nr 2 im. W. Orkana. Na IX Sejmie Związku Podhalan została wybrana na stanowisko wiceprezesa Zarządu Głównego. W 1954 założyła Wydział Kobiet Dobroczynności, który zmienił później nazwę na Wydział Podhalanek. Niestrudzenie działała do 1982 roku – do swojej śmierci. Wybitnym działaczem i poetą góralskim był Michał Cieśla, także rodem z Lasku. Za swoją działalność w krzewieniu kultury góralskiej otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga. Był pierwszym w Ameryce laureatem tego wyróżnienia, przyznawanego przez ministra kultury i sztuki w Polsce. Swoją działalnością przysłużyli się również: K. Kaczor z Obidowej i E. Iwaniec z Klikuszowej, którzy organizowali zbiórki pieniędzy na rzecz kościoła w Klikuszowej.

 

makieta_img_273

 

W działalności naszych parafian brakowało jednak jedności. Trzeba było pomyśleć o zjednoczeniu sił, tym bardziej, że ludzi z Polski przybywało. W roku 1991 pięcioosobowa grupa (Bronisław Sołtys, Lucyna Sołtys, Agnieszka Tętnowska, Bernadetta Król i Bernadetta Marek) organizuje spotkanie w celu zintegrowania działalności na rzecz parafii. Bronisław Sołtys opracował konstytucję i już oficjalnie 14 lipca 1991 roku na zebraniu w Domu Podhalan założone zostało Koło nr 53 Parafii Klikuszowa.

makieta_img_274
„Opłatek” 2004

Koło nr 53 Parafii Klikuszowa. Zebranie założycielskie w którym wybrano zarząd koła. Prezesem został Bronisław Sołtys, wiceprezesami: Stanisław Piłat i Anna Truty, sekretarzem – Krystyna Kowalczyk, skarbnikiem – Włodzimierz Warwa, sekretarzem finansowym – Anna Nykaza. Zarząd opracował cele i zadania koła. Do koła początkowo należało pięć miejscowości: Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Trute i Morawczyna. W roku 1993 Morawczyna założyła własne koło.

W 1993 roku wybrano kapelana koła – ks. Wacława Lecha. Pełni on tę funkcję po dzień dzisiejszy. Nadrzędnym celem, który przyświecał członkom koła była pomoc w odnowieniu kościoła parafialnego w Klikuszowej, a zwłaszcza ołtarza Matki Boskiej Klikuszowskiej. Na ten cel zarząd organizował corocznie zabawy i spotkania opłatkowe.

Co roku także wszyscy parafianie spotykają się na piknikach. W listopadzie, na św. Marcina, organizowany jest odpust parafialny. Imprezy te dają ludziom możliwość spotkania się, porozmawiania i przypomnienia, że pochodzą z tej samej parafii.

Na 5-lecie koła w 1997 r. został ufundowany sztandar z wizerunkiem św. Marcina – patrona naszej parafii. Odbyło się wtedy uroczyste poświęcenie sztandaru i okolicznościowy bankiet. W pierwszym 5-leciu, za kadencji prezesa Bronisława Sołtysa, z Polski przysłano „Złotą Księgę”, do której parafianie mogą wpisywać się indywidualnie, wpłacając pieniądze na rzecz parafii.

W 1997 roku, po 5 latach prowadzenia koła, Bronisław Sołtys zrezygnował z funkcji prezesa, a zastąpiła go Janina Kowal. Prowadziła koło przez 2 lata. Po wyborach w 1999 r. skład zarządu częściowo się zmienił.
Nowym prezesem została Krystyna Kowalczyk, która pełni tę funkcję do dzisiaj. W roku 2001 koło celebrowało 10-lecie istnienia. We wrześniu odbył się uroczysty bankiet z tej okazji, na który został zaproszony ks. Jan Mikołajczyk – proboszcz kościoła w Klikuszowej. Odprawił on dla członków koła uroczystą mszę św. dziękczynną, a później spotkał się z parafianami na bankiecie w Domu Podhalan. Ks. Mikołajczyk był serdecznie goszczony przez swoich parafian i z wizyty wyjechał zadowolony.

W ciągu tych 13 lat istnienia koło wysłało znaczną kwotę na odnowienie kościoła parafialnego w Klikuszowej. Dzięki nam odnowiono też ołtarz Matki Boskiej Klikuszowskiej. Koło dało pieniądze strażakom z Klikuszowej, Trutego i Obidowej oraz przekazało pewną kwotę do Morawczyny dla ludzi, którzy ucierpieli w wyniku trąby powietrznej, która przeszła nad Podhalem. Wysłano też donację do Ludźmierza i wpłacono pieniądze na Dom Podhalan. Członkowie koła z Lasku ufundowali sztandar dla OSP w Lasku. Koło sponsorowało także drużynę piłkarską „KPK-Gorce”, która istniała do roku 2001. Zespół brał udział w rozgrywkach ligi podhalańskiej.

Wszystkie imprezy organizowane przez zarząd są udane dzięki dużemu zaangażowaniu samych członków zarządu i niektórych członków koła, za co należy im serdecznie podziękować. W znacznym stopniu każdą z imprez wspomagają też nasi stali sponsorzy: Czesław Piłat i jego firma „Forest View Bakery”, państwo J.J. Rudzińscy i ich firma, Piotr Szeliga – właściciel firmy „RBM-Tool Inc.”.

Członkowie naszego koła udzielają się w Związku Podhalan. Nasz sztandar jest obecny na wszystkich uroczystościach związkowych, a także na imprezach innych kół i wszędzie tam, gdzie jesteśmy zapraszani. Co roku sztandar jest też prezentowany na Paradzie 3-Majowej, był obecny w Polsce na I Światowym Zjeździe Górali.

Obecny skład zarządu koła: prezes – Krystyna Kowalczyk, wiceprezesi: T. Parzygnat i A. Truty, sekretarz protokołowy – W. Kadłub, skarbnik – P. Szeliga, sekretarz finansowy – Z. Pepek, komisja rewizyjna: A. Filas, L. Broźny, W. Sadłowski, L. Sołtys, A. Truchan, C. Wójciak, W. ¯ółtek, marszałkowie: J. Kowalczyk i S. Guziak, chorążowie: W. Wójciak, J. Pepek i A. ¯ółtek, dyrektorzy: B. Sołtys, T. Truty i J. Kadłub, kapelan koła - ks. Wacław Lech.

 

 

wzor

 

 

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym dnia 25 marca 2007r Koło Nr 53 Parafii Klikuszowa wybrało nowy Zarząd Koła

Kapelan  ks Wacław Lech

Prezeska Krystyna Kowalczyk

Wice prezes Tadeusz Parzygnat

Wice prezeska Anna Truty

Sekretarz  Protokólowy Weronika Kadłub

Zastępca  Sekretarza  Protokułowego Małgorzata Mawerta

Skarbnik Teresa  Parzygnat

Sekretarz Finansowy Zofia Pępek 

Dyrektorzy Józef Pępek, Jan Żółtek.

Korespondenci Jan Jaróg, Maria Parzygnat

Marszalkowie: Jozef Kowalczyk, Stanisław Guzik.

Chorążowie: Wincenty Wójciak, Adam Żółtek, Czesław Parzygnat, Józef Pępek

Komisja rewizyjna: Władysław  Żółtek. Wiesław Sadłowski, Agnieszka Truchan, ludwika Brożny, Celina Wójciak, Małgorzata Guziak, Andrzej Filas.

Wybory przeprowadził prezes ZPPA Stanisław Zagata, przysięgę odebrał kapelan ZPPA o. Wacław Lech.