Śp. Józef Sekuła

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 26 maja 2018 r. Odszedł od nas

Śp. Józef Sekuła, były prezes Klubu Parafii Maniowy, długoletni dyrektor do Zarządu Głównego ZPPA, przeżywszy 81 lat. Niezwykle prawy człowiek, sumienny, skromny, zawsze wspierał potrzebujących.

Wystawienie zwłok w środę 30 maja 2018 r. od 3: 00 po południu do 9: 00 wieczór w Domu Pogrzebowym Damar-Kamiński przy 7861 S.88 th Ave. Justice.

Msza św. Pogrzebowa odprawiona będzie w czwartek 31 Maja 2018 r. w kościele Saint Symphorosa w Chicago 6135 S. Austin Ave. o godzinie 10:30 rano.

Następnie zwłoki zostaną złożone na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice Illinois.

Pogrążona w smutku cała rodzina ; syn Stanisław (Beata ) Sekuła, córka Małgorzata ( Santiago Bernal ) z dziećmi.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ś.P. Józefa Sekuły dla syna i córki składają: Józef Cikowski-Prezes ZPPA, Zarząd Główny i Dyrekcja

Maria Sieczka -Prezes Klubu Parafii Maniowy w imieniu członków Klubu

Cześć Jego Pamięci