„Co słychać wśród Podhalan” od piatku 13 marca 2020 r.

 

Wszystkie dotychczas zaplanowane imprezy i wydarzenie Związku Podhalan

w Północnej Ameryce są czasowo zawieszane.

Powód wszystkim dobrze znany.   

Na bieżąco będziemy informować o ewentualnych zmianach i terminach.

O zebraniach w Kołach ZPPA informuje Prezes Kola lub członkowie Zarzadu.

 

 

  

Szanowni Państwo,

Należy wierzyć, że ta niebezpieczna pandemia koronawirusa, która dotknęłą wszystkie społeczności na całym świecie, zostanie przerwana jak najszybciej i będziemy mogli powrócić do normalności w niedalekiej przyszłości.

Życzę Państwu w miarę spokojnego, bezstresowego oraz zdrowego przetrwania pandemii COVID-19.

Informacje przygotował

dr Bronisław Orawiec

Chicago, 22 marca 2020 r.

 

Dr med. Bronisław Orawiec, Lekarz Naczelny ZPPA

 

 

 

Koronawirus: informacje

 

Czym jest koronawirus?

Koronawirus to nowy nieznany wcześniej wirus (SARS-Cov-2), który może rozprzestrzeniać się pomiędzy ludźmi. Wirus ten został zidentyfikowany po raz pierwszy w grudniu 2019 roku w Chinach. Wywołuje on chorobę układu oddechowego o nazwie choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19). Choroba ta została zakwalifikowna przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 jako pandemia, co oznacza, że koronawirus jest epidemiologicznym zagrożeniem dla całego świata. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Jak rozprzestrzenia się COVID-19?

Wirus, powodujący chorobę COVID-19 pojawił się prawdopodobnie ze źródła zwierzęcego, ale teraz rozprzestrzenia się pomiędzy ludźmi. Wirus ten przenosi się drogą kropelkową u osób, którzy są zainfekowane, są ze sobą w bliskim kontakcie i kaszlą albo kichają. Wirusem tym można się także zarazić dotykając wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie. Więcej informacji na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa znajduje sie na stronie: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html

Jakie są objawy chorobowe COVID-19?

Choroba najczęściej objawia się:

 • gorączką
 • kaszlem
 • dusznościami
 • zmęczeniem

Łagodny przebieg choroby obserwuje się u około 80-85% przypadków, natomiast ciężki przebieg choroby występuje u około 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, osoby którym towarzyszą inne choroby, w szczególności choroby przewlekłe takie jak: przewlekła choroba obturacyjna płuc, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze krwi, cukrzyca, choroby nerk, zmniejszona odporność ustroju, chemioterapia, itp. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że młodsze grupy wiekowe mogą również mieć ciężki przebieg chroby COVID-19.

 

Jak można się chronić przez zakażeniem?

 • Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Używaj odkażacza do rąk na bazie alkoholu, który zawiera co najmniej 60% alkoholu
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zachowaj bezpieczną odległość (1,5-2 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierchnie dotykowe, np. biurko, lady, stoły, poręcze, klamki, itp.
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 • Odżywiaj się zdrowo (warzywa, owoce) i pamiętaj o nawadnianiu organizmu (codziennie pij około 2 litry płynów, najlepiej wodę).
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródel wiedzy o koronawirusie. Wiecej informacji w j. polskim: https://www.gov.pl/web/koronawirus; oraz w j. angielskim: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Jakie są możliwości diagnostyczne na COVID-19?

Potwierdzenie choroby COVID-19 dokonuje się na podstawie wyników testów laboratoryjnych z pobranych próbek oddechowych. Badania na szczep koronawirusa powodującego COVID-19 można obecnie wykryć tylko w publicznym laboratorium zdrowia, ale to najpewniej się zmieni, kiedy testy będą bardziej dostępne. Dalsze informacje będą się pojawiały zgodnie z informacjami ogłaszanymi przez Centrum Kontroli Chorób (CDC), Illinois Department of Public Health, Chicago Department of Public Health, Ministerstwo Zdrowia RP, Urząd Głównego Inspektora Sanitarnego RP.

Co powinny zrobić osoby, które niedawno podróżowały do obszaru, w którym rozprzestrzenia się COVID-19?

Osoby, które podróżowały w dotkniętym obszarze, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące poruszania się przez okres 14 dni oraz kwarantanna. Jeśli w tym okresie wystąpią objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, trudności w oddychaniu to osoba powinna zasięgnąć porady lekarskiej. Przed wyjazdem do swojego lekarza, należy zadzwonić do gabinetu i poinformować o swojej podróży oraz objawach. Personel udzieli instrukcji, jak uzyskać pomoc i opiekę bez narażania innych osób na zarażenie oraz chorobę. Podczas choroby należy unikać kontaktu z ludźmi, aby zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się choroby na innych.

Czy istnieje szczepionka na COVID-19?

Obecnie nie ma szczepionki przeciw koronawirusowi powodującemu chorobę COVID-19. Wiele firm na całym świecie prowadzi badania nad wyprodukowaniem bezpiecznej i efektywnej szczepionki. Analizy mówią o okresie 12-18 miesięcy, zanim szczepionka będzie ogólnodostępna.

Jakie jest leczenie na chorobę COVID-19?

Obecnie nie ma specyficznego leczenia. Osoby z COVID-19 są leczeni objawowo, w zależności od symptomów i powikłań. Choroba COVID-19 może przebiegać bezobjawowo, ale może prowadzić do zapalenia płuc i ostrej niewydolności oddechowej. Większość przypadków przebiega łagodnie i wymagają leczenia tylko objawowego. Ciężkie przypadki są leczone w szpitalach, a najcięższe – na oddziałach intensywnego nadzoru (ICU).

Zarządzenie „Stay at Home” – kryzysowe rozporządzenie Gubernatora J.B.Pritzkera pozostania w domu wszystkich mieszkańców stanu Illinois

W dniu 20 marca 2020 r. Gubernator Stanu J.B. Pritzker ogłosił kryzysowe rozporządzenie nakazujące, aby wszyscy w stanie Illinois pozostali w domu. Rozporządzenie będzie obowiązywać od 21 marca 2020 o godz. 5 po południu do 7 kwietnia 2020 r (albo dłużej). Rozporządzenie ma na celu spowolnienie tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nie oznacza to, że na ulice wyjdą żołnierze czy wojsko. Jednak wszyscy mieszkańcy stanu Illinis powinni pozostać w domu, jeśli nie muszą wychodzić z powodu wykonywania pewnych zawodów i służb, wizyt lekarskich czy dokonania podstawowych zakupów, etc. Nakaz pozostania w domu zezwala na wyjście po żywność i leki, do banku, do pralni, aby zatankować auto. Wszystkie drogi lokalne, w tym autostrady międzystanowe i płatne, pozostaną otwarte dla ruchu. Wszystkie mniej w tej chwili istotne biznesy jak m.in. salony fryzjerskie czy siłownie zostaną zamkniete. Gubernator Pritzker powiedział m.in: „Nie jest to dla mnie łatwa decyzja, ale zdaję sobie sprawę, że jest to wybór pomiędzy ratowaniem życia ludzkiego, a swobodą życia". https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/march/StayAtHomeOrder.html

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie przekazów z CDC, IDPH, CDPH, WHO, MZ RP i GIS RP.

Poniżej linki do stron internetowych z uaktualnianymi na bieżąco informacjami na temat pandemii koronawirusa.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://mapakoronawirusa.pl/#world-map

W załączeniu znajdują się wybrane obrazowe informacje w j. polskim oraz j. angielskim, które mogą być przydatne dla nas wszystkich, w tym bardzo trudnym okresie pandemii choroby COVID-19.

Szanowni Państwo,

Należy wierzyć, że ta niebezpieczna pandemia koronawirusa, która dotknęłą wszystkie społeczności na całym świecie, zostanie przerwana jak najszybciej i będziemy mogli powrócić do normalności w niedalekiej przyszłości.

Życzę Państwu w miarę spokojnego, bezstresowego oraz zdrowego przetrwania pandemii COVID-19.

Informacje przygotował

dr Bronisław Orawiec

Chicago, 22 marca 2020 r.

www.drorawiec.org

 

 

 

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

W obliczu rozprzestrzeniania się wirusa COVI19 oraz w intencji troski o zdrowie naszej społeczności, Związek Lekarzy Polskich w Chicago podjął poniższe działania.  Prosimy o przekazanie informacji:

 1. Uruchomiona jest bezpłatna infolinia

1-855-WIRUS19 (1-855-947-8719)

Szybko można dowiedzieć się o podstawowych sprawach związanych z zagrożeniem chorobą, profilaktyką i innymi niezbędnymi informacjami w oparciu o dane z CDC (Center for Disease Control and Prevention), IDPH (Illinois Deprt. of Public Health), CDPH  (Chicago Depat. of Public Health), MZ i GIS RP (Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny Rzeczypospolitej Polskiej).

 1. Nasza strona internetowa www.zlpchicago.org

 zawiera najnowsze i stale uaktualniane informacje o wirusie.  Są one w jeżyku polskim dla pacjentów, oraz są instrukcje dotyczące postepowania w oparciu o wytyczne dla lekarzy (in English).

 1. Wysyłamy treść ulotek i informacji do lekarzy i biznesów oraz organizacji z prośbą o wydrukowanie, umieszczenie w widocznym miejscu bądź nawet przekazywanie pacjentom/klientom. W ciągu weekendu winny być przekazane elektronicznie.
 2. Występujemy do IDPH i CDPH o uruchomienie polskiej wersji informacyjnej o wirusie. Są wersje informacyjne English, Spanish, pojawia się Chinese. Absolutnie winna być wersja Polish.

Bardzo proszę o dołączenie do wspólnej walki z zagrożeniem naszego zdrowia a nawet życia.

Przekazywanie informacji Waszym słuchaczom, czytelnikom, członkom organizacji będzie służyło wspólnej sprawie.

Dziekuje,

Marek Rudnicki, MD Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago

 

Szczęść Boże.

 

W załączniku przesyłam ważne informacje w j. polskim dotyczące Wielkiego Tygodnia,

Pozdrawiam serdecznie

 

Fr. Marek M. Smolka

 

Ta wiadomość jest przeznaczona dla wszystkich duchownych i pracowników parafii w

Archidiecezji.

Uwaga: Poniższe wskazówki i wszystkie aktualne wytyczne można znaleźć na naszej stronie internetowej Coronavirus / COVID-19 IZZY

Msza Krzyżma NIE będzie odprawiana publicznie. NIE będziemy też obchodzić dorocznego Dnia Refleksji. Kardynał Cupich i biskupi pomocniczy odprawią Mszę św. w

Katedrze Świętego Imienia. Będzie ona transmitowana na żywo dla dobra wiernych, aby mogli uczestniczyć w niej w swoich domach.

Oleje święte nie zostaną przekazane aż do czasu ustąpienia obecnego kryzysu zdrowotnego.

Liturgia Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia nie będzie publicznie celebrowana w

naszych parafiach.

 • NIE należy organizować żadnych publicznych uroczystości, nawet na zewnątrz,

włącznie z Drogą Krzyżową w Wielki Piątek.

 • NIE należy rozdawać czy przekazywać poświęconych palm. Jeśli jednak kapłan

błogosławi prywatnie palmy, mogą one być przechowane do dystrybucji w późniejszym

terminie, który zostanie ustalony przez USCCB i / lub Archidiecezję Chicago.

 • Przyjęcie sakramentów podczas Wielkanocy przez kandydatów RCIA i katechumenów

należy odłożyć na później - wskazówki zostaną udzielone w przyszłości, po ustąpieniu

kryzysu.

 • Msza Wieczerzy Pańskiej (bez obmycia stóp), Liturgia Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna będzie sprawowana przez kardynała Cupicha i biskupów pomocniczych w Katedrze Świętego Imienia bez wiernych i będzie transmitowana na żywo. Jeśli / kiedy Msza Wieczerzy Pańskiej celebrowana będzie prywatnie w Waszej parafii, nie będzie podczas niej rytuału obmycia stóp.
 • Nie należy odprawiać nabożeństw z udzielaniem Komunii św. ani obecnie, ani w czasie

Wielkiego Tygodnia, dopóki nie uzyskamy pozwolenia na udział w liturgiach publicznych.

 • Proszę nadal postępować zgodnie z wytycznymi CDC: nie pozwalać, by w kościele lub

poza nim, w tym samym czasie, gromadziło się więcej niż 10 osób, zachowywać dystans

społeczny, czyścić i dezynfekować kościoły po przebywaniu w nich wiernych.

Jak zapewne widzieliście, zaktualizowane wytyczne dotyczące pogrzebów i czuwań przy

zwłokach bliskich (wakes) zostały rozesłane w środę 18 marca i umieszczone na IZZY. Prosimy o ich przestrzeganie, włącznie z zawieszeniem WSZYSTKICH liturgii publicznych, w tym wszystkich Mszy św. i nabożeństw.

Powyższe wskazówki i wszystkie aktualne instrukcje liturgiczne, zgodnie z wytycznymi CDC i właściwych organów, obowiązujące w tym czasie, można znaleźć na naszej stronie Coronavirus

/ COVID-19 IZZY. Często odwiedzaj tę stronę, aby zapoznać się z tym, jak najlepiej służyć ludowi Bożemu podczas tej pandemii.

W uroczystość Świętego Józefa, prosimy o jego wstawiennictwo, aby wyjednał nam moc i pomógł uzyskać wskazania, których wszyscy potrzebujemy, by prowadzić nasze rodziny parafialne w tym trudnym czasie.

Święty Józefie, zwierciadło cierpliwości i obrońco świętego Kościoła, módl się za nami.

Zostańcie w pokoju,

Biskup Ron Hicks

 

 

 

 

I Przegląd Solistów i Muzyk Podhalańskich w USA

im. Karola Stocha – Waki

Zapraszamy     o godz. 6: 00 wieczorem do Domu Podhalan

 

Konkurs ma na celu podtrzymanie bogatych tradycji muzykowania podhalańskiego na ziemi amerykańskiej, kultywowanie, i propagowanie tradycyjnego sposobu grania, urozmaicenie nut, czystość i oryginalność melodii.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, jak chodzi o muzyki, i tak samo konkurs solistów.

1-sza kategoria Dziecięca

- wiek do 15-tu lat

2-ga kategoria Młodzieżowa

- od 16 - 20 lat

3-cia kategoria Dorośli -

od 21 lat w górę

W Konkursie mogą wziąć udział

muzyki, oraz soliści - grający na skrzypcach.

- Uczestnik może wziąć udział

w Konkursie w składzie muzyki, oraz jako solista.

- Laureat z poprzedniego roku

nie może wziąć udziału w konkursie w kategorii, w której zwyciężył, może jednak wystąpić w innej kategorii wiekowej czy w innym konkursie.

 

- Muzyki i soliści występują

w tradycyjnych strojach, i oczywiście grają na tradycyjnych instrumentach .

- Czas występu muzyki z jednym

prymista nie może przekroczyć 10 minut

- Czas występu solisty nie

może przekroczyć 5 minut

- Wszyscy występujący w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, i wyróżnienia.

W kategorii młodzieżowej jak i dorośli zwycięzcy otrzymają Statuetki - specjalnie wykonane na ten Konkurs.

„WAKOWE GĘŚLE”

Specjalnie powołane na ten

Konkurs Jury, oceni wszystkich występujących według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru 1-5 pkt

- wykonanie muzyczne, techniczna

Doskonałość gry 1-5 pkt

- oryginalność stylu muzycznego

1-5 pkt

- strój regionalny 1-5 pkt

Zgłoszenia do konkursu

należy dokonać telefonicznie u v-ce Prezesa ZPPA Zdzisława Doruli do dnia 1-go marca 2020 roku.

708 269-0479

 

email :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone

na Józefinkach Muzykanckich, które odbędą się w dniu: 22-go marca 2020 roku w Domu Podhalan.

Wszyscy Laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych wystąpią na Józefinkach Muzykanckich.

Uwagi Końcowe;

Organizatorzy przewidują

w przyszłości wprowadzić do Konkursu inne konkurencje, takie jak;

- Gra na instrumentach pasterskich: piszczałki, fujarki 1-dno otworowe, 2-u otworowe, rogi, trąbity

- Dudy Podhalańskie - Koza

- Śpiew grupowy kobiet / dziewczyn/

- Śpiew grupowy męski

- Śpiew Pytacy .

 

 

"Tam gdzie są wasi bracia, tam gdzie są wasze dążenia, wasza praca, wasze miłości, tam jest miejsce waszego codziennego spotkania z Chrystusem"

 

 

 

 

Zarząd Koła Nr 40 Biały Dunajec im. Andrzeja Skupnia Florka zaprasza wszystkich członków, Białodunajczan oraz wszystkich chętnych wstąpienia do Koła na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w sobotę 21 marca br. w Domu Podhalan. Rozpoczynamy o 6: 00 wieczorem, w programie zebrania: sprawozdanie za rok ubiegły

Omawianie nowych spraw na nadchodzący rok, wybory nowego zarządu, zaprzysiężenie nowych członków

Prosimy o liczne i punktualne przybycie.

Z poważaniem Prezes Jan Król wraz z zarządem.

 

 

 

 

Józefinki Muzykanckie 2020.

Józefinki Muzykanckie to święto wszystkich muzykujących Górali.

„Msza św. Muzykancka" - w intencji żywych i zmarłych muzykantów - to jedna z najpiękniejszych uroczystości, a kościół rozbrzmiewa nutkami podhalańskimi wielkiej "Góralskiej Orkiestry Symfonicznej".

Zarząd Główny ZPPA zaprasza serdecznie na "Józefinki Muzykanckie"

Msza św z udziałem licznych kapel góralskich, odbędzie się w kościele św. Kamila, w niedziele 22 marca o godz. 2: 00 po południu.

Po mszy św zapraszamy do Domu Podhalan na wspólne muzykowanie i prezentacje kapel góralskich.

Muzykanci w środowisku podhalańskim, to liczna, wspaniała grupa - od tych najmłodszych do najstarszych

To w muzyce góralskiej tkwi sedno góralskich talentów.

Od wielu lat, muzykanci najpierw gromadzą się w kościele, na wspólnej modlitwie, a potem przenoszą się do Domu Podhalan, gdzie do późnych godzin koncertują kapele góralskie w różnych składach, radując wszystkie góralskie serca.

To również popularne imieniny Józefa.

.Serdecznie zapraszamy.

Prezes Józef Cikowski

Wice prezes d/s kultury Zdzisław Dorula

Zarząd Główny ZPPA

 

 

 

REKOLEKCJE PODHALAŃSKIE - 2020 r

 

Temat: "Świętość Jana Pawła II, przykład i wyzwanie dla każdego człowieka".

 

Rozpoczęcie:

27 marca – piątek –7: 30 wieczorem Droga Krzyżowa - z udziałem dzieci i młodzieży - a po niej Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym.

28 marca – sobota 6: 30 wieczorem Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

29 marca – niedziela 12: 00 w południe Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym, a po jej zakończeniu wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale.

 Na zakończenie rekolekcji możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Rekolekcje poprowadzi O Adam Filas - z Kanady - Oblate World Missions

Rekolekcje odbędą się w Kościele Sacred Heart

 8245 W 111 St, Palos Hills, IL 60465

ZAPRASZAMY wszystkich do wspólnej, wielkopostnej modlitwy.

ZG ZPPA

 

 

Koło Nr 64 Czarna Góra serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawczo- wyborcze, które odbędzie się w sobotę 28 marca br. o godz. 4: 00 po południu w Domu Podhalan.

Zapraszamy wszystkich członków oraz chętnych do wpisania się do Koła.

W programie: sprawozdanie za miniony rok, omówienie spraw bieżących i wybór nowego Zarządu Koła.

Po zebraniu będzie podany smaczny obiad.

Zaprasza Prezes Grzegorz Sarna wraz Zarządem Koła Nr 64 Czarna Góra.

 

 

 

 

Zarząd Koła Nr 45 Poronin im. Zofii Gracy zawiadamia, że zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbędzie się w sobotę 28 marca 2020 r. o godz. 6: 00 wieczorem w Domu Podhalan. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła, Poronianów, młodzież oraz chętnych i zainteresowanych do wstąpienia w szeregi naszego Koła i aby pomogli przy organizacji wielu charytatywnych imprez oraz zrealizować nasze piękne i szczytne cele, które przed sobą stawiamy. Przedstawimy sprawozdanie z działalności naszego Koła i ustalimy plan działania na rok bieżący. Po wyborze i zatwierdzeniu nowego zarządu będzie podany obiad. Bardzo prosimy o punktualne i liczne przybycie.

Po informacje prosimy dzwonić (773) 418-1262 lub (708) 646-6405

Serdecznie zaprasza prezes Zofia Ustupska Bobak wraz z Zarządem

 

 

Zarząd Koła Nr 23 Odrowąż Podhalanski serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się w sobotę 28 marca 2020r. o godz. 5: 30 po południu w Domu Podhalan. Zapraszamy wszystkich członków oraz chętnych do wpisania się do koła.  W programie zebrania sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz wybór Nowego Zarządu. Prosimy o punktualne przybycie.

Zaprasza Prezes Zofia Kulawiak wraz z Zarządem.

 

 

 

 

 

WYBÓR ZBÓJNIKA NA ROK  2020/21

Zarząd Główny i Komitet Imprez przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce serdecznie zaprasza Podhalan oraz całą Polonię na coroczną imprezę, jaką jest „Wybór Zbójnika Roku ZPPA” w niedzielę 29 marca 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 3: 00 po południu w Domu Podhalan.

Przewidzianych jest wiele atrakcji i niespodzianek.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

1). Wybór „Honielnika” wiek do 12 lat.

2). Wybór „Kandydata na Zbójnika” od 13 lat do 17 lat.

3). Wybór „Zbójnika Roku” od 18 lat.

Wiceprezes d/s kultury

Zdzisław Dorula tel. 708 269-0479

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

W tym Tygodniu w SUPER EXPRESSIE:

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ ZPPA w Domu Podhalan 2020 rok

 

8) 22 marzec Józefinki Muzykanckie

9) 29 marzec - Wybór Zbójnika Roku ZPPA 3: 00 po południu

10) 3 kwiecień - 80 rocznica zbrodni Katynia i 10 rocznica tragedii pod Smoleńskiem

11) 19 kwiecień - MSZA PODHALANSKA – święconka

12) 25 kwiecień - Bal Królowej ZPPA

13) 2 maja - Parada 3 Maja

14) 17 maja - Recital poetycki św. Jan Paweł II - Majówka.

15) 7 czerwiec - Piknik Komitetu Edukacji ZPPA

16) 28 czerwiec - Wielki Piknik Podhalanski ZPPA.

17) 8 - 9 sierpnia - Pielgrzymka piesza do Merrillville Ind

18) 16 sierpnia - ODPUST PODHALAŃSKI.

19) 5-6-7 września - XXXI SEJM ZPPA

 20) 20 września - Wybór Królowej ZPPA

21) 18 październik - Konkurs Par Tanecznych

22) 7-8 listopad - XXXVI ‘‘FESTIWAL na Góralska Nutę''.

23) 6 grudzień Tradycja, na co dzień''

 

 

 

WYDARZENIA:

 

 

 

Wieści z Domu Podhalan:

''RADIO ZWIAZKU PODHALAN W POŁNOCNEJ AMERYCE''

Nadaje swój program w każdą niedzielę: Polskie Radio -1030 i 1300 a także 104.7 FM i 107.1 od godz. 12: 30 do 1: 30 po południu. Powtórka programu w każdy poniedziałek o godz. 10: 00 pm i 2: 00 nad ranem.

WPNA 1490 AM od godz. 1.30 do godz. 3.30 po południu.

Zapraszamy do słuchania i do współpracy z Radiem Związku Podhalan w Ameryce.

 

 

Komunikaty:

 

Ważne informacje od korespondenta ZPPA.

Wszystkie komunikaty do Kolumny, „Co słychać wśród Podhalan” muszą być nadesłane do poniedziałku każdego tygodnia do godz. 10: 00 wieczorem, nie przez Messenger i nie SMS-em tylko na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proszę o przesyłanie tekstów ogłoszeń TYLKO w tzw. Microsoft Word.

Zalecam trzymania się standardów i schematów ogłoszeń.

Można również nadsyłać plakaty wydarzeń, jeśli Koło chce, aby taki był umieszczony na www.zppa.org musi on być w JPEG Image.

ALE oprócz tego tekst musi być wysłany osobno w Microsoft Word.

Bardzo ważne!!! Jeśli komunikat Kola nie ukazał się w kolumnie

i na stronie zppa.org

a został wysłany na mój @mail proszę natychmiast skontaktować się ze mną w celu odszukania go.

Po więcej informacji lub zapytania proszę kierować na

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub 773 401-1518

Dziękuję za współpracę Wojciech Dorula Korespondent ZPPA

 

 

Nowy zespól przy Szkółce Szkółki Pieśni i Tańca pod patronatem ZG ZPPA

Dnia 9 listopada 2019r. podczas XXXVII Festiwalu na Góralską Nutę kierowniczka "Szkółki" Bożena Mąka oficjalnie ogłosiła, że pod kierownictwem „Szkółki Pieśni i Tańca „ przy ZG ZPPA powstał nowy zespół młodzieżowy „Holni”. Jest to zespół,  w którego skład wchodzi młodzież w wieku 13-tu lat wzwyż. Dzieci te, będą mogły kontynuować naukę śpiewu i tańca góralskiego. Próby, jak do tej pory, będą się odbywać w każda środę od 8: 00 do 9: 30 wieczorem w Domu Podhalan. Młodzież z zespołu "Holni" ma na koncie liczne występy jak i wiele cennych nagród zdobytych podczas uczestnictwa w różnych konkursach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!! 

Instruktorami są Katarzyna Łowisz - Marusarz i Wojciech Granat.

Kierownik - Bożena Mąka

Tel. (773) 415-0394

Agnieszka Szuba

Donacje na Rok 2020 dla Radia ZPPA

  1. Koło Nr 43 Chochołów Prezes Stanisław Kruczak $ 300
  2. Koło Nr 87 Bańska Niżna Prezeska Helena Kamiński $ 200
  3. Koło Nr 38 Ludźmierz Prezes : Tadeusz Borzęcki $ 200
  4. Koło Nr 25 Harklowa Prezeska Wiesława Kula $ 200
  5. Koło Nr 48 Babia Góra Prezeska Anna Palenik $ 150
  6. Koło Nr 2 im. Władysława Orkana Nowy Trag Prezeska Anna Komperda $ 150
  7. Koło Nr 69 Skrzypne Prezeska Czesława Wojdyła $ 100
  8. Koło Nr 69 Skrzypne Prezeska Czesława Wojdyła $ 100
  9. Koło Nr 62 Łowieckie „Hubertus” Prezes Wacław Ustupski $ 100
  10. Podhalanki Prezeska Maria Gocał $ 100
  11. Koło Nr 4 Detroit Prezes Tadeusz Palac $ 100
  12. Bożenka Kowalczyk $ 100
  13. Koło Nr 20 Literacko Dramatyczne Prezeska Grażyna Baran $ 100
  14.  

 

Donacje na Rok 2019 dla Radia ZPPA

 1. Dorota Mniszak Królowa ZPPA $ 2000
 2. Classic Embroidery Ania Cisoń $ 600
  1. Koła Nr 21 Czarny Dunajec Prezeska Maria Komorowska $ 400
  2. Koło Nr 42 Białka Tatrzańska Prezes Marian Lukaszczyk $ 400
  3. Kazimierz Kopeć $ 300
  4. Jerzy Gaj $ 300
  5. Koło Nr 43 Chochołów Prezes Stanisław Kruczak $ 300
  6. Koło Nr 66 Dębno Podhalańskie Prezes Stanisław Sarna $ 300
  7. Koło Nr 37 Gron Leśnica Prezes Wiesław Wilczek $ 300
  8. Koło Nr 64 Czarna Góra prezes Grzegorz Sarna $ 200
  9. Koło Nr 25 Harklowa Prezeska Wiesława Kula $ 200
  10. Koło Nr 33 Dzianisz Prezes Władysław Michniak $ 200
  11. Koło Nr 30 Ciche Prezeska Czesława Szymusiak $ 200
  12. Koło Nr 67 Pieniążkowice Prezeska Władysława Karwaczka $ 200
  13. Koło Nr 51 Ostrowsko Prezeska Anna Garbacz $ 150
  14. Koło Nr 41 Wróblówka Prezes Frank Bielański $ 150
  15. Koło Nr 24 Szaflary Prezeska Katarzyna Kalata $ 150
  16. Koło Nr 48 Babia Góra Prezeska Anna Palenik $ 150
  17. Koło Nr 81 Bustryk Prezeska Anna Zalińska $ 100
  18. Koło Nr 35 Maruszyna im. St. Janika Prezes Piotr Pawlikowski $ 100
  19. Koło Nr 45 im. Zofii Graca Prezeska Zofia Ustupska Bobak $ 100
  20. Koło Nr 50 Pieniny Prezes Witold Laburda $ 100
  21. Koło Nr 69 Skrzypne Prezeska Czesława Wojdyła $ 100
  22. Koło Nr 58 Ząb Prezes Krzysztof Bukowski $ 100
  23. Podhalanki Prezeska Maria Gocał $ 100
  24. Koło Nr 57 Bukowina Tatrzańska Prezes Andrzej Majerczyk $ 100
  25. Koło Nr 22 Maniowy Prezeska Maria Sieczka $ 100
  26. Koło Nr 62 Łowieckie „Hubertus” Prezes Wacław Ustupski $ 100
  27. Koło Nr 71 Nowe Bystre Prezes Andrzej Para $ 100
  28. Izabela Trzaska $ 100
  29. Krystyna i Andrzej Sieczka $ 100
  30. Koło Nr 75 Dział Prezes Stefan Dziąba $ 50
  31.  

    

   Donacje na Rok 2018 dla Radia ZPPA
  1. Kazimierz Kopeć $ 400
  2. Koło Nr 43 Chochołów Prezes Stanisław Kruczak $ 300
  3. Koło Nr 66 Dębno Podhalańskie Prezes Stanisław Sarna $ 300
  4. Koła Nr 21 Czarny Dunajec Prezeska Maria Komorowska $ 300
  5. Koło Nr 40 Biały Dunajec Prezes Jan Król $ 300
  6. Królowa ZPPA Karolinka Nowobilska $ 300
  7. Koło Nr 33 Dzianisz Prezes Władysław Michniak $ 200
  8. Koło Nr 25 Harklowa Prezeska Wiesława Kula $ 200
  9. Koło Nr 30 Ciche Prezeska Czesława Szymusiak $ 200
  10. Koło Nr 64 Czarna Góra Prezes Grzegorz Sarna $ 200
  11. Koło Nr 4 Morskie Oko Prezes Tadeusz Palac $ 200
  12. Koło Nr 38 Ludźmierz Prezeska Anna Smoter $ 200
  13. Koło Nr 37 Gron Leśnica Prezes Wiesław Wilczek $ 200
  14. Koło Nr 42 Białka Tatrzańska Prezes Marian Lukaszczyk $ 200
  15. Koło Nr 2 im. Władysława Orkana Prezeska Anna Komperda $ 200
  16. Koło Nr 45 im. Zofii Graca Prezeska Zofia Ustupska Bobak $ 200
  17. Koło Nr 64 Czarna Góra prezes Grzegorz Sarna $ 200
  18. Koło Nr 65 Ciche Dolne Prezes: Bolesław Tyrała $ 150
  19. Koło Nr 48 Babia Góra Prezeska Anna Palenik $ 150
  20. Koło Nr 24 Szaflary Prezeska Katarzyna Kalata $ 150
  21. Koło Nr 34 Zakopane Prezeska Janina Urbaś $ 150
  22. Podhalanki Prezeska Maria Gocał $ 100
  23. Koło Nr 81 Bustryk Prezeska Anna Zalińska $ 100
  24. Koło Nr 35 Maruszyna im. St. Janika Prezes Piotr Pawlikowski $ 100
  25. Koło Nr 69 Skrzypne Prezeska Czesława Wojdyła $ 100
  26. Koło Nr 49 Kluszkowce Prezes Jerzy Gaj $ 100
  27. Koło Nr 50 Pieniny Prezes Witold Laburda $ 100
  28. Koło Nr 71 Nowe Bystre Prezes Andrzej Para $ 100
  29. Koło Nr 68 Gliczarów Górny “ Wierchowianie” $ 100
  30. Koło Nr 51 Ostrowsko Prezeska Anna Garbacz $ 100
  31. Koło Nr 57 Bukowina Tatrzańska Prezes Andrzej Majerczyk $ 100
  32. Koło Nr 41 Wróblówka Prezes Frank Bielański $ 100
  33. Koło Nr49 Kluszkowce Prezes Jerzy Gaj $ 100
  34. Koło Nr 52 Czerwienne Prezes Bolesław Palka $ 100
  35. Rodzina Bobków – Krystyna Bobek $ 100
  36. Koło Nr 20 Literacko – Dramatyczne Prezeska Grażyna Baran $ 50

 

Donacje na Rok 2017 dla Radia ZPPA

 1. Kazimierz Kopeć $ 500
 2. Koło Nr 43 Chochołów Prezes Stanisław Kruczak $ 300
 3. Koło Nr 66 Dębno Podhalańskie Prezes Stanisław Sarna $ 300
 4. Koło Nr 34 Zakopane Prezeska Janina Urbas $ 300
 5. Zespól Ślebodni w USA kier. Marian Bryja $ 300
 6. Koło Nr 25 Parafii Harklowa Prezeska Wiesława Kula $ 200
 7. Koło Nr 42 Białka Tatrzańska Prezes Marian Lukaszczyk $ 200
 8. Koło Nr 33 Dzianisz Prezes Władysław Michniak $ 200
 9. Koło Nr 27 Witów Prezes Józef Giewont $ 200
 10. Koło Nr 58 Ząb Prezes Krzysztof Bukowski $ 200
 11. Koło Nr 41 Wróblówka Prezes Franciszek Bielański $ 200
 12. Koło Nr 21 Czarny Dunajec Prezeska Maria Komorowska $ 200
 13. Koło Nr 24 Szaflary Prezeska Katarzyna Kalata $ 200
 14. Koło Nr 23 Odrowąż Podhalanski Prezeska Zofia Kulawiak $ 200
 15. Koło Nr 45 Poronin Prezeska Zofia Ustupska Bobak $ 200
 16. Królowa ZPPA Sylwia Kozielec $ 200
 17. Koło Nr 48 Babia Góra Prezeska Anna Palenik $ 150
 18. Koło Nr 29 Gronków Prezes Franciszek Kowalczyk $ 150
 19. Koło Nr 57 Bukowina Tatrzańska Prezes Andrzej Majerczyk 150 $
 20. Koło Nr 49 Kluszkowce Prezes Jerzy Gaj  $ 150
 21. Koło Nr 64 Czarna Góra Prezes Józef Sarna $ 150
 22. Koło Nr 69 Skrzypne Prezeska Danuta Wasik – Hansen $ 100
 23. Koło Nr 75 Dział Prezes Stefan Dziąba $ 100
 24. Koło Nr 30 Ciche prezeska Czesława Szymusiak $ 100
 25. Koło Nr 68 Gliczarów Górny “ Wierchowianie” Prezes Stanisław Skupień $ 100
 26. Koło Nr 53 Klikuszowa Prezes Krzysztof Żołtek $ 100
 27. Koło Nr 63 Waksmund Prezes Stanisław Waksmundzki $ 100
 28. Koło Nr 71 Nowe Bystre Prezeska Janina Para $ 100
 29. Koło Nr 81 Bustryk Prezeska Anna Zalińska $ 100
 30. Zespól Siumni kierownik Karolina Walkosz Strzelec $ 100
 31. Koło Nr 35 Maruszyna im. St. Janika Prezes Piotr Pawlikowski $ 100
 32. Koło Nr 51 Ostrowsko Prezeska Anna Garbacz $ 100
 33. Joe Ligas $ 300
 34. Józef Gil Honorowy Prezes ZPPA $ 100
 35. Stanisława i Stanisław Żołnierczyk $ 100 
 36. Barbara i Stanislaw Guńka $ 100
 37. Franciszek Polak $ 100
 38. Klub Biały Orzeł w Wisconsin $ 100
 39. Podhalanki Prezeska Maria Gocał $ 100
 40. Bożenka Kowalczyk $ 100