Spłata Pożyczki Domu Podhalan

 

Wielki Dzień dla ZPPA

Spłata Pożyczki Domu Podhalan

 

 

29 grudnia 2020 roku to historyczna data!

Spłacona została POŻYCZKA Domu Podhalan.

 

W 2014 roku na Sejmie ZPPA - Józef Cikowski objał zaszczytna funkcje prezesa Zwiazku Podhalan w Ameryce Północnej.

Przyjmując tą funkcje, oświadczył, że będzie pracował dla dobra tej organizacji z ogromnym oddaniem.

Tak też się stało.

Zaraz na początku, z inicjatywy wielkiego sponsora  ZPPA Józefa Ligasa i prezesa Józefa  Cikowskiego powstaje akcja „Spłata pożyczki Domu Podhalan”

Do akcji włącza się Zarząd Główny i wielu oddanych działaczy ZPPA.

Pan Józef Ligas powiedział, że właściwie mógłby dać te pieniądze dla Zw Podhalan, ale chciałby żeby członkowie ZPPA też przyczynili się do spłaty tej niemałej pożyczki. Dlatego kupował fanty na ten cel - między innymi - 2 motory Harley Davidson, skutery, zegarki, telewizory , itp.

Zadaniem Zarządu Głównego i członków ZPPA było sprzedać jak najwięcej losów.

 

Dzięki sponsorom, kołom ZPPA, osobom prywatnym,  biznesowi Domu Podhalan, Radiu ZPPA, wielkiemu zaangażowaniu i zaradności członków Zarządu Głównego

 

DZIŚ  - po 6 latach działalności Zarządu Głównego pod przewodnictwem Józefa Cikowskiego -pożyczka w wysokości 645.000,-

(645 tysięcy dolarów)

jest spłacona !

 

Dziękujemy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu.

 

17 stycznia 2021 roku w Munster Ind u naszej Matusi Ludzmierskiej, odbędzie się Msza św DZIĘKCZYNNA o godz 12 w południe.

 

ZAPRASZAMY serdecznie członków ZPPA, poczty sztandarowe, muzykantów, młodzież i dzieci.

 

Dodać należy, ze to nie jedyny sukces prezesa J. Cikowskiego i Zarządu Głównego.

Wykonanych zostało wiele ważnych prac inwestycyjnych na rzecz Domu Podhalan, szczególnie w Latach 2014-2017.

- wyremontowana została Biblioteka w DP

- garderoba za scena DP

- schody, podłogi, płytki wokół bary

- w ogrodzie DP położona została kostka brukowa

- wyposażona została kuchnia w DP, zakupione nowe piece.

- w 2017 roku powstaje Studio Radia ZPPA . Radio Związku Podhalan trafiło „ pod strzechy” DP.

 

I wiele innych większych lub mniejszych prac w DP.

Większość prac została wykonana charytatywnie przez firmę prezesa Cikowskiego łącznie z materiałem.

Inne zapłacone z wygospodarowanych przez Zarząd Główny i biznes DP środków.

 

Bóg zapłać !!!

Szczęśliwego Nowego Roku!!