Inauguracja roku akademickiego na PPWSZ- Nowy Targ – Kokoszków

Nowy Rok Akademicki w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu rozpoczął się pod sztandarem WSPOLNOTY.

Uczelnia otrzymała ufundowany przez Związek Podhalan w Północnej Ameryce, w Kanadzie, w Austrii oraz w Polsce przepiękny sztandar, na którym widnieją symbole - tak zwane LOGO - tych góralskich organizacji, rozproszonych po całym świecie.

 

Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się Mszą św.

By przewodniczyć koncelebrowanej Mszy św.  w kościele św. Katarzyny, przybył do Nowego Targu metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Byli też goście Z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i z uniwersytetów słowackich. Inaugurację uświetnił koncert chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W uroczystej mszy św. uczestniczyli także wykładowcy PPWSZ z ks. dr hab. Stanisławem Gulak, rektorem uczelni na czele, studenci oraz zaproszeni goście.

Homilię podczas mszy świętej u św. Katarzyny” głosił sam metropolita. - Prawdziwa nauka nie boi się pytań, a człowiek nauki, który jest prawy wewnętrznie wie, że musi stawiać sobie coraz dalej idące pytania, coraz głębiej wnikające w istotę rzeczy. Na tym polega etos uniwersytetu i wszystkich uczelni akademickich– mówił abp Marek Jędraszewski, podkreślając, że bez tego nie będzie rozwoju nauki.Arcybiskup zauważył, że jak mówił Jan Paweł II uczelnia winna być prawdziwą Alma Mater, a więc dobrą matką, zatroskaną o wychowanie studentów w duchu mądrości. Nie powinna bać się pytań i dawania uczciwych i prawych odpowiedzi.

Wprost z kościoła władze uczelni, władze miasta, a także minister Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego udali się na rynek, aby wiązankę biało-czerwonych kwiatów złożyć pod płaskorzeźbą św Jana Pawła II, która znajduje się na frontowej ścianie nowotarskiego ratusza.

 

Uroczystym wydarzeniom przyświecały słowa św. Jana Pawła II: „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”.

 

 Aula PPWSZ ''Podhalanka’’ była wypełniona, bo brzegi.

Wśród gości, byli również przedstawiciele Związku Podhalan z kraju i z zagranicy, parlamentarzyści, samorządowcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z uczelnią; wielu reprezentantów duchowieństwa i wojskowości, wśród nich dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, płk Ryszard Pietras.

Goście specjalni tegorocznej inauguracji to podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. nadzw. Andrzej Chochół i ks. prof. Henryk Skorowski z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, któremu przypadło w udziale wygłoszenie inauguracyjnego wykładu pt. „Współczesne koncepcje patriotyzmu”.

Nie zabrakło i poprzednich rektorów PPWSZ: prof. Stanisława Hodorowicza, który wraz pierwszą panią kanclerz - Joanna Pałką - był w parze „chrzestnych” sztandaru oraz prof. Iwona Grysa

„Gaudeamus” zabrzmiało tym razem w profesjonalnym wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Inauguracja nowego roku akademickiego jest niezwykle doniosłym i zarazem najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. Jest dniem skłaniającym do głębszej refleksji nad tym co udało się osiągnąć dotychczas i nad tym co przed nami. Dzień uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego - to dzień wspólnego wymarszu w drogę z nowymi studentami, a przybyło ich w tym roku ponad 1000'' - mówił w swym inauguracyjnym przemówieniu ks. dr hab. Stanisław Gulak, rektor i profesor PPWSZ w Nowym Targu.

 

Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Następnie przedstawiciele czterech Związków Podhalan: USA - Helena Studencka Sekretarz Generalny ZPPA, Austrii - prezeska Anna Naglak i Polski - prezes Andrzej Skupień, symbolicznie wbili gwóźdź do sztandaru. Uroczyście - ciupazką - gwóźdź wbił także  rektor uczelni, ks dr hab Stanisław Gulak.

Prezeska Związku Podhalan w Kanadzie, Agnieszka Zagórska przesłała list gratulacyjny, który został odczytany podczas uroczystości.

Dziękując za to wspólne dzieło, jakim był poświęcony sztandar, głos zabrał prezes Andrzej Skupień. W imieniu amerykańskich górali głos zabrała Helena Studencka, która powiedziała:

'' Księże Rektorze,

 Ekscelencjo Arcybiskupie,

 Wykładowcy, profesorowie, studenci, szanowni Goście.

Jako przedstawiciel Polonii Amerykańskiej, ale przede wszystkim jako Sekretarz Generalny Związku Podhalan w Północnej Ameryce, witam was bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło pozdrowić was z Chicago - ośmielam się powiedzieć najbardziej góralskiego miasta poza granicami Polski.

Cieszymy się, że jako ZPPA zostaliśmy zaproszeni do udziału w tym pięknym projekcie, którego dziś jesteśmy świadkami.

Cieszy fakt, że nasze bratnie organizacje rozproszone po całym świecie wiedzą o sobie i wspaniale ze sobą współpracują. Na pewno tę współpracę umożliwiają nam środki masowego przekazu, wszelkie elektroniczne dobra, sytuacja gospodarcza. Dziękujemy Bogu za to, że możemy wracać do naszej Ojczyzny, ale przede wszystkim za to, że doczekaliśmy takich czasów, że to wy jesteście częstymi gośćmi za ''wielką wodą'' , że przyjeżdżacie po prostu zobaczyć Amerykę. Wszyscy wiemy, że nie zawsze tak było. Dziś wszyscy jesteśmy zgromadzeni wokół sztandaru, bo sztandar to duma, sztandar to znak przynależności. Ale ten sztandar, wokół którego dziś się gromadzimy, ma wymiar wyjątkowy. Jest oznaką wspólnoty.

Wspólnoty góralskiej rozproszonej po świecie. To wielka sprawa dla nas emigrantów, tak mocno przywiązanych do naszej małej Ojczyzny, jaką jest Podhale, a przez to i do Ojczyzny - Polski - którą z różnych powodów opuściliśmy. Górale w Ameryce z ogromnym rozmachem i wielką miłością pielęgnują tradycje Ojców: śpiew, taniec, góralski przyodziewek, gwarę. To wśród chicagowskich wieżowców rozbrzmiewa już od 30 lat góralskie radio, a górale to najbardziej widoczna grupa wśród Polonii amerykańskiej. Nie można też nie dostrzec aspektu religijności i patriotyzmu. Święta kościelne i państwowe gromadzą górali wokół ołtarza pańskiego i są obchodzone z największym szacunkiem. Górale ubierają najpiękniejsze stroje i uroczyście wnoszą sztandary.

ZPPA powstał w 1929 roku. Powstał z miłości i tęsknoty za krajem Ojczystym - za Podhalem. Ale obecnie ta miłość wcale nie słabnie, wręcz przeciwnie - przekazując te wspaniałe tradycje młodemu pokoleniu. Dlatego wyrażam swoje podziękowanie za to, że to dostrzegacie. A ten poświęcony sztandar niech będzie symbolem naszych wspólnych korzeni. Dla potomnych, także dla  tych naszych amerykańskich, którzy tak chętnie przyjeżdżają do kraju swych rodziców. Wspaniałej i mądrej polskiej młodzieży, życzę wielu sukcesów w nadchodzącym roku akademickim. Wam wszystkim drodzy Goście, przekazuję serdeczności od Zarządu Głównego ZPPA, prezesa Józefa Cikowskiego i wszystkich górali z Chicago.

Swięty Jan Paweł II przykazał nam: ''Abyście stawszy się Amerykanami nie przestali być Góralami, a stawszy się materialnie bogatszymi, duchowo nie zubożeli''.  Górale za wielką wodą, wzięli sobie te słowa głęboko do serca.

Na ręce rektora PPWSZ przekazuję pamiętnik XXX Sejmu ZPPA a także nasz kwartalnik Podhalanin, aby przekazać namiastkę naszej działalności w Ameryce.

Dziękuję za wszelkie dobro, życzę powodzenia. Szczęść Boże.''

 

Po uroczystościach oficjalnych, wszyscy goście zostali zaproszeni na lekki posiłek, zdjęcia i wspólną przyjacielską rozmowę. 

Wszyscy podkreślali fakt coraz bardziej zacieśniającej się współpracy pomiędzy ZPPA a Związkiem Podhalan w Polsce i w innych krajach.

Wizyta członków Zarządu Głównego ZPPA z prezesem Józefem Cikowskim na czele - wice prezesa d-s kultury Zdzisława Doruli, wice prezeski Zofii Bobak Ustupskiej, zbójnika roku Krystiana Nowaka - w lipcu na 48 Zjeździe Związku Podhalan w Polsce, wizyta wice prezesa Alojzego Lichosyta na XXX Sejmie ZPPA, współpraca z PPWSZ i udział w projekcie wykonania sztandaru dla uczelni, a ostatnio inauguracja roku akademickiego i poświęcenie sztandaru, w których to uroczystościach uczestniczyła Helena Studencka- sekretarz generalna ZPPA, udział zespołów Siumni i Wanta w Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, pokazuje ZPPA, jako organizację silną, twardo stąpającą po ziemi, przekonaną o słuszności swojej działalności na ziemi amerykańskiej.

Wszyscy podkreślali, że ostatni rok zapisał się w historii Związków Podhalan, jako ogromny sukces a Górale z Ameryki postrzegani są już nie tylko, jako emigranci, ludzie ciężko pracujący, ale jako coraz bardziej wykształceni i pełni zaangażowania działacze związkowi.

W Polsce już nikt chyba nie ma wątpliwości o umiejętnościach naszych zespołów regionalnych, już nikt nie zapyta czy potrafią zatańczyć ''ozwodną''.  Ta nasza współpraca to wielka i wspaniała sprawa, powód do ogromnej radości.

Będziemy ją pielęgnować, bo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni.

Dziękuję Prezydium Związku Podhalan w Polsce z prezesem Andrzejem Skupniem, władzom PPWSZ - za gościnę.

Przesyłam pozdrowienia z Chicago.

Z wyrazami szacunku.

Helena Studencka