Spotkanie pani prezydentowej Agaty Kornhauser Duda Nauczycielami szkół polonijnych w Domu Podhalan.

Liczne grono Nauczycieli polonijnych szkół, oczekiwało na przybycie Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej do siedziby chicagowskich górali.

Spotkanie odbyło się 18 maja 2018 roku.

Około godz. 8 wieczorem, limuzyna Pani Prezydentowej zajechała pod wejście główne Domu Podhalan.

 Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Panią Agatę Kornhauser-Dudę powitali: - Wiceprezesi Związku Podhalan

w Północnej Ameryce Pan Zdzisław Dorula i Pani Zofia Bobak-Ustupska

Po przejściu do Domu Podhalan nastąpiła ceremonia powitania chlebem i solą

Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy

przez Prezesa Związku Podhalan w Północnej Ameryce Pana Józefa Cikowskiego

oraz Sekretarz Generalną Związku Podhalan w Północnej Ameryce Panią Helenę Studencką

Kwiaty wręczyły przeurocze maluchy ze Szkółki Pieśni i Tańca przy Zarządzie Głównym ZPPA Victoria i Claudia Król i Jakub Wyrostek, a na powitanie tradycyjne ''Witomy Wos....'' zagrała kapela góralska a zaśpiewali witający Panią Prezydentową członkowie Zarządu Głównego.

Pani prezydentowa ''wrzuciła do basów'' - jak każe tradycja podhalańska..

Następnie głos zabrała prowadząca spotkanie Helena Studencka.

Witając wszystkich serdecznie, poprosiła na scenę gospodarzy spotkania:

Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Pana Piotra Janickiego

Prezesa Związku Podhalan w Północnej Ameryce Pana Józefa Cikowskiego

Prezes Cikowski powiedział:

''.. Jako prezes Związku Podhalan i gazda tej góralskiej chałpy, chciałem was wszystkich serdecznie powitać.

To wielki dla nas zaszczyt, gościć pierwszą Damę Rzeczypospolitej Polskiej w progach siedziby chicagowskich Górali.

Pani Prezydentowo ‘‘barz piykniy WITOMY!!!''

W tej chałpie góralskiej, która jest nazywana '' świątynią na Archerze'' uczymy nasze dzieci tradycji i gwary naszych ojców.

Ale dbamy również o to, żeby nasze dzieci znały język ojczysty, literaturę i historię Polski.

O tą edukację, dbają nauczyciele polskich szkół, którzy tak licznie przybyli dziś na to spotkanie.

Nasz wspólny wysiłek przynosi wspaniałe efekty!

Już drugie albo nawet trzecie pokolenie polskich emigrantów, zna i pielęgnuje polskie tradycje, mówi językiem ojców i są prawdziwymi patriotami.

Dziękujemy, za to, że sprawy edukacji dzieci i młodzieży polonijnej, nie są dla polskich władz obojętne.

Czego dowodem jest dzisiejsze spotkanie.

Witam raz jeszcze i dziękuję za obecność pani prezydentowej wśród nas..''

Następnie wystąpiły dzieci ze Szkółki Pieśni i Tańca przy Zarządzie Głównym Związku Podhalan w Północnej Ameryce

Występ nad wyraz spodobał się Pierwszej Damie RP, która wyszła do dzieci na scenę nie tylko do wspólnego zdjęcia, ale także na krótką, serdeczną rozmowę.

Następnym punktem bardzo oczekiwanym przez zgromadzonych, było wystąpienie Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która z ogromnym zaangażowaniem przedstawiła problemy polonijnej edukacji. Podkreśliła ogromne znaczenie i ogromną potrzebę edukacji młodzieży poza granicami Polski.

Skierowała wyrazy wielkiego szacunku i podziękowania do zgromadzonych na sali Nauczycieli, za ogromny wkład pracy w nauczanie dzieci i młodzieży na obczyźnie.

Wystąpienie pani prezydentowej było przepełnione serdecznością i troską o przyszłe pokolenia Polaków na emigracji.

Następnym punktem programu był panel „ Promocja języka polskiego

w Stanach Zjednoczonych Ameryki”, który poprowadziła Pani Helena Studencka.

Prezentacja na temat urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego

w Stanach Zjednoczonych Ameryki przedstawiła Pani Marzanna Owiński z Zespołu Szkół w Orchard Lake w stanie Michigan

-następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpienia koordynatora dwujęzyczności w im. John F. Kennedy High School w Chicago

Pani Jadwigi Pytlik

- Głos zabrała także Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Pani Ewa Koch

A także nauczyciel Szkoły im. Jana Karskiego w Palos Heights i Szkoły im. Marii Konopnickiej w Oak Lawn

Pan Marek Adamczyk

Wszyscy podkreślili ogromne znaczenie i wartość nauczania w szkołach polonijnych, przedstawili problemy i trudności a także podziękowali Pani Prezydentowej za obecność i współpracę.

Na zakończenie spotkania, Zarząd Główny uhonorował Pierwszą Damę RP góralską chustką ze strzępkami, pamiątkowym dyplomem a także pamiętnikiem i Podhalaninami, wydawanymi przez ZPPA. Po części oficjalnej nastąpiła pora na indywidualne rozmowy i wspólne zdjęcie.

Po oficjalnym spotkaniu Pani Prezydentowej z Nauczycielami, odbyło się prywatne spotkanie Pierwszej Damy RP i towarzyszącej Jej Delegacji z członkami Zarządu Głównego ZPPA. To był czas na wspólny posiłek, kawę i pyszny deser. Po ciężkim dniu pracy i licznych spotkaniach to czas jak najbardziej wskazany i zasłużony. Spotkanie odbyło się w jakże serdecznej atmosferze, pełnej wzajemnych indywidualnych rozmów, wspólnych fotografii i podziękowań.

W spotkaniu tym z ramienia Zarządu Głównego uczestniczyli także: kapelan O Jacek Palica, królowa ZPPA Karolina Nowobilska, wiceprezes Stanisław Sarna, skarbnik Maria Skiba, sekretarz finansowy Mateusz Staszel, sekretarz protokółowy Maria Nowobilska, marszałek Zarządu Głównego Tomasz Radecki, który pełnił również funkcję ''security''. 

To była pierwsza, historyczna wizyta Pierwszej Damy RP w Domu Podhalan. Może stanie się tradycją?

Bardzo byśmy sobie tego życzyli.

Pani Prezydentowej Agacie Kornhauser - Duda, Kancelarii Prezydenta RP, Konsulatowi Generalnemu RP w Chicago, składamy szczere podziękowanie. Dziękujemy także za miłe upominki.

Zarząd Główny ZPPA składa także podziękowanie na ręce pani Heleny Studenckiej za duży wkład pracy w przygotowanie tego spotkania.

Sponsorami uroczystości byli: Józef Cikowski, Maria Nowobilska, Maria Skiba, Antonina Pawlikowska, Montrose Deli, Burbank Deli, Olimpia Bakery - pani Zosia i Casey oraz restauracja Bioło Izba.

Dziękujemy z całego serca.

Setki pięknych zdjęć z wizyty Pary Prezydenckiej w Chicago, wykonał Edward Helegda.

Helena Studencka.