Koło nr 53 Parafii Klikuszowa

  

                                                                 

     “Klikusowsko Parafijo       

Piykno okolica 

Bo se bez niom  płynie 

Potok Lepietnica”   

 

 

Słowa te, napisane przez poetę pochodzącego z Lasku Jana Żółtka, poruszają w naszych sercach tęsknotę do naszej rodzinnej podhalańskiej ziemi; do Polski.

Taką tęsknota ogarnięci nasi parafianie, tu “Za Wielka Woda” zakładają Koło Nr. 53 Parafii Klikuszowa przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej. W 1991 roku, Bronisław Soltys, Lucyna Soltys, Agnieszka Tętnowska (Truchan), Bernadetta Król (Szczech) i Bernadetta Marek, na spotkaniu w Domu Podhalan stwierdzają, że potrzebują zintegrowanej działalności na rzecz Parafii.

 

 

Wspomnieć musimy także o starszych parafianach, którzy działali tu wcześniej społecznie, skupiając się w Kole nr 2 im. W. Orkana. Wymienić należy: Helenę Augustyn, która pochodziła z Lasku, a przez wiele lat była prezesem Koła nr 2 im. W. Orkana. Na IX Sejmie Związku Podhalan została wybrana na stanowisko wiceprezesa Zarządu Głównego. W 1954 założyła Wydział Kobiet Dobroczynności, który zmienił później nazwę na Wydział Podhalanek. Niestrudzenie działała do 1982 roku – do swojej śmierci. Wybitnym działaczem i poetą góralskim był Michał Cieśla, także rodem z Lasku. Za swoją działalność w krzewieniu kultury góralskiej otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga. Był pierwszym w Ameryce laureatem tego wyróżnienia, przyznawanego przez ministra kultury i sztuki w Polsce. Swoją działalnością przysłużyli się również: K. Kaczor z Obidowej i E. Iwaniec z Klikuszowej, którzy organizowali zbiórki pieniędzy na rzecz kościoła w Klikuszowej.

Bronisław Sołtys opracowuje konstytucje i już oficjalnie 14.VII. 1991r na zebraniu wyborczym założone zostaje Koło Nr. 53 Parafii Klikuszowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Wybrany został zarząd koła:

Prezes: Bronisław Sołtys, Wice-Prezes: Stanisław Piłat, Wice-Prezeska: Anna Truty, Sekretarz: Krystyna Kowalczyk, Skarbnik: Włodzimierz Worwa, Sekretarz Finansowy: Anna Nykaza.

Zarząd opracował cele i zadania koła. Do koła początkowo należało pięć miejscowości: Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Trute, i Morawczyna. W roku 1993, Morawczyna zakłada własne koło, tak więc pozostają cztery wsie.

W 1993 roku, wybrano kapelana koła, Ks. Wacława Lecha. Pełni on tę funkcję do dziś.

 

Nadrzędnym celem koła była pomoc w odnowieniu kościoła parafialnego w Klikuszowej, a zwłaszcza ołtarza Matki Boskiej Klikuszowskiej. W tym celu zarząd organizował corocznie zabawy, spotkania opłatkowe i pikniki.

Na 5-lecie koła, w 1997 roku, zostaje ufundowany sztandar z wizerunkiem Św. Marcina Patrona naszej Parafii. Odbyło się wtedy uroczyste poświęcenie tego sztandaru i okolicznościowy bankiet. Sztandar reprezentował nas w Polsce na I Światowym Zjeździe Górali. Nasi chorążowie reprezentują ze sztandarem nasze koło na uroczystościach polonijnych i Związku Podhalan.

W pierwszym 5-leciu, za kadencji prezesa Bronisława Sołtys, zostaje przysłana z Polski “Złota Księga”, do której parafianie mogą się wpisywać indywidualnie, wpłacając pieniądze na rzecz parafii.

W 1997 roku, po pięciu latach prowadzenia koła, Bronisław Sołtys rezygnuje z funkcji prezesa; nowym prezesem zostaje Janina Kowal. Prowadzi ona koło przez dwa lata; w tym czasie, koło wysłało $16 tys. do Polski. Nowym prezesem zostaje wybrana Krystyna Kowalczyk, pełni te funkcje do 2017 roku.

W roku 2001, koło obchodziło 10-lecie istnienia. We wrześniu 2001, odbył się uroczysty bankiet z tej okazji, na który został zaproszony Proboszcz parafii w Klikuszowej- Ks. Jan Mikołajczyk. Ks. Mikołajczyk odprawił uroczystą mszę świętą, a później spotkał się z parafianami na bankiecie. Ksiądz Proboszcz był serdecznie przez nas goszczony i wyjechał usatysfakcjonowany z wizyty w USA.

W tym czasie koło sponsoruje też drużynę piłkarską, która istnieje przy kole do 2000 roku. Założyli ją: Piotr Szeliga, który zostaje pierwszym prezesem, Andrzej Filas, Wiesław Włodarczyk, Wiesław Sadkowski, Marcin Pranica, Adam Czaja i inni. Drużyna bierze udział w rozgrywkach Ligii Podhalańskiej. Na drużynę, koło wtedy przekazało $1,950.

W roku 2008, koło obsługiwało Sejm Związku Podhalan Ameryki Północnej, z tego zadania wywiązaliśmy się bardzo dobrze. Przez parę lat, członkowie koła wystawiali “tradycyjną” szopkę na naszych opłatkach jak również w innych kołach i kościołach, oraz na przeglądzie grup kolędniczych w Domu Podhalan.

 

Nasi członkowie pełnili też funkcje w Zarządzie Głównym Związku Podhalan. Funkcję chorążego pełnił Józef Pępek, a później Wacław Piłat.

W całym 30-leciu do Polski były wysyłane pieniądze na odnowienie ołtarza Matki Boskiej, pieniądze dla strażaków z Klikuszowej, Trutego, Obidowej, Lasku; do Morawczyny dla ludzi, którzy ucierpieli w wyniku trąby powietrznej. Wysłano pieniądze do Ludźmierza i wpłacono znaczną kwotę na Dom Podhalan w Ameryce Północnej. Jedna z parafianek, Józefa Rypel, ufundowała odnowienie dwóch ołtarzy bocznych w kościele parafialnym. Przekazano też donację na bal charytatywny Królowej Podhalan Zuzannie Sołtys, która jest członkiem naszego koła, a obecnie wiceprezeską.

Koło przeznaczyło $35,000 na zakup blachy miedzianej na dach kościoła parafialnego w Klikuszowej. W tym samym czasie powstał niezależny od Koła Komitet parafian na rzecz zakupu blachy miedzianej dla kościoła w Klikuszowej, uzbierano $40 tysięcy które również wysłano do Parafii. W roku 2014 koło zorganizowało charytatywny piknik na leczenie chorego dziecka Marcina Mrożka, koło wysłało $10,000 do fundacji im. Adama Worwy.

Koło organizowało uroczyste bankiety co pięć lat. Na te spotkania przybywa liczna grupa naszych parafian.

 

W roku 2017, Krystyna Kowalczyk zrezygnowała z funkcji prezesa koła. Nowym prezesem został Krzysztof Żółtek, do zarządu wchodzi wielu młodych członków.

Nowy prezes i koło utrzymują tradycje organizując kolejne odpusty, pikniki i opłatki. Dodatkowo, prezes organizuje serię spotkań dla młodych pod nazwą ‘posiadów networkingowych’ w Domu Podhalan.

 

 

Wielkim wydarzeniem okazał się “Wieczór Poezji” poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II w Sanktuarium JPII w kościele Ojców Cystersów w Willow Springs które relacjonowała telewizja Polvision w Chicago. W maju 2018, Krzysztof Żółtek wraz z małżonką Marią uczestniczyli w prywatnym spotkaniu z parą Prezydencką Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Duda i Agata Kornahuser-Duda, gdzie mieli możliwość wręczyć płaskorzeźb upamiętniającą ich pobyt w Chicago. W 2023 koło zainicjowało dla członków wyjazd na narty do Wisconsin, wydarzenie to zostało entuzjastycznie przyjęte.

 

Koło przeprowadziło szereg akcji charytatywnych, między innymi zbiórkę darów na Ukrainę do Parafii Św. Teresy w Brzuchowicach koło Lwowa, przekazanie $3000 z loterii z pikniku na poszkodowanych przez Huragan Harvey w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston, wsparcie kilku zespołów działających przy ZPPA, donacje dla potrzebujących osób z naszego koła, a nawet na potrzebę przesłania zwłok do Polski. Koło wysłało także pieniądze do OSP w Lasku i Trutym, a także do koła gospodyń wiejskich w Obidowej.

W 2022 roku nasze Koło ufundowało sztandar dla nowopowstałego oddziału Związku Podhalan w Klikuszowej. Prezes Krzysztof Żółtek uczestniczył wraz ze sztandarem naszego koła w uroczystości poświecenia Sztandaru Oddziału ZP w Klikuszowej. W roku 2022 naszego koło przekazało również $5,000 na Związek Podhalan w Północnej Ameryce, a $15,000 zostało wysłane do Parafii Klikuszowa na odbudowę parkanu wokół cmentarza parafialnego. Przez ostatnie lata, nasze koło również ufundowało stypendia dla studiujących członków naszej wspólnoty.

 

W 2021 roku koło obchodziło uroczysty jubileusz 30-lecia działalności, mieliśmy możliwość uhonorować szereg wybitnych działaczy naszej wspólnoty.

Trzeba dodać, że Prezes Krzysztof Żółtek na XXX sejmie Związku Podhalan w Północnej Ameryce w roku 2021, objął funkcje Sekretarza Generalnego ZPPA.

Podczas pandemii wirusa Covid 19, Krzysztof Żółtek podjął inicjatywę wnioskowania o wsparcie rządu Stanów Zjednoczonych dla Związku Podhalan i uzyskał dla biznesu ZPPA

kwotę w wysokości $40,000 która pozwoliła ZPPA przetrwać ten trudny okres.

 

Zarząd Koła w 2023 roku.

Kapelan: Ojciec Wacław Lech, Prezes: Krzysztof Żółtek, Wice-Prezes: Józef Król, Wice-Prezes: Zuzanna Sołtys, Wice-Prezes: Paulina Krzysica, Wice- Prezes: Wincenty Wójciak, Sekretarz Protokołowy: Katarzyna Kadłub, Sekretarz Finansowy: Jadwiga Jurek, Skarbnik: Agnieszka Truchan, Dyrektor: Teresa Rypel, Zastępca Dyrektora: Teresa Zoltek-Kwak, Chorąży: Adam Truty, Marszałek: Marcin Kowalczyk, Komisja Rewizyjna: Andrzej Kwak, Józef Jurek, Lucyna Sołtys, Agnieszka Truchan, Krzysztof Brozny, Aneta Makuch, Krystyna Pepek.