Szaflarzański opłatek

W dniu 20-go stycznia 2019r. odbył się opłatek koła nr 24 Szaflary w Alpine Banquets w Darien u państwa Helenki i Stanisława Kosów. Spotkanie opłatkowe rozpoczęto śpiewaniem kolędy, następnie prezes Katarzyna Kalata złożyła życzenia i powitała wszystkich zgromadzonych gości. Kapelan koła ks. Sławomir Kurc poświęcił opłatki i wszyscy składali sobie życzenia noworoczne. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Zarządu Głównego ZPPA z Prezesem Józefem Cikowskim, skarbnikiem ZPPA Marią Skibą oraz królową ZPPA Dorotką Mniszak. Zespół „ Mali Szaflarzanie ”działający przy kole Szaflary – kierownik Anna Gacek przedstawił „Jasełka”. W czasie imprezy celebrowano okrągłe urodziny Honorowej Prezeski koła nr 24 Szaflary pani Janiny Duda. Po obiedzie dzieci odwiedził św. Mikołaj, który każdemu dziecku przyniósł prezent. Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Bóg Zapłać!

Prezes Katarzyna Kalata.