W tym roku pod hasłem: PODHALE moja mała OJCZYZNA - w 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Stworzynie góroli 

Stworzył Pon Bóg świat cały, 

a na ostatku góry.

Takie straśnie wysokie,

jaze pod same chmury. 

Teroz chodzi po niebie 

i poziyro na skole.

Pieter mu przygaduje:

- a kenyz som górole?

Siod na pnioku przed rajym,

som sie sobie dziwuje.

- Trza ulepić góroli,

bo mi ik hań brakuje. 

Gliny z winym namiysoł, 

zacon lepić ik w niebie,

a który sie nie udoł,

prasnon precki za siebie. 

Patrzojcie sie kochani,

teroz w kozdyj parafii 

momy poru ciućmoków,

a i plugoc sie trafi

 

Założeniem programowym konkursu jest propagowanie i kultywowanie gwarowej recytacji i gawędziarstwa na ziemi amerykańskiej, jako jednego z głównych elementów kultury podhalańskiej.

W tym roku - 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, prowadząca przedstawiła udział Podhala w drodze do niepodległości. Odczytała odezwę naczelników gmin podhalańskich "Do braci Podhalan" z 8 lipca 1920 roku.

Jury w składzie: Marian Bryja - przewodniczący, Maria Nowobilska, Henryk Janik - po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu w trzech kategoriach wiekowych, postanowiło:

RECYTACJA gwarowa.

 

W kategorii wiekowej do lat 12

I miejsce: Ania Stękała, Nataniel Żołądek, Oliwia Nalepa

II miejsce: Dominik Karpiuk, Emilia Danielewicz

III miejsce: Kasia Maciczak, Emilia Szczypta, Maksymilian Para

W kategorii 13 do 18 lat

I miejsce: Elżbieta Stękała, Teresa Stękała.

W kategorii dorosłych

I miejsce: Helena Studencka

II miejsce: Maria Madetko

III miejsce: Katarzyna Karpiuk, Grażyna Baran

 

GAWEDA

 

W kategorii wiekowej do lat 12

I miejsce: Karol Stękała, Leon Byrdak

II miejsce: Oliwia Karpiuk

III miejsce: Beata Knurowska

 

W konkursie gawędziarskim w kategorii dorosłych, specjalne wyróżnienie otrzymały:

 

Helena Studencka - ''Jak Wilson Wudrow na prezydenta wyseł'' Feliksa Gwiżdża (1920 rok)

Gawęda - oprócz walorów garowych, zawiera wielkie wartości historyczne. Mówi o sytuacji politycznej w czasie wyborów prezydenta W. Wilsona w USA w na świecie - I wojna światowa i odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Orędownik Sprawy Polskiej.

Prezydent Wudrow Wilson to prezydent USA, który rządził wtedy, gdy toczyły się losy Polski po 123 latach zaborów. Przeforsował żeby USA przystąpiły do wielkiej wojny - I wojny światowej - i był bardzo przyjaźnie nastawiony na sprawy Niepodległości Polski.

Dzięki jego staraniom i posunięciom politycznym, jeszcze w czasie trwania działań wojennych, sprawa polska nabrała charakteru politycznego.

Prezydent Wilson w swoim orędziu do narodu, w którym wyjaśniał przyczyny przystąpienia USA do wojny, w jednym z punktów Stany Zjednoczone domagały się po zakończeniu działań wojennych - powstania Polski Niepodległej z dostępem do morza.

Po zakończeniu wojny, w czasie trwania Konferencji Paryskiej, regulującej porządek Europy i świata, przy współpracy z delegacją polską na czele z Ignacym Paderewskim i Romanem Dmowskim, prezydent Wilson stanowczo popierał dążenia Polaków do odzyskania przez Polskę niepodległości i kształtu jej granic.

Dziś opowiem wam gawędę Feliksa Gwiżdża z 1920 roku, ''O tym jako to Polocy wybierali Wilsona na prezydenta.

Maria Madetko - ''Jako to w poście na Podhalu bywało'' twórczość własna.

Autorka przedstawiła tradycje podhalańskie - gospodarskie w czasie Wielkiego Postu.

Poza konkursem wystąpiła Karolina Nowobilska - Królowa ZPPA, która konkurs prowadziła.

W czasie obrad Jury, członkowie Koła Literacko Dramatycznego ZPPA przedstawili krótki, patriotyczny montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierownictwem Marii Madetko.

Program artystyczny przeniósł uczestników w czasy II wojny światowej na Podhalu. Były wspomnieniami naocznych świadków tamtych trudnych czasów. Pełnych okrucieństwa i biedy.

Członkom Koła Literacko Dramatycznego - naszym artystom - składamy serdeczne podziękowania.

Wszystkim laureatom i uczestnikom tegorocznego konkursu składamy GRATULACJE.

Gośćmi honorowymi byli: Konsul RP w Chicago - Małgorzata Bąk z małżonkiem, Bogdan Strumiński - KPA, O Jacek Palica - kapelan ZPPA.

Członkowie Zarządu Głównego: Józef Cikowski -prezes, Zdzisław Dorula -wice prezes d-s kultury, Zofia Bobak Ustupska - wice prezeska, Maria Skiba - skarbnik, Maria Nowobilska - sekretarz protokółowy.

Media polonijne reprezentowali: Andrzej Baraniak - Radio Deon, Jola Plesiewicz i Darek Piłka - Dziennik Związkowy, Ed’s Photo & Video – Małgosia & Edward Helegda,

Radio ZPPA - Helena Studencka.

 

Sponsorami II Konkursu Poezji i Gawędy byli: Konsulat RP w Chicago, PSFUC, Zofia i Joe Ligas, Gentle Touch Dentistry - Beata i Piotr Dederowski, Zofia Bobak Ustupska, Szkoła św. Błażeja - Małgorzata Tyś, Józef Cikowski. Pracowali: Maria i Władysław Skiba, Maria i Stanisław Nowobilscy, Małgorzata Dorula.

Szczere podziękowania.

 

II Konkurs Poezji i Gawędy Góralskiej przeszedł już do historii. W tym roku pod hasłem 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nie zabrakło wiec akcentów patriotycznych.

Z poważaniem: Helena Studencka (inicjator i współorganizator konkursu)