Śp Stefan Dziąba

 

 

"Hej byli chlopcy byli,

Ale sie minyni..."
 
 
Prezes Związku Podhalan w Północnej Ameryce 
wraz z całym Zarządem Głównym i Dyrekcją
 
składa szczere WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
 
dla żony Janiny, dla całej Rodziny, Przyjaciołom i członkom koła  DZIAŁ  z powodu śmierci
 
śp STEFANA DZIABA.
 
Śp Stefan Dziąba był wieloletnim prezesem koła Dział, działaczem ZPPA,
człowiekiem pogodnym i życzliwym dla innych. 
Całe swoje pracowite życie poświęcił dla Rodziny, ale znalazł jeszcze czas na działalność społeczną,
dla organizacji, która była mu bliska i przypominała o jego rodzinnych stronach i latach dzieciństwa.
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.  
Łączymy się w modlitwie za dusze śp Stefana.
Niech dobry Bóg przyjmie go do swojego Królestwa.
 
 
Prezes ZPPA - Józef Cikowski
Zarząd Główny i Dyrekcja ZPPA