Śp. Janina Petuchów

W dniu 8 grudnia 2017 roku pożegnała się z tym światem Śp. Janina Petuchów z domu Majerczyk – Kusprowa z Białego Dunajca. Ś p. Janina zmarła tragicznie przeżywszy tylko 52 lata. Wystawienie zwłok we wtorek od 3: 00 po południu do 9: 00 wieczorem w Domu Pogrzebowym Ridge Funeral przy 6620 W. Archer Ave.  Chicago. Msza pogrzebowa w środę o godz.10: 00 rano w kościele; Saint John Vianney 401 Brassel Street. Lockport, IL 60441 Pochowana zostanie na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice. Pogrążeni w smutku mąż Władysław, córka Małgorzata z rodziną, wnuki, siostry i brat z rodzinami, cala rodzina z Polski i przyjaciele.

Niech odpoczywa w pokoju....

Zarząd Główny Związku Podhalan w Północnej Ameryce z prezesem Józefem Cikowskim na czele wraz Dyrekcją i członkami ZPPA, składają kondolencje na ręce wice prezeski ZG ZPPA Zofii Ustupskiej Bobak i jej całej rodziny po stracie tragicznie zmarłej siostry Śp. Janina Petuchów 

Zarząd Koło Nr 45 Poronin im. Zofii Graca wraz z członkami składa kondolencje na ręce prezeski Zofii Ustupskiej Bobak po stracie tragicznie zmarłej siostry Śp. Janina Petuchów

Niech odpoczywa w Pokoju!!!