Śp. Walter (Władysław) Cygan

Śp. Walter (Władysław) Cygan, zmarł 18 - go lutego 2018. Przeżył 89 lat

(pochodził z Polski koło Tarnowa). W żałobie pozostawił córkę, zięcia wnuków i rodzeństwo. Śp. Walter Cygan był aktywnym i szanowanym członkiem ZNP grupy 825,

Gminy 55. Działał też ponad 50 lat w Ośrodku Młodzieżowym ZNP w Yorkville

Był Honorowym Dyrektorem Ośrodka Młodzieżowego. Należał też do Związku

Weteranów Polskich, KPA –IL i Komitetu Edukacji Związku Podhalan

Był znanym i lubianym Polonijnym działaczem oddanym sprawom Polskim.

Walter Cygan był zasłużony działacz w wielu organizacjach jak PNA

Wiceprezes-dyrektor Obozu Młodzieżowego w Yorkville, wiceprezes w Gminie

55 PNA oraz marszałek w Grupie 825 PNA

Skarbnikiem u Weteranów w Pierwszym Okręgu SWAB.

Odznaczony przez wiele organizacji ostatnio był uhonorowany przez Zarząd

Główny, jako Weteran od Zarządu Głównego Weteranów Armii Polskiej w

Ameryce Krzyżem Zasługi. Także był odznaczony, jako Człowiekiem Roku z

ZNP, i Fraternal Man of the Year na Stan Illinois.

Wystawienie zwłok odbędzie się w czwartek 22 lutego od godz. 4: 00 po południu do 9: 00 wieczór oraz w piątek 23 lutego od godz. 3 po południu do 9: 00 wieczór w Zubrzycki Manor Chapels przy 8990 South Archer, w Willow Springs.

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 24-go lutego o 10: 30 rano w

Kościele Our Lady Mother of the Church Polish Mission przy 116 Hilton Str. w Willow Springs, IL

Cześć jego pamięci

Zarząd Główny ZPPA wraz z Prezesem Józefem Cikowskim składa kondolencje na ręce całej rodziny

zmarłego Śp. Waltera (Władysława) Cygana